Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
tel./fax (0-84) 677-67-09
www:   http://www.wszia.edu.pl
e-mail:   poczta@wszia.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4605 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Uczelnia Zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. Utworzenie w Zamościu nowej uczelni nastąpiło w odpowiedzi na wymagania lokalnego rynku. W szczególności - w związku z zainteresowaniem zamojskiej młodzieży studiami o charakterze ekonomicznym, informatycznym i administracyjnym. Zamojska Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji spełnia ważną rolę edukacyjną dla regionu zamojskiego, kształcąc dobrze przygotowane kadry dla jego potrzeb.Spełnia też ważną funkcję kulturotwórczą rozwijając działalność wydawniczą, odczytową, popularno-naukową, oświatową i sportową. Uczelnia posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Od 11 lat zajmuje pozycję lidera wśrd uczelni niepublicznych regionu lubelskiego.

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji jest:
- stworzenie w regionie zamojskim silnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju regionalnego oraz lokalnego,
- przygotowanie kadr do wykonywania zadań menedżerskich oraz usługowych w warunkach współczesnej, zintegrowanej gospodarki europejskiej,
- pełnienie roli kulturotwórczej, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej, integrującego środowiska gospodarcze i inicjującego przedsięwzięcia proeuropejskie.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Kierunek Specjalności
ADMINISTRACJA
(studia I stopnia)
 • administracja europejska (studia stacjonarne)
 • administracja publiczna (studia niestacjonarne)
 • administracja gospodarcza (studia niestacjonarne)
 • EKONOMIA
  (studia I stopnia)
 • strategie finansowe i rachunkowość
 • systemy informatyczne w gospodarce
 • BUDOWNICTWO
  (studia I stopnia)
  -

  WYDZIAŁ FIZJOTERAPII I PEDAGOGIKI

  Kierunek Specjalności
  FIZJOTERAPIA
  (studia I i II stopnia - magisterskie)
  -
  PEDAGOGIKA
  (studia I stopnia)
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • PIELĘGNIARSTWO
  (studia I stopnia)
  -

  Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)) trwają 6 lub 7 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i zdobyciem tytułu licencjata lub inżyniera (na kierunku budownictwo). Uprawniają do podjęcia nauki na studiach II stopnia.

  Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunku fizjoterapia trwają 4 semestry.Podjąć je może wyłącznie absolwent studiów I stopnia tego kierunku. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii. Wszystkie kierunki prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym są to 2 lub 3-dniowe zjazdy co dwa tygodnie. Na kierunkach administracja i ekonomia (tryb stacjonarny) studenci mają możliwość wyboru lektoratu z drugiego języka obcego oferowanego przez uczelnię. Jest to unikalna forma studiów w regionie.

  REKRUTACJA
  STUDIA I STOPNIA
  W terminie od 1 kwietnia do 9 sierpnia 2008 r. kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w oryginale lub odpis szkolny
  • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w punktach rekrutacyjnych oraz w Internecie)
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku
  • 2 aktualne fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
  • pokwitowanie wpłaty wpisowego (330 zł) i opłaty rekrutacyjnej (70 zł) na konto:
   Kredyt Bank S.A. Oddział Zamość
   95 150018071218 0000 9586 0000
  Osoby, ktre zrezygnują przed upływem rekrutacji (9 sierpnia) oraz osoby nieprzyjęte na studia otrzymają zwrot opłaty wpisowej.

  STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
  W terminie do 13 września 2008 r. kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia
  • średnią z toku studiów i wykaz przedmiotów z liczbą godzin oraz ocenami potwierdzonymi przez dziekanat
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis szkolny
  • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w punktach rekrutacyjnych oraz w Internecie)
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku
  • 2 aktualne fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
  • pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (70 zł dla absolwentów WSZiA, 300 zł dla absolwentów innych uczelni) na konto:
   Kredyt Bank S.A. Oddział Zamość
   95 150018071218 0000 9586 0000

  Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiw I stopnia na kierunku fizjoterapia oraz złożenie kompletu dokumentw i wniesienie opłat. Osoby, ktre zrezygnują przed upływem terminu rekrutacji (13 września) oraz osoby nieprzyjęte na studia otrzymają zwrot opłaty wpisowej (230 zł).

  Wszystkie kierunki prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym są to 2 lub 3-dniowe zjazdy co dwa tygodnie.
  Na kierunkach administracja i ekonomia (tryb stacjonarny) studenci mają możliwość wyboru lektoratu z drugiego języka obcego oferowanego przez uczelnię. Jest to unikalna forma studiów w regionie.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  • Informatyka
  • Pedagogika korekcyjna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika przedszkolna
  • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
  • Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Rachunkowość
  • Studium pedagogiczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
  • Zarządzanie w oświacie

  NOWE KIERUNKI

  • Biznes międzynarodowy: Azja
  • Edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie obronne
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową

  Informacje i zapisy
  Studium Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzanie i Administracji w Zamościu
  ul. Akademicka 4, pokój 3
  22 - 400 Zamość
  tel. (084) 677-67-31, tel. (084) 677-67-18
  fax. (084) 677-67-15
  e-mail: studiapodyplomowe@wszia.edu.pl

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie