Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fonetyka

Fonetyka

Językoznawstwo
Lingwistyka teoretyczna
Fonetyka
Fonologia
Morfologia
Słownictwo (Leksyka)
Semiotyka
Składnia
Semantyka
Semantyka leksykalna
Semantyka statystyczna
Semantyka strukturalna
Semantyka prototypu
Pragmatyka
Lingwistyka stosowana
Akwizycja języka
Psycholingwistyka
Socjolingwistyka
Antropolingwistyka
Lingwistyka generatywna
Lingwistyka kognitywna
Lingwistyka komputerowa
Lingwistyka deskryptywna
Lingwistyka historyczna
Lingwistyka porównawcza
Etymologia
Stylistyka
Lingwistyka normatywna
Lingwistyka korpusowa
Historia językoznawstwa
Spis językoznawców
Nierozwiązane problemy

Fonetyka (dawniej głoskownia) - jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka).

Inne cechy foniczne (tj. związane z głosem), takie jak akcent , intonacja , iloczas (cechy prozodyczne ), leżą w zasadzie na pograniczu fonetyki i fonologii . Można je zaliczyć do fonetyki, albowiem dotyczą "dźwiękowej substancji języka" (jak fonetyka; patrz "Encyklopedia językoznawstwa ogólnego" - dalej: EJO), fonetyka musi się nimi zająć, by odpowiedzieć na pytanie o ich właściwości, realizację itp., i dlatego w podręcznikach znajdują się w dziale fonetyki. Jednak z drugiej strony bada się je głównie w celu określenia funkcji, a to jest już kategoria fonologii, stąd prozodię zalicza się do fonologii. Takie rozstrzygnięcie (zaliczenie prozodii do fonologii) zawiera EJO.

Fonetykę można również zróżnicować ze względu na ilość języków, które bada - fonetyka opisowa bada jeden język, a fonetyka porównawcza dotyczy dwóch lub więcej języków.

Fonetykę, jak zresztą każdą inną dziedzinę wiedzy, można pojmować synchronicznie i diachronicznie. To kolejny podział fonetyki; kryterium wydzielenia tych dwóch działów jest już nie przedmiot badań, lecz niejako stosunek: przedmiot badań a czas. Fonetykę synchroniczną (inaczej opisową, choć termin fonetyka opisowa może też oznaczać "fonetyka opisująca tylko jeden język" w opozycji do fonetyki porównawczej) interesuje stan fonetycznej strony języka w danym momencie czasowym. "Moment czasowy" oznacza tu pewien okres na tyle długi, by można w nim przeprowadzić odpowiednie badania, zebrać materiał badawczy, a jednocześnie na tyle krótki, żeby można było mówić o względnie niezmiennej fonetyce danej społeczności. Można więc przyjąć, że jest to okres kilkunastu lat, okres życia jednego pokolenia.

Fonetykę synchroniczną może interesować stan współczesnego języka, stan języka w XVI w. itd. Fonetykę diachroniczną interesuje zmiana, ewolucja fonetycznej strony języka. Aby ustalić, co w fonetyce się zmieniło i czy w ogóle miała miejsce jakaś zmiana, trzeba porównać ze sobą przynajmniej dwa stany systemu językowego, stany języka w dwóch momentach historycznych: wcześniejszym i późniejszym, a więc skorzystać z ustaleń fonetyki synchronicznej tych okresów.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Fonetyka":

Pragmatyka ...

Kontrakcja kontrakcja (skrót) kontrakcja (Fonetyka) kontrakcja (matematyka) kontrakcja objętości (chemia) kontrakcja lantanowców (chemia) kontrakcja (geologia) hipoteza kontrakcji (geologia) ...

Język czeski ...

Fonologia ...

Alfabet ...

Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego ...

Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego ...

Słownictwo ...

Archaizm ...

Fonetyka Językoznawstwo Lingwistyka teoretycznaFonetyka Fonologia Morfologia Słownictwo (Leksyka) Semiotyka Składnia Semantyka Semantyka leksykalnaSemantyka statystycznaSemantyka strukturalnaSemantyka prototypu Pragmatyka Lingwistyka stosowana Akwizycja języka Psycholingwistyka Socjolingwistyka Antropolingwistyka Lingwistyka generatywna Lingwistyka kognitywna Lingwistyka komputerowa Lingwistyka deskryptywna Lingwistyka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fonetyka":

008b. Grecja (plansza 12) ...

Pisownia i fonetyka (plansza 3) e height=380 width=770 > Fonetyka francuska - phonétique française Kilka najważniejszych zasad: nigdy nie wymawia się: - litery "h" ...

Pisownia i fonetyka (plansza 4) e height=380 width=770 > Fonetyka francuska - phonétique française Kilka najważniejszych zasad: akcentujemy zawsze ostatnią sylabę wyrazu, grupy wyrazów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie