Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kondensacja

Kondensacja

  • Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja).
  • Kondensacja w mineralogii to zjawisko łączenia się mniejszych drobin lub jonów kompleksowych w utwory bardziej złożone.
  • Kondensacja (meteorologia) - Zjawisko powstawania chmur.
  • Kondensacja (chemia) - to reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego.
  • Kondensacja hydrolityczna w chemii to reakcja chemiczna polegająca na łączeniu się dwóch lub większej liczby cząsteczek związków chemicznych w większą cząsteczkę z wydzieleniem wody.
  • Kondensacja powierzchniowa pary wodnej - proces polegający na przejściu znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły (skroplenie) lub stały (resublimacja). Prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu.


Inne hasła zawierające informacje o "Kondensacja":

Ziemia Ziemi. Kiedy warunki atmosferyczne umożliwiają unoszenie się ciepłego i wilgotnego powietrza, następuje Kondensacja ( sublimacja lub skraplanie ) pary. Wskutek tego, powstają chmury i woda spada ...

Kondensacja Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub ...

Cykl kwasu cytrynowego na drodze transaminacji z odpowiedniego aminokwasu : kwasu asparaginowego .Cykl kwasu cytrynowego Cząsteczka Enzym Typ reakcji Substraty / Koenzymy Produkty / Koenzymy Szczawiooctan + Acetylo-CoA Syntaza cytrynianowaKondensacja H2O CoASH + H+ Cytrynian Akonitaza Dehydratacja H2O cis -AkonitanAkonitaza Hydratacja H2OIzocytrynianDehydrogenaza izocytrynianowa Utlenianie NAD +NADH + H+SzczawiobursztynianDehydrogenaza izocytrynianowa Dekarboksylacja H+CO2 α-Ketoglutaran Dehydrogenazaα-ketoglutaranowaDekarboksylacja oksydacyjnaNAD+ + CoA-SH NADH + H++ CO2 bursztynylo-CoATiokinaza ...

Chmura rosy powoduje nasycenie pary wodnej ( saturację ), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w ...

Mgła ...

Kondensat Bosego-Einsteina pędu (prędkości) musi być odpowiednio większy, aby ich iloczyn był większy niż stałaKondensacja Bosego-Einsteina – efekt kwantowy zachodzący w układach podległych rozkładowi Bosego-Einsteina . W ...

Aminokwasy symetrii lustrzanej ich trójwymiarowej struktury, podobnie jak różnica między lewą i prawą ręką. Kondensacja aminokwasów – tworzenie wiązania peptydowego .Peptydy to łańcuchy reszt aminokwasowych.Aminokwasy – organiczne ...

Mechanika kwantowa (przewodnictwo prądu w metalach i półprzewodnikach);zjawisk kolektywnych w skali makroskopowej ( nadciekłość , nadprzewodnictwo , Kondensacja Bosego-Einsteina , magnetyzm );inne. Konsekwencje filozoficzneRozwój mechaniki kwantowej wywarł ogromny wpływ na współczesną ...

Aldolazy G3P, przez izomerazę triozofosforanową. Reakcja rozszczepienia aldolowego, katalizowana przez aldolazę, jest odwracalna. Kondensacja aldolowa jest jednym z etapów glukoneogenezy . Znane są dwie klasy aldolaz ...

Wiatr halny zgodnie z gradientem wilgotnoadiabatycznym (0,6 °C/100m) oraz pozbywając się pary wodnej. Następuje Kondensacja pary wodnej, rozbudowują się chmury z których powstaje opad atmosferyczny , często ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kondensacja":

022. Opady i osady atmosferyczne (plansza 12) ...

022. Opady i osady atmosferyczne (plansza 3) ...

022. Opady i osady atmosferyczne (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie