Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Solus Christus

Solus Christus

W protestantyzmie Jezus Chrystus uznawany jest nie tylko za jedynego Zbawiciela, ale również za jedynego Pośrednika i Orędownika (Chrystus niosący krzyż El Greco )

Solus Christus ( łac. jedynie Chrystus ) – doktryna chrześcijańska , sformułowana przez Marcina Lutra , obowiązująca we wszystkich kościołach protestanckich ( ewangelickich i ewangelicznych ). Nauka ta głosi, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem (orędownikiem) między Bogiem a człowiekiem, odrzuca zatem możliwość i konieczność występowania innych pośredników.

Z tego powodu w protestantyzmie nie praktykuje się kultu świętych oraz kultu maryjnego . Odrzuca się także modlitwy za pośrednictwem świętych , uważając, iż tylko Jezus (jako hipostatycznie zjednoczony Bóg z człowiekiem), może pośredniczyć między nimi obojga. Doktryna solus Christus wpływa również na soteriologię wyznań wywodzących się z Reformacji , odrzucają one bowiem możliwość jakiegokolwiek wpływu na zbawienie człowieka innych ludzi, zarówno żyjących, jak i zmarłych.

Drugi aspekt tej nauki dotyczy działalności i organizacji Kościoła. Po pierwsze: w protestantyzmie za jedyną głowę Kościoła chrześcijańskiego uznawany jest Jezus Chrystus, odrzuca się tym samym zwierzchnictwo papieża . Po drugie: duchowny w kościołach protestanckich nie spełnia funkcji kapłana , lecz pastora (duszpasterza), ministra ustanowień Chrystusowych oraz kaznodziei, co wiąże się z zasadą powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących.

Biblijne podstawy doktryny

10To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego [...] 12I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Dzieje Apostolskie 4:10.12, Biblia Warszawska
5Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. 1. List do Tymoteusza 2:5, Biblia Warszawska
6Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Ewangelia Jana 14:6, Biblia Warszawska
15Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa”. List do Efezjan 4:15, Biblia Warszawska

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Solus Christus":

Adwentyzm macierzyste Milleryzm Klasyfikacja religii AdwentyzmGeneza Chrześcijaństwo Reformacja Protestantyzm Baptyści dnia siódmego Pietyzm Metodyzm Wielkie przebudzenie Milleryzm Teologia Biblia : Stary i Nowy Testament Trójca Święta Pięć zasad protestantyzmu Sola scriptura Solus Christus Sola gratia Sola fide Soli Deo gloria Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących Zasada semper reformanda Ustanowienia Pańskie Chrzest Wieczerza ...

Walonowie ...

Encyklika ...

Bracia morawscy ...

Chrzest ...

Augustyn z Hippony ...

Vladimir Nabokov ...

Michel van Esbroeck ...

Baptyzm BaptyzmGeneza Chrześcijaństwo Reformacja Protestantyzm Purytanizm Anabaptyzm Teologia Biblia : Stary i Nowy Testament Trójca Święta Usprawiedliwienie Pięć zasad protestantyzmu Sola scriptura Solus Christus Sola gratia Sola fide Soli Deo gloria Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących Zasada semper reformanda Zasada regulatywna Ikonoklazm Ustanowienia ...

Modlitwa za wstawiennictwem świętego praktykę wzywania świętych i modlenia się za ich pośrednictwem w myśl zasady Solus Christus .W 39 artykułach wiary Kościoła anglikańskiego odrzuca się modlitwę za pośrednictwem ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Solus Christus":

013. Święta Wielkanocne (plansza 3) ...

013. Święta Wielkanocne (plansza 13) ...

166. Życie i zdrowie (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie