Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hugo Grocjusz

Hugo Grocjusz

Hugo Grocjusz

Hugo Grocjusz, Hugo Grotius, Huig de Groot (ur. 10 kwietnia 1583 w Delft , zm. 28 sierpnia 1645 w Rostocku ) – holenderski prawnik , filozof i dyplomata , zwany "ojcem" prawa międzynarodowego .

Spis treści

Życiorys

Hugo Grocjusz nauczył się czytać w wieku dwóch lat, a doktorat z prawa uzyskał w 1598 , gdy miał lat piętnaście. W 1601 został historykiem Stanów Holenderskich, a w 1613 radnym miasta Rotterdam .

W 1618 został aresztowany za działalność wymierzoną przeciwko księciu Maurycemu Orańskiemu i skazany rok później na dożywotnie więzienie. W 1620 zdołał jednak uciec do Antwerpii .

Potem udał się do Paryża , gdzie przez dziesięć lat był doradcą dworu francuskiego. Od 1634 aż do śmierci był szwedzkim ambasadorem w Paryżu.

Poglądy

Podzielił prawo na prawo stanowione (ius civile) oraz prawo natury (ius naturale). Prawo stanowione jest wyborem historii, zależnym od przemian politycznych i historycznych, samo więc ulega zmianom. Natomiast prawo natury wypływa z trwałej natury ludzkiej, dlatego jest niezmienne i może być badane jedynie drogą filozoficzną.

By zrozumieć w pełni prawa natury trzeba według Grocjusza przeanalizować naturę ludzką, która ma dualny charakter. Po pierwsze człowiek jest istotą biologiczną, rządzącą się instynktem samozachowawczym (pierwotne prawo natury). Po drugie jest istotą społeczną posiadającą apetitus societatis(instynkt towarzyski). Istniejąc więc normy pozwalające mu egzystować w relacjach z innymi ludźmi (wtórne prawo natury).

Najważniejsze prawa natury według Grocjusza: 1)Pacta sunt servanda- umów należy dotrzymywać. 2)Należy naprawić wyrządzoną szkodę. 3)Nakaz karania za popełnienie przestępstwa. 4)Prawo do własności.

Grocjusz uważał, że prawo naturalne obowiązuje nawet wtedy, gdy Boga by nie było lub, gdyby nie interesował się sprawami ziemskimi. Prawo natury wiąże niezależnie od ludzi i jest dziedzictwem całej natury. Nawet Bóg nie może go zmienić "tak jak nie może sprawić by dwa dodać dwa nie równało się cztery". Dokonać mógłby tego jedynie poprzez zmianę natury ludzkiej. Musiałby więc sprawić by ludzie przestali być ludźmi.

Za źródło prawa międzynarodowego (ius gentium czyli prawa narodów) Grocjusz uznał zwyczaj i praktykę, wypływające z prawa natury oraz umowy. Prawo międzynarodowe powinno się jego zdaniem opierać na zasadach racjonalizmu i humanizmu . Był ojcem nauki prawa międzynarodowego publicznego.

Grocjusz stworzył także własną koncepcję umowy społecznej . Według niego ludzie mając przyrodzone skłonności towarzyskie, dla zaspokojenia ich i zabezpieczenia swych interesów tworzą na drodze umowny związek państwowy , który jako odpowiadający naturze ludzkiej jest przedmiotem prawa natury. Dla Grocjusza wola jest determinantą obowiązywania prawa, co pojawia się w innej formie także w późniejszych koncepcjach prawa natury o zmiennej treści.

Najbardziej znaną pracą Grocjusza jest O prawie wojny i pokoju ( 1625 , De iure belli ac pacis), w której zawarł swoje rozważania o prawie. Warto również odnotować wcześniejszą jego pracę – Mare liberum (pełny tytuł po polsku: Wolność mórz, czyli dysertacja o prawie, jakie przysługuje Holendrom do handlu z Indiami), wydaną w 1609 . W pracy tej Grocjusz, powołując się na prawo natury, postawił trzy tezy:

 1. Odkrycie nowego lądu nie daje jeszcze prawa do panowania nad nim.
 2. Nikt nie może mieć monopolu na żeglugę po morzach.
 3. Nikt nie ma prawa ograniczać innym państwom handlu z Indiami.

Twórczość

Dzieło Grocjusza
O prawie wojny i pokoju
 • De republica emendanda, 1601
 • Parallelon rerumpublicarum (Porównanie konstytucji), 1602
 • De iure praedae (On the right of capture), wraz z Mare liberum (Wolność mórz...), 1604
 • De antiquitate reipublicae Batavicae, 1610
 • Ordinum pietas, 1613
 • Defensio fidei catholicae de satisfactione (Obrona wiary katolickiej), 1617
 • De iure belli ac pacis (O prawie wojny i pokoju), 1625
 • De veritate religionis Christianae (O religii chrześcijańskiej), 1627
 • Inleydinge tot de Hollantsche rechtsgeleertheit (Wstęp do prawa holenderskiego), 1631
 • Via ad pacem ecclesiasticam, 1642
 • De imperio summarum potestatum circa sacra, 1647
 • De fato (O przeznaczeniu), 1648
 • Annales et historiae de rebus Belgicis (Historia Niderlandów), 1657

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Hugo Grocjusz":

1972 ...

Stanisław Hozjusz ...

Józef Paszkowski ...

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ...

1777 ...

Insurekcja kościuszkowska ...

1977 ...

1225 ...

Ludwik XVIII ...

Rada Najwyższa Narodowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hugo Grocjusz":

Procent z danej liczby (plansza 1) ...

Redukcja wyrazów podobnych (plansza 1) ...

129 Kultura oświecenia w Polsce (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie