Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Las

Las

Ols w rezerwacie Morasko (w Poznaniu )
Fragment lasu sosnowego - boru
Las bukowy
Las zimą
Las mieszany w Bledzewie

Las ( biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu , wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.

Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J. J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat.

W sensie prawnym (zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku) lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha , pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony. W sensie prawnym do lasu należą także grunty związane z gospodarką leśną , zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle , urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne , miejsca składowania drewna , a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Z powyższych przykładów wynika, że jednoznaczne zdefiniowanie lasu nie jest zadaniem łatwym, bowiem w obrębie swego rozległego zasięgu występuje on pod wieloma różnorodnymi postaciami i formami, a przy tym jest tworem tak bardzo złożonym, że próby ustalenia typowych jego właściwości jest dosyć ryzykowne i może prowadzić do zbytnich uproszczeń. Wszelkie poglądy na istotę lasu należą zatem do dyskusyjnych. Głównym podłożem tych dyskusji jest odmienny punkt widzenia autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a zajmujących się lasem wyłącznie w granicach interdyscyplinarnych możliwości poznawczych. Las inaczej więc definiował będzie fitogeograf, biolog , krajoznawca czy też zoolog . Las należy niewątpliwie do kompleksu bioekologicznego swoistego pod względem fizjonomicznym, strukturalnym, środowiskowym i geograficznym, jak również pod względem historycznym.

Naturalny las jest najbardziej złożonym i najtrwalszym ekosystemem lądowym. Charakteryzuje się uwarstwieniem pionowym, w lesie szpilkowym dość prostym (warstwa koron, warstwa krzewów, warstwa runa). Las spełnia ważną rolę w regulacji stosunków wodnych na danym terenie. Na obszarach wylesionych często zdarzają się powodzie , a w górach lawiny śnieżne i błotne. Większość lasów w Polsce to lasy sztuczne, wyhodowane przez człowieka.

Spis treści

Systematyka lasów

W zależności od przyjętych kryteriów lasy można dzielić na różne sposoby, np. biorąc pod uwagę klimat i strefowy układ roślinności, w bardzo skrótowy sposób lasy można podzielić na:

Ze względu na ich skład i przynależność geograficzną można wyróżnić:

Z uwagi na zagospodarowanie lasów można zróżnicować je na:

Choroby lasu

Choroby lasu zawsze należy rozpatrywać w układzie dynamicznym jakim jest ekosystem leśny . Rozpatrując właściwości ekosystemu leśnego z punktu widzenia jego naruszalności, prowadzącej do zjawisk określanych jako "choroby lasu", należy zwrócić szczególną uwagę na sieć wzajemnych, scalających go powiązań. U podstaw tego procesu leży kwestia krążenia materii i przepływu energii określającej troficzną strukturę ekosystemu . W skład jego żywych komponentów wchodzą 3 grupy funkcjonalnych organizmów :

Związki łączące ze sobą komponenty określonej biocenozy można rozpatrywać tylko w układzie sprzężeń zwrotnych , ciągów liniowych tworzących łańcuchy , w których poszczególne gatunki tworzą ogniwa.

Inne czynniki przysposabiają roślinę do infekcji , inne w niej uczestniczą, wreszcie inne kontynuują jej przebieg. W chorobie uczestniczy nie tylko patogen , lecz także organizm roślinny. Wymienione mechanizmy odnoszą się przede wszystkim do układów (ekosystemów) naturalnych, kształtujących się ewolucyjnie na drodze sukcesji ekologicznej i zmierzające do trwałej równowagi biologicznej. Szczególna sprawność takiego układu występuje w lasach tropikalnych , gdzie jest bogactwo komponentów biocenoz. Jednakże i w takim zrównoważonym systemie zdarzają się istotne zaburzenia spowodowane przez skrajne i ekstremalne czynniki jak pożary, nawałnice , powodzie .

W lasach naturalnych strefy umiarkowanej , gdzie nie ma ingerencji człowieka (występujących już tylko w formie szczątkowej w parkach narodowych ) dochodzi niekiedy do zjawisk wykazujących cechy chorób. Są to jednak przypadki sporadyczne o charakterze parapatologicznym.

Zupełnie odmienny obraz rysuje się w chorobach lasów zagospodarowanych strefy umiarkowanej. Choroby te szerzą się przede wszystkim w borach iglastych Europy Środkowej w wyniku stosowania zrębów zupełnych i szablonowego, sztucznego odnawiania lasu nie licząc się z właściwościami siedlisk leśnych .

Do chorobotwórczych i szkodotwórczych czynników są zaliczane:

  • biotyczne czynniki chorobowe
    • pasożytnicze owady ,
    • pasożytnicze grzyby.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Witold Koehler: Zarys hylopatologii. Warszawa: PWN, 1981. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Las":

Tampere połowy XX wiekuPark Pyynikki. Założony w drugiej połowy XIX wieku. Jest to Las w centrum miasta!Biuro "Nokia" z 1865 rokuKoskipuisto z 1900 rokuVilhelm von ...

Brno ...

Granica drzew synergistycznie współdziałają. Środowisko takie występuje typowo na stokach wysokich gór ( górna granica Lasu ), w strefie arktycznej i antarktycznej oraz ma granicy stepów i półpustyń.W ...

Historia Australii ...

Bór świeży ...

Piętra roślinności piętrami roślinnymi w górach związane są również dwie granice ekologiczne: górna granica Lasu i granica wiecznego śniegu .Istnieje pewna analogia między piętrami roślinności (strefowość pionowa) ...

Wodospad wodospady3 Wodospady w Polsce4 Linki zewnętrzne Najwyższe wodospady świataWodospadPaństwoWysokość ( m ) Salto Angel   Wenezuela 979 Tugela   Republika Południowej Afryki 948 Cataratas Las Tres Hermanas   Peru 914Olo’upena Falls   Stany Zjednoczone 900Catarata de Yumbilla   Peru 896Ramnefjellsfossen   Norwegia 808Mongefossen   Norwegia 773 Gocta   Peru 771Yosemite   Stany Zjednoczone 739Kukenaam   Gujana /   Wenezuela 610Sutherland   Nowa Zelandia 580 Kile   Norwegia 561TakakkawKanada  Kanada 503Giétroz  Szwajcaria 498 Ribbon   Stany Zjednoczone 491Wollomombi   Australia 482Roraima   Gujana 457DellaKanada  Kanada 440Upper ...

Grzbiet Lasocki Grzbiet Lasocki ( czes. Pomezní hřeben, niem. Kolbenkamm) – grzbiet górski w Sudetach Zachodnich , ...

Czeski Grzbiet na rozległej wierzchowinie szereg form peryglacjalnych z obszernymi torfowiskami wysokimi , nieckami denudacyjnymi , kopuLastymi garbami i ostańcami skalnymi dolinami oraz kotłami polodowcowymi jak Labský důl, ...

Bełdany ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Las":

Zagrożenia gleb (plansza 24) człowieka, prowadzące do jej wysuszenia lub nadmiernego zasolenia. Przyczyny pustynnienia erozja gleb wycinanie i wypalanie Lasów (zwłaszcza wilgotnych Lasów równikowych) niewłaściwe zagospodarowanie gleb-łączenie małych gospodarstw w duże farmy usuwanie ...

210. Szata roślinna Polski (plansza 5) Sosna wejmutka Szata roślinna Polski Zdecydowanie dominują Lasy z przewagą drzew igLastych. Bory są dominującymi ekosystemami leśnymi na terytorium ...

11 LISTOPADA (plansza 1) w piątek 7.XI.2008. A jak to tego doszło? Najpierw jako wychowawczyni kLasy III B postawiłam na lekcji wychowawczej problem: "Jak wyobrażam sobie obchody ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie