Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
Nazwa potocznakodeks karny wykonawczy
Skrót nazwyk.k.w., kkw
Data wydania6 czerwca 1997 r.
Miejsce publikacji Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557
Data wejścia w życie1 września 1998 r.
Rodzaj aktuustawa
Przedmiot regulacji prawo karne wykonawcze
Statusobowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589
Wejście w życie ostatniej zmiany8 czerwca 2010 r.
Przeczytaj: !

Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.)akt normatywny regulujący zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. W części ogólnej zawiera wykaz organów uprawnionych do wykonywania kar , środków karnych i innych rodzajów rozstrzygnięć, określa prawa i obowiązki skazanego, a także ustanawia podstawowe zasady wykonywania orzeczeń wspólne dla wszystkich typów rozstrzygnięć. Część szczególna zawiera natomiast szczegółowe reguły wykonywania poszczególnych rodzajów decyzji sądu.

Organami postępowania wykonawczego są:

  1. sąd pierwszej instancji,
  2. sąd penitencjarny,
  3. prezes sądu lub upoważniony sędzia,
  4. sędzia penitencjarny,
  5. dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna,
  6. sądowy kurator zawodowy,
  7. sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,
  8. urząd skarbowy,
  9. odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,
  10. inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

W zakresie nieuregulowanym ustawą zastosowaniu podlegają właściwe przepisy kodeksu postępowania karnego .

Linki zewnętrzne

.


Inne hasła zawierające informacje o "Kodeks karny wykonawczy":

1972 ...

Diakon ...

Dezercja ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Szkoła Rycerska ...

Stanisław Małachowski ...

Narodowy socjalizm ...

Adolf Hitler ...

Rada Ambasadorów ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kodeks karny wykonawczy":

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 13) ...

225 Europa Środkowowschodnia w okresie zimnej wojny (plansza 13) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie