Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aldehydy

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów

Aldehydygrupa związków organicznych posiadających grupę aldehydową , czyli grupę karbonylową (C=O) połączoną z jednym (-CHO) lub dwoma (CH2O) atomami wodoru . Proste aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową to alkanale o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO.

Pokrewną klasę związków stanowią ketony (R2CO), nieposiadające atomu wodoru przy grupie karbonylowej. Ketony i aldehydy mają zbliżone właściwości chemiczne, przy czym aldehydy są z reguły bardziej reaktywne. Istnieje też szereg reakcji charakterystycznych jedynie dla aldehydów.

Spis treści

Otrzymywanie

Aldehydy otrzymuje się w przemyśle przez katalityczne odwodornienie pierwszorzędowych alkoholi :

i stąd pochodzi nazwa aldehydów, która została utworzona od łacińskiego określenia: alcohol dehydrogenatus (alkohol odwodorniony).

Właściwości

Aldehydy są charakterystycznie pachnącymi i toksycznymi związkami chemicznymi o własnościach grzybo- i bakteriobójczych - im krótszy łańcuch węglowy tym mniej przyjemny zapach i większa toksyczność. Formaldehyd i akroleina (przypalony tłuszcz) ma bardzo nieprzyjemny zapach, ale wanilina ( waniliowy ) czy cytronelal ( cytrynowy ) przyjemny. Aldehydy o krótkich łańcuchach węglowych dobrze rozpuszczają się w wodzie (np. aldehyd octowy CH3CHO bez ograniczeń), w miarę zwiększania się ilości atomów węgla rozpuszczalność szybko spada. Aldehydy są to substancje będące w większości ciałami stałymi {wyjątkami są: formaldehyd, acetaldehyd (aldehyd octowy) i aldehydy nienasycone - są gazami w miarę dobrze rozpuszczalnymi w wodzie}.

Posiadają silne właściwości redukujące , czym różnią się od ketonów .

Charakterystyczne reakcje

Najbardziej charakterystycznymi reakcjami dla aldehydów są

CH3CHO + H2 → C2H5OH
CH3CHO + ½O2 → CH3COOH
reakcje tego typu jest podstawą wykrywania i oznaczania aldehydów, m.in. za pomocą próby: Tollensa , Fehlinga , Benedicta czy Trommera , np.:
CH3CH2CHO + Ag2O → CH3CH2COOH + 2Ag↓
CH3CH2CHO + 2Cu(OH)2 → CH3CH2COOH + Cu2O↓ + 2H2O
Powstawanie iminy z aldehydu i aminy
Reakcja amin z formaldehydem w obecności kwasu (najczęściej kwasu mrówkowego ) wykorzystywana jest do metylowania amin (reakcja Eschweilera-Clarke'a):
Kondensacja aldolowa

Wg terminologii retrosyntetycznej aldehydy reprezentują synton akceptorowy typu a1, przy czym grupą funkcyjną jest grupa OH.

Zastosowanie

Aldehydy stosowane są do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki), w przemyśle spożywczym i kosmetycznym (składniki kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych), garbarstwie (aldehyd glutarowy). Roztwór aldehydu mrówkowego (HCHO) w wodzie (tzw. formaliny ) stosowany jest do konserwacji preparatów biologicznych.

Najważniejsze aldehydy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Aldehydy":

Aldehyd glicerynowy ...

Alkohole ...

Grupa karbonylowa ...

Aldolazy ...

Miód ...

Ozon ...

Witamina A ...

Grupa aldehydowa ...

Ketony ...

Kutykula ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Aldehydy":

Aldehydy i ketony (plansza 11) e height=434 width=770 > Właściwości chemiczne A. Właściwości redukujące (reakcje utleniania do kwasów karboksylowych) Aldehydy bardzo łatwo ulegają utlenieniu do kwasów karboksylowych. Reakcje rozpoznawcze: Próba Tollensa (próba ...

Aldehydy i ketony (plansza 1) e height=380 width=770 > Aldehydyiketony ...

Węglowodany (cukry) - część 2 (plansza 3) w cząsteczkach alkoholi wielowodorotlenowych, można więc spodziewać się podobnych do nich właściwości. Aldehydy i ketony również reagują z innymi związkami chemicznymi w charakterystyczny dla ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie