Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Azyl

Azyl

Azyl ( łac. : asylum, gr .: ásylon) – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez prawo . Znaczenie wywodzi się ze zwyczaju, według którego nie można było wydać przestępcy ukrywającego się w sanktuarium .

Najczęściej używane jest w odniesieniu do azylu politycznego, to jest opieki prawnej jakiej udziela obcokrajowcowi (azylantowi) państwo , na terytorium którego się znalazł. Tym samym udziela mu schronienia przed ścigającymi go organami z państwa jego pochodzenia, zwykle tym samym uznając, że jest niesłusznie prześladowany (najczęściej ze względów politycznych).

Społeczność międzynarodowa powszechnie akceptuje instytucję azylu terytorialnego, czyli udzielenia na terytorium jakiegoś państwa schronienia cudzoziemcowi prześladowanemu ze względów politycznych w państwie jego pochodzenia. Kwestia ta nie doczekała się jednak jednolitego uregulowania w powszechnym prawie międzynarodowym , w związku z czym państwa regulują ją indywidualnie w swym prawie wewnętrznym, czyniąc to często w odmienny sposób. Ustanowienie instytucji azylu terytorialnego w porządku prawnym danego państwa nie obliguje go do przyznawania azylu każdej wnoszącej o to osobie - jest to zawsze akt dyskrecjonalny danego państwa, uzależniony od spełnienia przewidzianych prawem przesłanek i woli właściwego organu państwowego. Polityka państw w zakresie przyznawania azylu terytorialnego jest różna, gdyż dla niektórych państw liczba osób ubiegających się o azyl może stanowić problem.
Kontrowersyjną instytucją, nie uznawaną w ramach powszechnego prawa międzynarodowego , jest tzw. azyl dyplomatyczny, polegający na udzieleniu osobie ściganej w danym kraju schronienia na terenie placówki dyplomatycznej innego państwa. Aktualnie instytucja ta stosowana jest przez państwa Ameryki Łacińskiej . Przewiduje ją konwencja z Caracas z 28 marca 1954 roku, zgodnie z którą instytucja ta powinna znajdować zastosowanie tylko wobec osób ściganych z powodów politycznych lub sprawców przestępstw politycznych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki (art. 1 i 3 konwencji)[1]. Większość państw przyjmuje, że stosowania tej instytucji nie da się pogodzić z prawidłowym wykonywaniem zadań misji dyplomatycznej , choć z drugiej strony nie może być to podstawą do naruszenia nietykalności pomieszczeń misji przez funkcjonariuszy państwa przyjmującego. Jeszcze bardziej kontrowersyjne jest udzielenie azylu dyplomatycznego w pomieszczeniach placówek konsularnych , w bazach wojskowych czy na pokładzie okrętów wojennych .

Bibliografia

  • Jan Białocerkiewicz: Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu. Toruń: Wydawnictwo TNOiK, 2007, ss. 245-250. . 

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Azyl":

Stronnictwo Demokratyczne z nielicznych w bloku wschodnim partii niemarksistowskich i postrzegana była jako swoisty Azyl myśli demokratycznej, a także ugrupowanie do którego mogły wstępować osoby wierzące. ...

Jerzy Jochimek 13 sierpnia, nieoczekiwanie zszedł na ląd, pojechał do Paryża i poprosił o Azyl polityczny. FrancjaJochimek znalazł pracę jako tłumacz tekstów technicznych na rosyjski, przez ...

Azyl Azyl ( łac. : asylum, gr .: ásylon) – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla ...

1989 ...

1982 ośmiu porywaczy i skierowany na lotnisko Tempelhof , gdzie większość pasażerów poprosiła o Azyl. 1 maja – święto 1 Maja uczczono manifestacją oficjalną i kontrmanifestacjami. 3 maja ...

Wojna stuletnia wojska dla przywrócenia swej władzy. Syn uciekł wtedy do Burgundii , uzyskując tam Azyl i wsparcie ze strony władcy księcia Filipa Dobrego. BurgundiaZnaczącą rolę w ...

Powstanie Nika ...

Wielka wędrówka ludów Część Wizygotów, pod wodzą Fritigerna , zwróciła się do cesarza Wschodu Walensa o Azyl w granicach cesarstwa. Cesarz zgodził się, w zamian żądając kontyngentu gockich ...

Şanlıurfa ona zamknięta przez cesarza Zenona w 489 . Jej wykładowcy i studenci znaleźli Azyl w Persji , przenosząc się z powrotem do Nisibis . Od tej pory ...

I wojna światowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Azyl":

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 9) Niemcy z terenów NRD masowo okupowali ambasady państw zachodnich domagając się Azylu. Po otwarciu granicy węgiersko – austriackiej nastąpiły masowe napływy ludności niemieckiej ...

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 29) w kulturze. Nie zawsze powrót do domu oznacza szczęście, odnalezienie miejsca szczególnego Azylu, nie zawsze dom jest tym miejscem, w którym spotyka człowieka życzliwość. ...

˝Pan Tadeusz˝ A. Mickiewicza - spacer po Soplicowie i okolicach (plansza 6) bukietów trawy angielskiej i mięty" Ogródek, otoczony drewnianym parkanem to nie tylko bezpieczny Azyl, ale i "królestwo" Zosi. Wychowanka Telimeny podlewa grządki, zbiera warzywa i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie