Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

stylistyka

stylistyka - dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych.

Stylistyka wykorzystuje na swoje potrzeby wszystkie działy nauki o języku: fonetykę, aby móc zbadać wartość brzmieniową teksu; morfologię i słowotwórstwo, które mogą być pomocne np. przy rozpoznaniu użytych przez autora form fleksyjnych lub neologizmów; składnię, gdyż budowa zdań także wpływa na stylistyczną wartość tekstu; semantykę, która pomaga ocenić zasadność użytego słownictwa. Nauka o stylu wykształciła także szeroki zakres własnych pojęć (środki stylistyczne, style, stylizacje), niezbędnych do badania tekstu.

Stylistyka dzieli się na

  • językoznawczą (językową) – jej przedmiotem są wszelkie wypowiedzi językowe, wyodrębnia i bada istniejące w języku style funkcjonalne,
  • literaturoznawczą (literacką) – badającą i analizującą styl wypowiedzi literackich (styl autora, styl dzieła literackiego, styl gatunku literackiego, styl epoki, itp.),
  • normatywną - ustala normy stosowania poszczególnych stylów i poprawnego wysławiania się.


Inne hasła zawierające informacje o "stylistyka":

Pragmatyka ...

Styl (językoznawstwo) potocznystyl retoryczny styl urzędowo-kancelaryjny styl naukowy styl popularnonaukowystyl publicystyczny styl artystyczny (literacki)styl osobisty (indywidualny, autorski) Zobacz też stylistyka stylizacja poprawność językowa ...

Fonologia ...

Wersyfikacja ...

Słownictwo ...

Archaizm ...

Historia literatury ...

Carl Philipp Emanuel Bach r. (w skrócie H). BibliografiaAlina Mądry, Carl Philipp Emanuel Bach, estetyka – stylistyka – dzieło, Rhytmos, Poznań 2003Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934-1939) Zobacz też Rodzina ...

Fonetyka ...

Marcin Luter ...


Inne lekcje zawierające informacje o "stylistyka":

Renesansowy charakter fraszek Jana Kochanowskiego (plansza 14) człowieka jest życie bez cierpień, jakie towarzyszą chorobie. Analiza fraszki: jedyna fraszka napisana pięciozgłoskowcem, stylistyka opiera się na wykrzyknieniach, epitetach i przenośniach, apostrofa do adresata. ...

Bajka też prawdę Ci powie (plansza 21) ...

Mały Książę - też listy pisze (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie