Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

nukleotyd

nukleotyd - pochodna nukleozydu, w którym grupa hydroksylowa (–OH) części cukrowej jest połączona z cząsteczką kwasu fosforowego wiązaniem estrowym. Ze względu na rodzaj cukru rozróżnia się: rybo- i deoksyrybonukleotydy (deoksynukleotydy), a ze względu na pozycję estryfikacji — 2?-, 3?- i 5?-(mono)fosforany nukleozydów. W przypadku estryfikacji reszty kwasu fosforowego w nukleotydzie następnymi cząsteczkami kwasu fosforowego powstają di- i trifosforany nukleozydów. Z kolei estryfikacja 2 różnych grup hydroksylowych 2 różnymi cząsteczkami kwasu fosforowego prowadzi do powstania bisfosforanu nukleozydu, a estryfikacja 2 różnych grup hydroksylowych nukleozydu jedną cząsteczką kwasu fosforowego — do fosforanu cyklicznego. Nukleotyd ma duże znaczenie dla żywych organizmów. Z nukleotydu są zbudowane kwasy nukleinowe, pochodne nukleotydu są koenzymami wielu enzymów (m.in. oksydoreduktaz).


Inne hasła zawierające informacje o "nukleotyd":

Ryboza lub L(+)).Jest to węglowodan o wzorze sumarycznym : C5H10O5. Wchodzi w skład rybonukleozydów , nukleotydów (np. AMP , ADP , ATP , GTP , CTP , UTP), dinukleotydów (np. NAD , NADP, ...

Wiązanie glikozydowe aminowa (=NH) drugiej cząsteczki, powstaje wiązanie N-glikozydowe (patrz: nukleozydy ).Wiązanie N-glikozydowe występuje w nukleotydach kwasów DNA i RNA . Wiązanie N-glikozydowe łączy np. rybozę lub deoksyrybozę ...

Guanozynotrifosforan dostarcza energię w procesie transkrypcji i translacjiGuanozynotrifosforan, GTP – organiczny związek chemiczny , nukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce . Pełni podobne funkcje do ...

Wiązanie wodorowe nośnik informacji genetycznej wszystkich organizmów żywych. Składa się ona z dwóch łańcuchów nukleotydowych , które są skręcone jeden dookoła drugiego, tworząc podwójną helisę . Oba łańcuchy ...

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowyModel NAD+Model NADHModel NAD+Model NADHStruktura chemiczna NAD: A – forma utleniona, ...

Adenozynodifosforan nazwyADPWzór sumarycznyC10H15N5O10P2 SMILES Nc1ncnc2[n](cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)C(O)C3O Masa molowa 427,201 g / mol Identyfikacja Numer CAS 58-64-0 PubChem 6022 DrugBank DB03431Podobne związkiPodobne związki ATP AMP Adenozynodifosforan (adenozyno-5'-difosforan; ADP) – związek organiczny , nukleotyd złożony z rybozy , adeniny i dwóch grup fosforanowych; dołączenie jeszcze jednej ...

Szlak pentozofosforanowy metabolizmieSzlak pentozofosforanowy spełnia kilka funkcji w metabolizmie komórek:Rybulozo-5-fosforan jest zażywany do syntezy nukleotydów budujących RNA oraz jest prekursorem deoksyrobozy wchodzącej w skład nukleotydów budujących ...

Guanozynodifosforan sumarycznyC10H15N5O11P2 SMILES O[C@H]1[C@H]([C@H](N2C(N=C(N)NC3=O)=C3N=C2)O[C@@H]1COP(O)(OP(O)(O)=O)=O)O Masa molowa 443,20 g / mol Identyfikacja Numer CAS 146-91-8 PubChem 730 DrugBank DB04315Podobne związkiPodobne związki GTP GMP Guanozynodifosforan, GDP, (guanozyno-5'-difosforan) – organiczny związek chemiczny , nukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP). Jest produktem hydrolizy GTP .Przypisy↑ Guanozynodifosforan ...

Puryna dosyć rzadko, natomiast jej pochodne pełnią ważną rolę jako alkaloidy , metabolity oraz nukleotydy .Puryna jest podstawą dwóch zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych ( DNA ...

Uracyl 2,4-dwuhydroksypirymidyna o wzorze: C4H4N2O2 - jedna z zasad azotowych wchodzących w skład nukleotydów RNA . Uracyl (U) tworzy komplementarną parę z adeniną (A) w RNA. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "nukleotyd":

Kwasy nukleinowe (plansza 6) ...

Kwasy nukleinowe (plansza 7) e height=434 width=770 > Nukleotyd – budowa Jeden nukleotyd kwasu nukleinowego (RNA lub DNA) będzie się składać z: A) jednej ...

Kwasy nukleinowe (plansza 2) opisując ich budowę, stwierdzamy, że są biopolimerami, których podstawowym składnikiem budowy jest nukleotyd. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie