Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Addycja

Addycja

Addycja (przyłączanie) - rodzaj reakcji chemicznej , polegającej na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt, bez żadnych produktów ubocznych. W chemii organicznej addycja przebiega zwykle z rozerwaniem wiązania wielokrotnego węgiel -węgiel lub węgiel- heteroatom . Istnieją jednak proste reakcje addycji, które zachodzą bez zrywania wiązań wielokrotnych takie jak np. rekombinacja rodników .

Spis treści

Rodzaje addycji

Schematy i przebieg

Addycja elektrofilowa

H   H        Cl Cl \  /         | | C=C  + Cl-Cl -> H-C-C-H /  \         | |H   H         H Heten   chlor   1,2-dichloroetan

Reakcja addycji elektrofilowej do węglowodorów może przebiegać według dwóch mechanizmów:

 • mechanizm pierwszy, jednocząsteczkowy (Ee1)

składa się z trzech etapów:

 1. cząsteczka chlorowca lub chlorowcowodoru rozpada się heterolitycznie tworząc anion chlorkowy Cl- który jest czynnikiem nukleofilowym oraz kation Cl+ który jest czynnikiem elektrofilowym.
 2. Do cząsteczki węglowodoru przyłącza się czynnik elektrofilowy. Czynnik ten rozrywa wiązanie podwójne tak, że oba elektrony tworzące wiązanie π przechodzą na jeden atom węgla i tworzą nowe wiązanie. Do tego samego węgla przyłącza się czynnik elektrofilowy. W wyniku przeskoku elektronów między atomami węgla powstaje karbokation z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na drugim węglu. Etap ten limituje szybkość reakcji.
 3. Do węgla posiadającego ładunek dodatni przyłącza się czynnik nukleofilowy. Powstaje nowa cząsteczka o ładunku obojętnym. Etap ten zachodzi szybko.
 • mechanizm drugi, dwucząsteczkowy (Ee2)

składa się z dwóch etapów:

 1. cząsteczka węglowodoru tworzy z cząsteczką chlorowca nietrwały kompleks aktywny z pięciowiązalnym atomem węgla. W wyniku jednoczesniego zrywania o powstawania wiązań powstaje karbokation z ładunkiem dodatnim zdelokalizowanym w tworzącym się przejściowo układzie cyklicznym, złożonym z dwóch węgli i chlorowca, oraz oderwania się anionu chlorowca.
 2. powstałe produkty przejściowe (karbokation i anion chlorowca) reagują ze sobą tworząc produkt addycji.

Jeśli reagenty nie są symetryczne reakcja addycji może zachodzić zgodnie (częściej) lub niezgodnie (rzadziej) z regułą Markownikowa . Zachodzenie reakcji addycji zgodnie z regułą Markownikowa wskazuje że ma ona charakter elektrofilowy .

Addycja nukleofilowa (En)

Addycja nukleofilowa jest charakterystyczna dla grupy karbonylowej gdzie wiązaniem podwójnym powiązany jest atom węgla i tlenu . Dzięki różnicy elektroujemności między tymi atomami wiązanie jest spolaryzowane w kierunku tlenu. Na atomie tlenu powstaje cząstkowy ładunek ujemny a na węglu cząstkowy ładunek dodatni. Atom węgla jest w takim układzie podatny na atak nukleofilowy. Addycji tego rodzaju ulegają cząsteczki z wolną parą elektronową lub aniony mające właściwości nukleofilowe. We wszystkich reakcjach tego typu pierwszy etap polega na przyłączeniu się nukleofila do dodatnio naładowanego węgla. Drugi etap to:

 • przyłączenie się protonu ( H +) do ujemnie naładowanego tlenu - addycja nukleofilowa bez dalszych przemian. Tak powstają np. cyjanohydryny , związki bisulfitowe, wodziany , aldehydoamoniak
 • eliminacja cząsteczki wody poprzez szereg stanów pośrednich. Reakcje tego typu prowadzą do powstania: aldoksymów i ketoksymów , hydrazonów , zasad azometinowych z amin pierwszozrądowych, enamin z amin drugorządowych, acetali z alkoholi.
 • eliminacja pochodnej wodorotlenku magnezu Mg(OH)X w addycji związków Grignarda (związków magnezoorganicznych).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że addycja nukleofilowa rzadko jest reakcją samodzielną. Stanowi ona zwykle jeden z etapów reakcji, która jako całość nie jest addycją lecz substytucją lub eliminacją.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Addycja":

Tytan (pierwiastek) ...

Cykl kwasu cytrynowego izocytrynianowa Utlenianie NAD +NADH + H+SzczawiobursztynianDehydrogenaza izocytrynianowa Dekarboksylacja H+CO2 α-Ketoglutaran Dehydrogenazaα-ketoglutaranowaDekarboksylacja oksydacyjnaNAD+ + CoA-SH NADH + H++ CO2 bursztynylo-CoATiokinaza bursztynianowa Hydroliza GDP + P GTP +CoA-SH bursztynian Dehydrogenaza bursztynianowa Utlenianie FAD FADH2 Fumaran FumarazaAddycja ( H2O )H2OL- Jabłczan Dehydrogenaza jabłczanowaUtlenianieNAD+NADH + H+ Szczawiooctan Synteza cytrynianuΔG'°=-31.4 kJ/molBudowa syntazy cytrynianowej.W pierwszej reakcji ...

Mocznik ...

Fulereny ...

Związek chemiczny ...

Ketony ...

Aldehydy ...

Reakcja chemiczna ...

Kategoria:Reakcje chemiczne ...

Trichloroeten ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Addycja":

Alkany, alkeny, alkiny (plansza 25) e height=434 width=770 > C) Addycja wody do wiązania podwójnego eten etanol ...

Aldehydy i ketony (plansza 31) e height=434 width=770 > Addycja cyjanowodoru Reakcję tworzenia cyjanohydryn przeprowadza się w obecności kwasu nieorganicznego dodawanego do ...

Rodzaje reakcji chemicznych (plansza 12) na sposób rozrywania wiązań w cząsteczkach dzielimy na: rodnikowe (homolityczne) jonowe (heterolityczne) Główny podział to: substytucja, Addycja i eliminacja. W klasycznym podziale odpowiada im w przybliżeniu: synteza (Addycja, przyłączenia związku ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie