Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Jednostka wojskowa

Jednostka wojskowa

Jednostka wojskowa (JW)

  1. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych , funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jego strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą ( numerem ) jednostki[1]. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych ( Wojska Lądowe , Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna )[2]. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach [3].
  2. Pododdział , oddział lub inny związek organizacyjny , wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną . Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe , jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) - obecnie związek taktyczny [4].
  3. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki.[5]

Jednostką wojskową spełniającą warunki określone w pkt 1 jest np.:

W zależności od etatu na czele jednostki może stać:

Przypisy

  1. Art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity w: Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 241 poz. 2416
  2. Tamże, art. 3 ust. 4
  3. Tamże, art. 3a ust. 1
  4. Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A-J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 591
  5. Regulamin Ogólny SZ RP


Inne hasła zawierające informacje o "Jednostka wojskowa":

Nadciśnienie tętnicze ...

Albumina ...

Keratyna ...

Białka złożone ...

Mioglobina ...

Dezercja ...

Aktyna ...

Dzielnica miasta ...

Napoleon ...

Szkoła Rycerska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Jednostka wojskowa":

33. Postępowanie administracyjne (plansza 2) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 7) ...

14. Role społeczne i organizacyjne (plansza 3) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie