Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Witold Doroszewski

Witold Doroszewski

Witold Jan Doroszewski (ur. 1 maja 1899 w Moskwie , zm. 26 stycznia 1976 w Warszawie ) – językoznawca polski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego , członek PAN , redaktor Słownika języka polskiego .

Spis treści

Życiorys

Był synem Antoniego (fizykochemika, dyrektora Centralnego Laboratorium Chemicznego Ministerstwa Skarbu Rosji , przewodniczącego Naukowego Koła Polskiego w Moskwie) i Marii z Tynowskich. Kształcił się w gimnazjum w Moskwie (do 1917), podjął następnie studia językoznawcze na uniwersytecie moskiewskim; w 1918 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski , ale w tymże roku został powołany do wojska i służył do 1920. W latach 1920–1923 kontynuował studia na UW (m.in. pod kierunkiem Jana Baudouina de Courtenay ) i obronił w 1923 doktorat na podstawie pracy O znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych (słownych) w języku polskim. Podjął pracę na uniwersytecie jako starszy asystent w Katedrze Języka Polskiego (1924–1927); w latach 1927–1929 uzupełniał studia w Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu i był tam lektorem języka polskiego. W 1928 został docentem w Katedrze Języka Polskiego UW, a w 1930 kierownikiem tej Katedry i profesorem nadzwyczajnym; od 1938 profesor zwyczajny. W latach 1935–1939 był dyrektorem Instytutu Fonetycznego UW; w 1968 odszedł ze stanowiska kierownika Katedry Języka Polskiego, a rok później przeszedł na emeryturę. Kierował również Pracownią Dialektologiczną PAN (w latach 1954–1969, od 1957 pod nazwą Zakład Językoznawstwa) w Warszawie. Na UW prowadził wykłady z języka polskiego, słowotwórstwa i językoznawstwa ogólnego; gościnnie wykładał na uniwersytecie w Brukseli (1934), uniwersytecie Wisconsin w Madison (w latach 1936–1937, gdzie zorganizował Katedrę Języka Polskiego), uniwersytetach w Nancy , Bordeaux i College de France w Paryżu (1939), w Oxfordzie , Leeds i Londynie (1958). W 1939 brał udział jako żołnierz w kampanii wrześniowej, a w latach 1940–1944 wykładał na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Był członkiem czołowych polskich akademii i towarzystw naukowych – Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1930 członek-korespondent, 1936 członek rzeczywisty), PAU (1947 członek-korespondent) i PAN (1952 członek-korespondent, 1957 członek rzeczywisty). Był m.in. zastępcą przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN (w latach 1954–1966 i 1969–1974, w latach 1960–1961 pod nazwą Komitet Językoznawstwa i Słowianoznawstwa). W 1925 był w gronie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; pełnił funkcje sekretarza (1931–1934), wiceprezesa (1962–1964) i prezesa (w latach 1956–1958 i 1971–1974). W latach 1938–1939 i od 1966 był prezesem Towarzystwa Kultury Języka. Należał ponadto do: Bułgarskiej Akademii Nauk (1963), Międzynarodowego Komitetu Slawistów (w latach 1968–1975 przewodniczący, od 1975 członek honorowy), Polskiego Komitetu Slawistów (w latach 1969–1974), Serbskiej Akademii Nauk (1972), Austriackiej Akademii Nauk (1974 członek-korespondent), Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego (w 1974 członek założyciel), Societe de Linguistique w Paryżu, Linguistic Society of America, Institut d'Etudes Slaves w Paryżu, Instytutu Słowiańskiego w Pradze, Comitee International Permament des Linguistes. Organizował Koło Warszawskie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Był członkiem, a w latach 1948-1959 - przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Mieszkaniowego Spółdzielczego Profesorów UW .

Zajmował się gramatyką opisową języka polskiego, dialektologią, słowotwórstwem, fonetyką, semantyką, leksykologią i dydaktyką języka polskiego. Jest uważany za twórcę warszawskiej szkoły dialektologicznej. Dokonał krytycznej analizy doktryny Ferdinanda de Saussure'a i zwrócił uwagę na związki tej doktryny z koncepcjami Emile Durkheima . Na podstawie analizy języka Teodora Tomasza Jeża (Język Teodora Tomasza Jeża, 1949) przedstawił obraz polskiego języka literackiego XIX wieku oraz określił ogólne prawa ewolucji języka (zasada leksykalizacji i krystalizowania się dominanty). Badał związki historii językoznawstwa z historią innych nauk humanistycznych; interesowało go również pokrewieństwo historyczne języków słowiańskich. Określił podstawowe metody badawcze w dialektologii. Sformułował zasady wydawania słowników. Był redaktorem naczelnym Słownika języka polskiego (11 tomów, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958-69; reprint, PWN 1996-97) zawierającego ok. 130 000 haseł napisanych na podstawie 5 milionów cytatów z 3 tysięcy utworów literackich, prac naukowych, artykułów prasowych i innych źródeł.

Współpracował z wieloma czasopismami, m.in. "Journal de Psychologie Normale et Pathologique", "Biuletynem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", "Pracami Językoznawczymi", "Studiami Warmińsko-Mazurskimi", "Pracami Filologicznymi", "Poradnikiem Językowym"; prowadził pogadanki radiowe w ramach Radiowego Poradnika Językowego. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych kongresach językoznawczych i slawistycznych. Na 30-lecie pracy naukowej dedykowano mu tom XVIII "Prac Filologicznych" (1961). W gronie jego studentów byli m.in. Halina Auderska , Jadwiga Puzynina, Zofia Kurzowa , Jan Tokarski . Był laureatem nagrody państwowej II stopnia (1955), odebrał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1960), uniwersytetu w Berlinie (1960) i uniwersytetu w Pradze (1968); odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej , Medalem Komisji Edukacji Narodowej , Krzyżem Walecznych , Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski .

W jego dorobku jest około 800 publikacji naukowych.

Był żonaty z Janiną z Rogowskich, profesorem pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego; syn Jan (ur. 1931) został profesorem biofizyki Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie, syn Marek – profesorem protozoologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.

Najważniejsze publikacje naukowe

 • O Komisji Edukacyjnej (1916)
 • Monografie słowotwórcze (1928–1931, 4 części)
 • Jan Baudouin de Courtenay (1929)
 • Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej sufiksów w językach słowiańskich (1929)
 • Kilka uwag o metodach badań gwaroznawczych (1931)
 • Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne (1934)
 • Z zagadnień fonetyki ogólnej (1936)
 • Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. (1938)
 • Studium języka a studium literatury (1939)
 • Język Warszawy (1945)
 • Kategorie słowotwórcze (1946)
 • Treść społeczna nauk humanistycznych a uniwersyteckie studia językowe (1947)
 • Zasady poprawnej wymowy polskiej (1947, z Bronisławem Wieczorkiewiczem)
 • Fizjologiczny mechanizm błędów językowych (1950)
 • Podstawy gramatyki polskiej (1952)
 • O normatywny charakter nauczania gramatyki (1953)
 • Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (1954)
 • Uwagi o metodach geografii lingwistycznej (1954)
 • Z zagadnień leksykografii polskiej (1954)
 • Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w językoznawstwie (1955)
 • Słownik języka polskiego (1958–1969)
 • Studia i szkice językoznawcze (1962)
 • Elementy leksykologii i semiotyki (1970)
 • O funkcji poznawczo-społecznej języka (1973)

Książki popularne i poradniki językowe

 • Myśli i uwagi o języku polskim (1937)
 • Rozmowy o języku (1948–1954, 4 serie)
 • Kryteria poprawności językowej (1950)
 • Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim (1968)
 • O kulturę słowa (1962–1979, 3 tomy; zbiór artykułów o języku polskim)

Źródła

 • Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, Wrocław 1983


Inne hasła zawierające informacje o "Witold Doroszewski":

Pogrom w Kownie ...

1408 ...

1398 ...

1411 ...

Pokój toruński 1411 ...

1977 ...

Widmo Brockenu ...

Stanisław Moniuszko ...

Linia wiecznego śniegu ...

Order Orła Białego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Witold Doroszewski":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 9) ...

227 Polska walcząca (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie