Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

racjonalizm

racjonalizm - to:

  • Racjonalizm filozoficzny - filozofia zakładająca możliwość poznania prawdy z użyciem samego rozumu - w wersji mocnej negujący rolę innych sposobów poznania: danych zmysłowych, doświadczenia, intuicji etc.; w wersji słabszej uznających drugorzędną ich rolę. Racjonalistyczna filozofia budowała systemy oparte na aksjomatach, z których poprzez dedukcję próbowała wywieść kompletny obraz świata. Filozofia racjonalistyczna została zapoczątkowana w filozofii greckiej (eleaci), a w nowożytnej postaci wywodzi się od Kartezjusza. W filozofii anglosaskiej bywa nazywana racjonalizmem kontynentalnym.
  • Racjonalizm światopoglądowy - współczesny ruch filozoficzno-światopoglądowy zapoczątkowany w XVIII w. w krajach anglosaskich (Wielka Brytania, USA), który zakłada możliwość dojścia do prawdy z użyciem samego rozumu i doświadczenia, bez odwoływania się do czynników irracjonalnych, takich jak wiara religijna czy emocje.
  • Racjonalizm w sensie metody naukowej to ogólne podejście do zdobywania wiedzy polegające na porządkowaniu zasobów wiadomości według z góry ustalonego porządku.
  • Racjonalizm jest też określeniem kierunku w architekturze modernizmu, uważanego za tożsamy ze stylem międzynarodowym, a także całości architektury włoskiego modernizmu
  • Racjonalizm w potocznym znaczeniu to postawa polegająca na porządkowaniu i poddawaniu logicznej krytyce docierających do nas wiadomości i odrzucanie tych, które zaprzeczają znanym faktom i / lub logice.
  • W prostym języku racjonalizm to świat poznawany przez eksperymenty. (wg Isaaca Newtona)


Inne hasła zawierające informacje o "racjonalizm":

Tabula rasa ...

Adam Mickiewicz nawet wybierał z niego najcenniejsze zdobycze jak np. kunsztowność formy czy wolteriański racjonalizm[7]. Adam Czerniawski zwraca z kolei uwagę na mimetyczność utworów poety. W ...

Styl międzynarodowy synonim kubicznej odmiany modernizmu. Niekiedy traktowane jest jako synonim pojęć funkcjonalizm i racjonalizm, rozgraniczenie między tymi pojęciami jest różnie przedstawiane w literaturze. Johnson i ...

Społeczeństwo obywatelskie społeczeństwom totalitarnym, zamkniętym na jakikolwiek dopływ idei sprzecznych z „oficjalną” doktryną , odrzucających racjonalizm i nieskrępowaną przez jedną partię wymianę poglądów .Dyskusja o społeczeństwie powraca w ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) ...

George Ritzer ...

Rewolucja francuska mocno. Podstawami tej ideologii był ateizm (wśród bardziej umiarkowanej części hebertystów agnostycyzm ), racjonalizm i relatywizm , a ich źródłem twórczość Woltera i Diderota. Kultem otaczano ...

David Hume przez niego zasady czystego empiryzmu [5].Filozofia Hume'a to przede wszystkim polemika z kartezjańskim racjonalizmem . Dotyczy to zarówno epistemologii jak i etyki i filozofii politycznej. Zadeklarowanym ...

Baruch Spinoza duchu Majmonidesa , a z drugiej najnowszymi w jego czasach prądami filozoficznymi, czyli racjonalizmem Kartezjusza i naturalizmem Hobbesa .Jego programem filozoficznym było pogodzenie tych wszystkich prądów ...

Hugo Grocjusz natury oraz umowy. Prawo międzynarodowe powinno się jego zdaniem opierać na zasadach racjonalizmu i humanizmu . Był ojcem nauki prawa międzynarodowego publicznego.Grocjusz stworzył także własną ...


Inne lekcje zawierające informacje o "racjonalizm":

039. Henri Bergson i intuicjonizm. (plansza 25) Ale czy przeżycia takie są możliwe? Filozofia Bergsona przemawiała na ich korzyść, zwalczając racjonalizm jako jednostronną i powierzchowną koncepcję rzeczywistości.      W sporze między racjonalizmem a mistycyzmem — ...

029. Liberalizm i tolerancja Woltera (plansza 7) dotychczas, i że ludzkość ma przed sobą nieograniczony postęp. W ten sposób racjonalizm łączył się w umysłowości Oświecenia z optymizmem. Pałac na wodzie, Łazienki ...

118. Europa - czas wielkich zmian (plansza 3) zmian Nowe myśli czerpano ze starych kierunków filozoficznych. Jednym z nich był racjonalizm, który głosił, że człowiek powinien kierować się rozumem i odrzucać wszelkie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie