Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna, inaczej współczynnik przewodnictwa ciepła, (oznaczany symbolem k, U lub λ), określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła . W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej.

Spis treści

Definicja

Dla ciała o kształcie prostopadłościanu (np.pręta) przewodzącego ciepło w warunkach stanu stabilnego ilość przekazanego ciepła jest zależna od substancji, proporcjonalna do przekroju ciała, różnicy temperatur oraz czasu przepływu ciepła:

\Delta Q = k \frac{S}{L} {\Delta t} \Delta T

Z powyższego wynika:

k=\frac{\Delta Q}{\Delta t} \frac{L}{S \Delta T}

gdzie:

k – współczynnik przewodnictwa cieplnego,
ΔQ – ilość ciepła przepływającego przez ciało,
Δtczas przepływu,
L – długość ciała (pręta),
S – pole przekroju poprzecznego ciała (pręta),
ΔT – różnica temperatur w kierunku przewodzenia ciepła.

Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła w układzie SI - J/(m s K) = W m-1 K-1 (wat na metr kelwin).

Właściwości

Przewodność cieplna jest wielkością charakterystyczną substancji w danym stanie skupienia i jego fazie. Dla substancji niejednorodnych jest zależna od ich budowy, porowatości itp. Dla małych zakresów temperatur w technice przyjmuje się, że przewodność cieplna nie zależy od temperatury. W rzeczywistości przewodność cieplna zależy od temperatury . Substancjami najlepiej przewodzącymi ciepło są metale, najsłabiej gazy.

Zakres stosowania

Wzór ten jest prawdziwy dla wymiany cieplnej odbywającej się tylko przez przewodzenie ciepła, kiedy nie występuje ani promieniowanie cieplne , ani konwekcja , które nie są proporcjonalne do różnicy temperatur, zależą też od innych parametrów fizycznych ciał. W technice, szczególnie w budownictwie, model ten przyjmuje się dla przegród cieplnych w budowlach, w których oprócz przewodnictwa zachodzi na ich granicy konwekcja i promieniowanie.

Przykładowe wartości[1]

materiałprzewodność cieplna
W/(m·K)
miedź370
stopy glinu200
stal58
żelbet1,7
woda0,58
wełna szklana0,040
wełna skalna0,037
styropian EPS0,036
polistyren ekstrudowany XPS0,035
pianka poliuretanowa bez szczelnej osłony0,035
pianka poliuretanowa w szczelnej osłonie0,025
powietrze (nieruchome)0,025

Powiązanie z oporem cieplnym

Przewodność cieplna jest odwrotnością współczynnika oporu cieplnego:

k=\frac {1}{R_{T}}

gdzie:

RT: współczynnik oporu cieplnego [ m2 K / W ]

Zobacz też

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Przewodność cieplna":

Jezioro Mikołajskie ...

Lantan topnienia 6,2 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 1,33×10-7 Pa (1193K) Prędkość dźwięku 2475 m/s (293,15K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 190 J/(kg*K) Konduktywność 1,26×106 S /m Przewodność cieplna 13,5 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 538,1 kJ/molII. 1067 kJ/molIII. 1850,3 kJ/molIV. 4819 kJ/molNajbardziej ...

Cez parowania 67,74 kJ/mol Ciepło topnienia 2,092 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 2500 Pa (371 K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 240 J/(kg*K) Konduktywność 4,89×106 S /m Przewodność cieplna 35,9 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 375,7 kJ/molII. 2234,3 kJ/molIII. 3400 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. ...

Ruten pary nasyconej 1,4 Pa (2523 K) Prędkość dźwięku 5970 m/s (293,15 K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 238 J/(kg*K) Konduktywność 13,7×106 S /m Przewodność cieplna 117 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 710,2 kJ/molII. 1620 kJ/molIII. 2747 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. ...

Technet parowania 660 kJ/mol Ciepło topnienia 24 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 0,0229 Pa (2473 K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 210 J/(kg*K) Konduktywność 6,7×106 S /m Przewodność cieplna 50,6 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 702 kJ/molII. 1470 kJ/molIII. 2618 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. ...

Niob topnienia 26,4 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 7,55×10-2 Pa (2741 K) Prędkość dźwięku 3480 m/sPozostałe dane Ciepło właściwe 265 J/(kg*K) Konduktywność 6,93×106 S /m Przewodność cieplna 53,7 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 652,1 kJ/molII. 1380 kJ/molIII. 2416 kJ/molIV. 3700 kJ/molV. ...

Cyrkon (pierwiastek) topnienia 16,9 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 1,68×10-3 Pa (2125 K) Prędkość dźwięku 3800 m/sPozostałe dane Ciepło właściwe 0,27 J/(kg*K) Konduktywność 2,36×106 S /m Przewodność cieplna 22,7 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 640,1 kJ/molII. 1270 kJ/molIII. 2218 kJ/molIV. 3313 kJ/molV. ...

Itr topnienia 11,4 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 5,31 Pa (1799 K) Prędkość dźwięku 3300 m/sPozostałe dane Ciepło właściwe 300 J/(kg*K) Konduktywność 1,66×106 S /m Przewodność cieplna 17,2 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 600 kJ/molII. 1180 kJ/molIII. 1980 kJ/molIV. 5847 kJ/molV. ...

Tytan (pierwiastek) pary nasyconej 0,49 Pa (1933 K) Prędkość dźwięku 4140 m/s (293,15 K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 520 J/(kg*K) Konduktywność 2,34×106 S /m Przewodność cieplna 21,9 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 658,8 kJ/molII. 1309,8 kJ/molIII. 2652,5 kJ/molIV. 4174,6 kJ/molV. ...

Skand kJ/mol Ciepło topnienia 14,1 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 22,1 Pa (1812 K) Prędkość dźwięku bdPozostałe dane Ciepło właściwe 568 J/(kg*K) Konduktywność 1,77×106 S /m Przewodność cieplna 15,8 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 633,1 kJ/molII. 1235 kJ/molIII. 2388,6 kJ/molIV. 7090,6 kJ/molV. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przewodność cieplna":

Ochrona środowiska (plansza 4) ...

Tworzywa sztuczne (plansza 8) ...

027. Charakterystyka wód wszechoceanu (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie