Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kazanie

kazanie (łac. sermo) gatunek literatury stosowanej, przemowa wygłaszana zwykle przez osobę duchowną wyznania chrześcijańskiego, która ma za zadanie nauczanie i przekazanie treści religijnych. Odmianą gatunkową kazania jest homilia, często błędnie uważana za synonim tego terminu. Do II Soboru Watykańskiego kazania w Kościele katolickim były głoszone z ambony, obecnie – z kazalnicy (ściśle: stołu słowa Bożego).

W islamie kazanie zwane jest chutbą.

Mianem kazania również określa się najobszerniejszą przemowę wygłoszoną przez Jezusa Chrystusa, zwaną Kazaniem na górze.

Znaczenie w protestantyzmie

Znaczenie kazania w nabożeństwie jest szczególnie podkreślane w Kościołach protestanckich. Podobnie, jak Eucharystia jest centrum nabożeństwa w katolicyzmie, tak kazanie znajduje się w centrum nabożeństwa protestanckiego. Oznacza ono zwiastowanie Słowa Bożego i, zgodnie z zasadą solum Verbum, to właśnie ze zwiastowanego Słowa rodzi się podczas nabożeństwa społeczność Kościoła. Podstawą każdego kazania w protestantyzmie jest fragment Biblii, który zazwyczaj czytany jest przez pastora na początku kazania i do którego odwołuje się w trakcie jego wygłaszania. Często kaznodzieja odnosi się także do innych fragmentów Biblii, związanych z treścią wygłaszanego kazania. W reformowanej tradycji wiary często spotykaną praktyką jest rozpoczynanie głoszenia kolejnych kazań od tego miejsca w Biblii, w którym skończyło się głosić poprzednie. W ten sposób w wielu Kościołach protestanckich podczas cyklu kazań zostaje zwiastowane Słowo ze wszystkich ksiąg i rozdziałów Pisma Świętego. Często spotykaną praktyką podczas wygłaszania kazania (szczególnie w Kościołach ewangelikalnych) jest śledzenie omawianych fragmentów przez wiernych we własnych egzemplarzach Biblii.


Inne hasła zawierające informacje o "kazanie":

Wszystkich Świętych w Wielkim Tygodniu .Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje ...

Klemens Maria Hofbauer ...

1878 Wielką Synagogę na Tłomackiem w Warszawie. Pomimo zakazu władz Izaak Cylkow wygłosił kazanie po polsku.Uroczystość wręczenia Janowi Matejce berła na znak jego panowania w ...

Ambona (architektura) nie odciągać uwagi wiernych. W przypadku gdy miejsce celebransa gwarantuje wystarczającą komunikatywność, kazanie można wygłaszać z tego miejsca, zamiast z ambony. Zalecenia te spowodowały ...

Grzegorz I ...

Osiem błogosławieństw ...

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego zdejmuje manipularz i ornat, zakłada biret i wchodzi na ambonę, skąd głosi kazanie . Kazanie może także być wygłoszone przed Mszą lub po niej.Następnie powraca ...

Zwyczajna forma rytu rzymskiego ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

1978 Program I Polskiego Radia rozpoczął nadawanie audycji Cztery Pory Roku. 6 stycznia – kazanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego , w którym zostały sformułowane główne postulaty ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kazanie":

041 Kultura późnego średniowiecza w Europie (plansza 6) ...

037 Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie