Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

humanizm

humanizm - prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy, uznający człowieka za najwyższą wartość i podkreślający jego godność.

Wielu humanistów (w tym ludzi wierzących) postuluje rozstrzyganie dylematów etycznych poprzez odwoływanie się do pojęć uniwersalnych, wspólnych wszystkim ludziom. Poszukują oni źródła prawdy i moralności w człowieku i jego dążeniu do szczęścia. Niekoniecznie wyklucza to samą wiarę w Boga, choć humanizm świecki jest prężną odnogą tej filozofii. Ten pogląd skłania jednak do szukania rozumowego uzasadnienia praw etycznych, nie odwołującego się do twierdzeń jakiejkolwiek religii, podobnie jak nie potrzeba się do nich odwoływać przy badaniu praw fizyki.

Inni ludzie rozumieją humanizm nieco węziej, niemal wyłącznie jako afirmację wartości ludzkiej istoty. Tak pojęty humanizm można znaleźć jako składnik także w niektórych koncepcjach teistycznych.


Inne hasła zawierające informacje o "humanizm":

Antoni Lange ...

Filologia klasyczna sięgnął U. von Wilamowitz-Moellendorff . Jego uczeń, W.Jaeger , twórca kierunku Neuhumanismus (niem. Nowy humanizm) znów wysunął studia nad autorami na pierwsze miejsce, nie usuwając jednak ...

Piotr Mohyła ...

Naturalizm (filozofia) świat przyrody oraz na człowieka i jego dzieła, jest on wtedy bliski humanizmowi . W etyce przejawia się w liberalizmie .Naturalizm wyrażony w formie postulatu każe ...

Łukasz Górnicki 1998, ;Rafał Lowenfeld, Łukasz Górnicki, jego życie i dzieła: przyczynek do dziejów humanizmu w Polsce, Warszawa 1884;Łukasz Górnicki i jego czasy , pod red. ...

Erazm z Rotterdamu ...

Hugo Grocjusz umowy. Prawo międzynarodowe powinno się jego zdaniem opierać na zasadach racjonalizmu i humanizmu . Był ojcem nauki prawa międzynarodowego publicznego.Grocjusz stworzył także własną koncepcję umowy ...

Miguel Servet ...

Humanizm renesansowy literatury i języków klasycznych. Był głównym prądem intelektualnym epoki renesansu . Choć z humanizmu renesansowego wywodzi się wiele współczesnych postaw światopoglądowych , nie należy go utożsamiać ...

Jerzy Brodaty ...


Inne lekcje zawierające informacje o "humanizm":

104 Renesansowa Europa (plansza 4) ...

105 Renesans w kulturze polskiej (plansza 6) ...

104 Renesansowa Europa (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie