Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Hiperony

Hiperony

Cząstki elementarne
leptony
e μ τ
νe νμ ντ
kwarki
u c t
d s b
nośniki oddziaływań
γ Z0 gluon g
hadrony
mezony
π K J/ψ
Υ B D
bariony
p n Λ
Σ Ξ Ω
bozony
fermiony

Hiperony (z gr. hyper "ponad") – grupa ciężkich cząstek ( barionów ), zawierających przynajmniej jeden kwark dziwny (s). Zaliczane są w związku z tym do cząstek dziwnych .

Hiperony mają masy większe od masy nukleonu , ale mniejsze niż dwa nukleony.

Spis treści

Charakterystyka

Hiperony są hadronami , a więc cząstkami oddziałującymi silnie . Są one fermionami , więc posiadają spin połówkowy i podlegają statystyce Fermiego-Diraca . Jako bariony, są one zbudowane z kwarków . W przypadku hiperonów są to kwarki lekkie, w tym co najmniej jeden kwark s; cząstki zawierające cięższe kwarki ( c , b ), nie są nazywane hiperonami.

Hiperony są cząstkami nietrwałymi, o czasach życia od 10−20 do 10−10 sekundy. Zazwyczaj rozpadają się na protony lub neutrony i mezony . Swobodne neutrony i mezony są cząstkami nietrwałymi, więc ulegają dalszemu rozpadowi.

Rodzaje hiperonów

Dekuplet barionowy. Grupa cząstek (barionów) o całkowitym spinie 3/2, zawierających w swoim składzie kwarki u, d i s. Sześć cząstek położonych najniżej, to hiperony.

Hiperony różnią się dziwnością i ładunkiem elektrycznym, co wynika z ich składu kwarkowego. Najlżejszy hiperon lambda (Λ0) rozpada się przez oddziaływanie słabe , co wiąże się z jego względnie długim czasem życia (~10-10 s), który umożliwia, żeby ta cząstka mogła połączyć się z nukleonami budując twór podobny do jądra atomowego ( hiperjądro ). Odkryto również hiperjądra z cięższym hiperonem Σ- .

Istnieją hiperony o symbolach Λ0, Σ, Ξ oraz Ω− (w kolejności wzrostu masy) i kilka ich stanów rezonansowych .

Badania nad hiperonami

Pierwsze badania dotyczące hiperonów podjęto już w latach 50. XX wieku. Badania te przyczyniły się do stworzenia przez fizyków klasyfikacji cząstek elementarnych , których odkryto w tamtym okresie bardzo wiele.

Istnienie hiperonu Ω zostało przewidziane teoretycznie, zanim został zaobserwowany. Cząstka ta posiada dziwność równą -3, więc aby mogła ona się rozpaść na proton lub neutron (cząstki te nie posiadają dziwności), musi zajść kilka słabych rozpadów z wymianą zapachu .

Teoria Murraya Gell-Manna , wiążąca znane wówczas bariony z reprezentacją grupy SU(3), przewidywała istnienie takiej właśnie cząstki. Gell-Mann opracował swoją klasyfikację cząstek w 1962 roku (nazywając ją ośmioraką ścieżką - ang. Eightfold Way), a wkrótce znalazła ona potwierdzenie. W trakcie badań przeprowadzonych w 1964 roku przy użyciu akceleratora cząstek RHIC, znajdującego się w Brookhaven National Laboratory w USA, zaobserwowano właśnie hiperony Ω.

Obecnie badania nad hiperonami prowadzone są w laboratoriach na całym świecie, m.in. w CERN-ie , laboratoriach Fermilab , SLAC , Laboratorium Jeffersona, Brookhaven National Laboratory, KEK i innych. Fizycy skupiają się na badaniach dotyczących łamania symetrii przy rozpadach, pomiaru spinu i badania stanów wzbudzonych hiperonów, oraz poszukiwaniach hipotetycznych cząstek takich jak np. pentakwark .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Hiperony":

Murray Gell-Mann ...

Hadrony ...

Hiperjądro Jerzy Pniewski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego .Dzięki temu, że Hiperony posiadają inne liczby kwantowe niż "zwykła" materia (niezerową dziwność ), właściwości hiperatomów ...

Bariony ...

Hiperony Cząstki elementarne leptony e μ τ νe νμ ντ kwarki u c t d s b nośniki oddziaływań γ Z0 W± gluon g hadrony mezony π K J/ψ Υ B D bariony p n Λ Σ Ξ Ω bozony fermiony Hiperony (z gr. hyper "ponad") – grupa ciężkich cząstek ( barionów ), zawierających przynajmniej ...

Historia nauki Ambarcumian odkrył asocjacje gwiazd. Richard Feynman zapoczątkował rozwój relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej. Odkryto Hiperony i ciężkie mezony w promieniowaniu kosmicznym. W 1948 opracowano metodę wirowania ...

Fizyka cząstek elementarnych νμ, ντ Hadrony Mezony ( bozon ) p, K, ω, ρ Bariony ( fermion ) p, n, (Nukleony) Λ, Σ, Ξ (Hiperony) Cząstki elementarne dzielą się na cząstki "prawdziwie" elementarne, uważane za niepodzielne i ...

Cząstka elementarna ...

Promieniowanie kosmiczne ...

Atom ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hiperony":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie