Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Archaizm

Archaizm

Archaizm - wyraz , konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. Te z kolei nazywamy anachronicznymi .

Archaizmy są wykorzystywane obecnie w niektórych typach zapisu lub wypowiedzi, np. w poezji i języku liturgicznym .

Archaizmy dzielimy według epok ich normalnego użytkowania, a także ze względu na funkcję:

 1. fonetyczne - wyraz współczesny różni się od archaizmu tylko jedną wymawianą głoską, np. sierce (serce), sumnienie
 2. fleksyjne - wyrazy inaczej niż współcześnie się odmieniające, zazwyczaj wyłącznie czasowniki; w wyrazach, takich jak: zyszczy, spuści, końcówki "y","i" oznaczają tryb rozkazujący (zjednaj, ześlij)
 3. słowotwórcze - wyrazy utworzone za pomocą przyrostków lub przedrostków, które wyszły już z użycia, np. ogrodny
 4. leksykalne – wyrazy, które były powszechnie używane dawniej, np. kajet, kaleta
 5. znaczeniowe (semantyczne) - wyrazy występują współcześnie, ale zmieniło się ich znaczenie, np. błędny rycerz (bujający w obłokach)
 6. frazeologiczne - związki frazeologiczne, które powstały dawniej. Rozumiemy ich znaczenie ale często nie wiemy, co jest ich źródłem powstania.
 7. składniowe - archaizm składający się z min. 2 wyrazów, których zestawienie jest inne niż współcześnie, najczęściej wzorowane na łacinie – np. pasterz owce do wsi przepędził - orzeczenie znajduje się na końcu zdania - taki szyk wyrazów jest charakterystyczny dla języka łacińskiego; do archaizmów składniowych należą także niektóre spójniki i przyimki, np. azali, aliści, gwoli oraz całe konstrukcje składniowe, np. wszem wobec i każdemu z osób widomym się czyni.

Przykłady archaizmów

 • waćpan - dawny zwrot grzecznościowy (skrót od "waszmość pan")
 • powała - sufit, pułap
 • mospan - dawny zwrot grzecznościowy (odpowiada dzisiejszemu "pan")
 • powiastka - opowiastka
 • inszy - inni
 • gniaździe - gnieździe
 • mię - mnie
 • obyczajmi - obyczajami
 • żem poszedł - poszedłem
 • azali - podobno, może lub (drugie znaczenie) czy, np. "azali ona poszła dobrą drogą?"

Źródła

Halina Kurkowska, Stanisław Skorupka, Stylistyka polska: zarys PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 66-71.


Inne hasła zawierające informacje o "Archaizm":

Insurekcja kościuszkowska Władysław Zajewski Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992 , s. 17-36↑ Określenie insurekcja jest Archaizmem oznaczającym dawniej powstanie, od łacińskiego insurrectio, a to z kolei od ...

Biblia Tysiąclecia też język niech trafia do dzisiejszego słuchacza i czytelnika, dla którego pewien Archaizm formy łatwo może z sobą nieść sugestię, że w Piśmie św. ...

Środki stylistyczne ...

Słownictwo wypadku mówimy o słownictwie danej gwary bądź dialektu . SŁOWNICTWO: neologizm, zapożyczenia, eufenizm, Archaizm, naukowe, gwarowe, ogólno narodowe ...

Archaizm Archaizm - wyraz , konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia. ...

Język norweski oficjalnego, dopuszczone są obydwie odmiany pisemne oraz wszelkie dialekty. Cechująca się licznymi Archaizmami norma nynorsk daje w sobie rozpoznać wiele cech języka staronordyjskiego, po ...

Karelowie ...

Motet wiekach późniejszych wchłaniała techniki wykształcone w innych formach, lub była używana jako Archaizm.Spis treści1 Powstanie motetu – średniowiecze2 Dalszy rozwój – renesans3 Barok4 Klasycyzm ...

Esperanto ...

Enzymy wysycenia dla reakcji enzymatycznej ukazująca zależność szybkości reakcji (V) od stężenia substratu ()gdzie: V0 – szybkość początkowa, S – stężenie substratu, Km – stała ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Archaizm":

Zabytki języka polskiego (plansza 21) napełń, słysz). Tekst zapisano w czasie, gdy końcówka ulegała zmianie, Jest to Archaizm fleksyjny. Bożycze. Jest to również wyraz w wołaczu, forma mianownikowa ma postać: ...

Zabytki języka polskiego (plansza 20) takim znaczeniu przyimka przez w połączeni z rzeczownikiem (przez Boga). Jest to Archaizm składniowy. Sławiena, zwolena. W obu tych wyrazach zachowało się brzmienie sprzed zajścia ...

Renesansowy charakter fraszek Jana Kochanowskiego (plansza 12) cale - w całości Teraz przeczytajcie głośno fraszkę, zwróćcie uwagę na prawidłową wymowę Archaizmów. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie