Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Alfabet arabski

Alfabet arabski

Alfabet arabski

Alfabet arabski – alfabetyczne pismo używane do zapisu języka arabskiego . Powstało z nabatejskiej odmiany pisma aramejskiego .

Najstarsze zabytki pochodzą z IV wieku n.e. (inskrypcje z Rammu i An-Namara). Istnieje wiele odmian pisma arabskiego. Do najważniejszych należą pismo kwadratowe ( kufickie ) i okrągłe (naschi). Pismo arabskie rozpowszechnione jest w krajach muzułmańskich.

Zapisywane jest z prawa na lewo. Ma 18 podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami tworzą 28 liter oznaczających spółgłoski oraz samogłoski długie i dyftongi . Samogłoski krótkie są w piśmie arabskim pomijane, dlatego jest ono klasyfikowane jako abdżad . Czasami stosuje się jednak na ich oznaczenie dodatkowe znaki samogłoskowe (w arabskich elementarzach i w Koranie ).

Litery mogą mieć różne formy w zależności od pozycji w wyrazie (początkowej, środkowej, końcowej albo izolowanej).

Dekoracyjne zapisywanie wersów Koranu doprowadziło w ciągu ponad 1400 lat do powstania wielu szkół kaligrafii . W świecie arabskim kaligrafia uznawana jest za jedną z najwyższych form sztuki. Ma szczególne znaczenie, ponieważ przekazuje treść Koranu – świętej księgi islamu .

Spis treści

Litery arabskie oraz transkrypcja i transliteracja

Litera arabskaTranskrypcja / transliteracja
postać końcowapostać środkowapostać początkowapostać izolowanatranskrypcja polskatransliteracja ISOtranskrypcja IPA
ـا  اaā[ ], [ ʔ ]
ـبـبـبـبbb[ b ]
ـتـتـتـتtt[ t ]
ـثـثـثـثs[ θ ]
ـجـجـجـجǧ[ ], [ ʒ ], [ ɡ ]
ـحـحـحـحh[ ħ ]
ـخـخـخـخch[ x ]
ـد  دdd[ d ]
ـذ  ذz[ ð ]
ـر  رrr[ r ]
ـز  زzz[ z ]
ـسـسـسـسss[ s ]
ـشـشـشـشszš[ ʃ ]
ـصـصـصـصs[ ]
ـضـضـضـضd[ ]
ـطـطـطـطt[ ]
ـظـظـظـظz[ ðˁ ]
ـعـعـعـع(-)`[ ʕ ]
ـغـغـغـغgh[ ɣ ], [ ɡ ] w wielu zapożyczeniach
ـفـفـفـفff[ f ]
ـقـقـقـقkq[ q ]
ـكـكـكـكkk[ k ]
ـلـلـلـلll[ l ]
ـمـمـمـمmm[ m ]
ـنـنـنـنnn[ n ]
ـهـهـهـهhh[ h ]
ـو  وw, uw, ū[ w ]
ـيـيـيـيj, iy, ī[ j ]
ـة  ة(-), t(-), t[ a ], [ at ]
ـى  ىaà[ ]

Uwaga: Litery ا, د, ذ, ر, ز, و, ة i ى nie są łączone w piśmie z literami występującymi po nich, nie posiadają więc formy środkowej i początkowej.

Cyfry arabskie

W piśmie arabskim używa się dwóch rodzajów cyfr: standardowych arabskich oraz tak zwanych wschodnioarabskich, używanych w Iranie , Pakistanie oraz Indiach .

Cyfry arabskie w EuropieStandardowe
cyfry arabskie
Cyfry
wschodnioarabskie
0٠۰
1١۱
2٢۲
3٣۳
4٤۴
5٥۵
6٦۶
7٧۷
8٨۸
9٩۹

Dodatkowe znaki

Hamza

Hamza nie jest zazwyczaj uznawana za literę, mimo że służy do zapisu spółgłoski, jaką jest zwarcie krtaniowe : ؤ, ئ, إ, أ,

Znaki samogłoskowe

Na oznaczenie samogłosek oraz końcówek deklinacyjnych istnieją w piśmie arabskim dodatkowe, zwykle nieużywane znaki. Poniżej znajduje się tabela, uwzględniające niektóre z nich:

znakprzykładnazwaznaczenie
َ بَfathakrótkie a
ِ بِkasrakrótkie i
ُُ بُdammakrótkie u
َ بَاfatha + alifdługie ā
ِ بِيkasra + ydługie ī
ُ بُوdamma + wāwdługie ū
ْ يْمُوsukunbrak samogłoski
ّ دُرِّسَszaddapodwojenie danej spółgłoski
ٌ سٌnunacjakońcówka -un (podwojona damma)
ٌ , ُُ końcówka -unI przypadek imienia w stanie nieokreślonym
ٍ سٍkońcówka -inII przypadek (podwójna kasra)
ً اًkońcówka -anIII przypadek (podwójna fatha)
اًاًkońcówka -anIII przypadek (podwójna fatha), najczęściej z dodatkową literą alif

Ligatury

W alfabecie arabskim istnieją również ligatury :

  • – lā jedna z partykuł przeczących; także samodzielna jako nie (odpowiedź na pytanie ogólne)
  • – lā połączenie lā wewnątrz wyrazu

W innych językach

Pisma arabskiego używa się także do zapisu innych języków w regionach zdominowanych przez islam , m.in. perskiego , urdu , kurdyjskiego , paszto , ujgurskiego , malajskiego , suahili (obok pisma łacińskiego), a do roku 1929 zapisywano nim także język turecki .

W przeszłości pismo to służyło także do zapisu języków muzułmańskich narodów Kaukazu i Azji Środkowej , np. czeczeńskiego i uzbeckiego , do lat 30. XX wieku , kiedy to Rosjanie wprowadzili tam cyrylicę w celu osłabienia wpływów islamu. Również do zapisu języka białoruskiego przez Tatarów .

W niektórych językach, np. perskim czy kurdyjskim używa się czterech dodatkowych liter na oznaczenie dźwięków obcych językowi arabskiemu:

głoskaliteranazwa
[ p ]پpe
[ ʧ ] (cz)چcze
[ ʒ ] (ż)ژże
[ ɡ ]گgaf

W języku paszto obok liter arabskich i perskich używane są litery modyfikowane przez dodanie małego kółeczka (zwanego پندك pandak), oznaczające spółgłoski szczytowe : ړ [ ʈ ], ډ [ ɖ ], ټ [ɺ̢], ڼ [ ɳ ]. Istnieją też litery będące wariantami liter arabskich z mniejszą lub większą liczbą kropek: څ [ ʦ ], ځ [ ʣ ], ښ [ ʂ ], ږ [ ʐ ], ې [ e ] i ئ [ -əj ].

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Alfabet arabski":

Janusz Józefowicz ...

Uniwersytet ...

Almagest ...

Majuskuła ...

1933 ...

Nałęcz (herb szlachecki) ...

Transliteracja ...

Język słoweński ...

Język czeski ...

Języki słowiańskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Alfabet arabski":

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

127. Charakterystyka państw intensywnie rozwijających się na podstawie Chin, Indii, Arabii Saudyjskiej i Brazylii (plansza 20) ...

024 Arabowie w czasach wczesnego średniowiecza (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie