Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

system

system (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy. W tym sensie podział czegoś na systemy jest względny i zależy od tego kto, przy pomocy czego i do czego poklasyfikował jakiś zbiór na systemy. Dlatego też elementy jednego systemu mogą stanowić składniki innych systemów.

Znaczenie terminu system

W filozofii systemem nazywa się zbiór tez i twierdzeń stanowiących pewną spójną całość. Także zasady organizacji czegoś – zbiór przepisów lub reguł obowiązujących w danej dziedzinie.

Np. w psychologii systemem jest też nazywany zbiór elementów, powiązanych ze sobą relacjami w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób. Definicję tę wprowadził Tadeusz Tomaszewski.

Podobną do ujęcia funkcjonującego w psychologii definicję terminu system wprowadził pionier cybernetyki w Polsce Marian Mazur. Według niego system jest to zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji.

Ogólna teoria systemów

Jest to hipotetyczna najbardziej ogólna "teoria wszystkiego", która zakłada, że własności struktur systemowych są uniwersalne. Została zapoczątkowana w biologii przez Ludwiga von Bertalanffyego, rozwijana i uzupełniana przez cybernetyków oraz cybernetyków społecznych, adoptowana w inżynierii jako inżynieria systemów, i obecnie poszerzana na nauki socjo-ekonomiczne i kognitywne, np. inżynieria socjo-kognitywna.

Ogólna teoria systemów dotyczy wszystkich obiektów, które można uważać za inteligentne, np. ludzkie organizacje i systemy złożone, takie jak ludzie-technologia, człowiek-społeczeństwo-środowisko. W ostatnich latach jest też lansowana nowa nazwa nauki o uniwersalnych własnościach systemów - ang. systemics, co można tłumaczyć jako systemika (?) - w Polsce do tej pory nie używana (pojawia się jednak termin "systemologia").


Inne hasła zawierające informacje o "system":

Mieszko II Lambert Mieszka II była zła sytuacja wewnętrzna w kraju. Odziedziczony po Bolesławie Chrobrym system monarchii wojennej wymagał do funkcjonowania prowadzenia zwycięskich i przynoszących liczne łupy ...

Nadciśnienie tętnicze niż nadciśnienie czynników ryzyka, powikłań narządowych i chorób współistniejących.Obecnie dostępnych jest kilka systemów oceny ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego o oparte na dużych badaniach populacyjnych – ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe s. 604614. . ↑ Lazarow PB., De Duve C. A fatty acyl-CoA oxidizing system in rat liver peroxisomes; enhancement by clofibrate, a hypolipidemic drug.. „Proceedings ...

Linz ...

Kwas fosforowy Kwas fosforowyOgólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):kwas ortofosforowy(V)Inne nazwykwas fosforowy(V), kwas ortofosforowyWzór sumarycznyH3PO4 Masa molowa 98,00 g / mol Wyglądbezbarwne i bezwonne ...

1749 Jonesa, czyli dzieje podrzutka .W Oksfordzie powstała Radcliffe Camera .W Szwecji opracowano pierwszy nowoczesny system badań statystycznych Tabellverket . Urodzili się 29 stycznia - Chrystian VII , król Danii 10 ...

Nowa Polityka Ekonomiczna roku odrzucono całkowicie NEP, przez kolektywizację rolnictwa. Stalin zastąpił tę doktrynę gospodarczą systemem gospodarki nakazowo-rozdzielczej , powracając do wielu założeń komunizmu wojennego.Spis treści1 Przyczyny wprowadzenia ...

Eunectes ...

Samuel Pepys po raz pierwszy opublikował go w 1626 (Short Writing), potem ulepszył swój system i nazwał go "Tachygraphy" – wydawcą został Uniwersytet Cambridge . Wśród młodych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "system":

Podstawy informatyki - podstawowe pojęcia, systemy liczbowe - część II (plansza 3) tworzy się przez dodawanie kolejnych symboli i stąd ich nazwa. Przykładem addytywnego systemu jest dobrze znany i wciąż stosowany rzymski system liczbowy. Pozycyjne, które posiadają ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) wpływ na nową politykę wywarły poglądy Johna Keynesa. Od jego nazwiska ten system poglądów ekonomicznych nazywany jest keynesizmem. Zakazano wywozu złota z kraju i ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) dążących do przejęcia władzy zwierzchniej nad państwem. Totalitaryzm charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą propagandy informacji ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie