Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Herbert Bednorz

Herbert Bednorz

Herbert Bednorz
Pax hominibus bonae voluntatis
Pokój ludziom dobrej woli
Kraj działania   Polska
Data i miejsce urodzenia 22 września 1908
Gliwice , Polska
Data i miejsce śmierci 12 kwietnia 1989
Katowice
biskup katowicki
Okres sprawowania1967 - 1985
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Prezbiterat 26 czerwca 1932
Nominacja biskupia 4 maja 1950
Sakra biskupia 24 grudnia 1950

Herbert Bednorz (ur. 22 września 1908 w Gliwicach , zm. 12 kwietnia 1989 w Katowicach ) – polski duchowny katolicki , biskup katowicki , doktor nauk społecznych i prawa.

Urodzony 22 września 1908 r. w Gliwicach jako drugie dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa w rodzinie Józefa i Anny z d. Ruda. Ojciec był ślusarzem w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach. Szkołę powszechną ukończył w Gliwicach, tam też wstąpił do gimnazjum klasycznego. W 1922 r. wraz rodziną przeniósł się na polską stronę Górnego Śląska i zamieszkał w Katowicach na terenie parafii mariackiej. W Katowicach kontynuował gimnazjum im. A. Mickiewicza.

Po złożeniu egzaminu maturalnego w 1927 r.( w obecnym III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach ) wstąpił na Wydział Teologii UJ i do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 r. z rąk biskupa Stanisława Adamskiego . Pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Barbary w Chorzowie u boku przyszłego biskupa polowego ks. Gawliny . Po roku pracy duszpasterskiej został skierowany na specjalistyczne studia do Louvain .

Podjął studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu w Louvain, niebawem jednak przeniósł się do Instytutu Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Paryskim . Tam 10 stycznia 1936 r. zdał egzamin doktorski z zakresu nauk społecznych i obronił pracę doktorską poświęconą doktrynie społecznej Lutra i Kalwina . Promotorem drugiej pracy doktorskiej z dziedziny prawa został prof. Villien, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Paryskim . Dodatkowe studia uwieńczył drugim doktoratem poświęconym konkordatowi polskiemu z 1925 r.

W październiku 1937 r. po powrocie do kraju objął funkcję wikariusza w Brzezinach Śl. Okres okupacji przeżył na placówce duszpasterskiej w Brzezinach. Po zakończeniu wojny od 1946 r. kierował referatem duszpasterskim w Kurii. Na prośbę ks. prof. Aleksego Klawka , w roku akademickim 1949/1950 na wydz. teol. UJ. prowadził wykłady z teologii pastoralnej . W dniu 4 maja 1950 r. został wyniesiony do godności biskupiej i przydzielony ciężko choremu biskupowi Adamskiemu w charakterze koadiutora z prawem następstwa. Sakrę biskupią otrzymał w niedziele 24 grudnia 1950 r. z rąk biskupa Stanisława Adamskiego , współkonsekratorami byli biskup Teodor Kubina i biskup Juliusz Bieniek .

W listopadzie 1952 r. został uwięziony przez UB za przygotowanie akcji podpisów - petycją rodziców śląskich o przywrócenie katechizacji w szkole. Wraz z pozostałymi biskupami katowickimi został wydalony z diecezji. W latach 1952 - 1956 po krótkim pobycie w Krakowie mieszkał w Poznaniu , w domu prowincjalnym Sióstr Maryi. Po powrocie do Katowic w listopadzie 1956 r. przejął faktycznie rządy w diecezji.

Po ogłoszeniu przygotowań do soboru Watykańskiego II został wybrany na konsultora w Komisji ds. Laikatu i Środków Masowego Przekazu. Brał udział we wszystkich sesjach soborowych. Po zakończeniu soboru pełnił funkcje członka Posoborowej Komisji ds. Laikatu. Został wybrany członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1958 r. jego staraniem powołano do życia Ogólnopolski Sekretariat Duszpasterstwa Głuchoniemych z siedzibą w Katowicach.

Po śmierci bpa Adamskiego w dniu 12 listopada 1967 r. objął rządy w diecezji katowickiej jako jej czwarty biskup. Doprowadził do zwołania i pomyślnego zakończenia Synodu Diecezjalnego (1972-1976). Podczas swojej posługi położył szczególny nacisk na duszpasterstwo robotników, co zostało uwidocznione spektakularnymi pielgrzymkami robotników do Piekar Śląskich . Został mianowany Honorowym Górnikiem kopalni „Ziemowit” . W latach 1981-1985 był współprzewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Wydawnictw i Czasopism Rządu PRL i Episkopatu Polski. Przeniósł siedzibę śląskiego seminarium duchownego z Krakowa do Katowic ( 3 listopada 1980 ).

23 kwietnia 1983 po ukończeniu 75 roku życia złożył rezygnację z biskupstwa katowickiego. 3 czerwca 1985 r. papież zamianował nowego biskupa katowickiego w osobie ks. dra Damiana Zimonia .

Zmarł 12 kwietnia 1989 . Został pochowany w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach .

Jego imieniem nazwano w Katowicach jedną z ulic w dzielnicy Szopienice ( ulica Herberta Bednorza w Katowicach ).

Bibliografia

  • J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.
  • J. Myszor (red.), Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej (1922 - 2008), s. 17 - 18.
  • J. Myszor, Woźnica Franciszek (Wosnitza Franz), w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 1945 - 1989, pomordowani - więzieni - wygnani, t.I, Warszawa 2002, s. 8 - 11.
Poprzednik
Jules Girard
Biskup tytularny Bulla Regia
1950 - 1967
Następca
Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
Poprzednik
Stanisław Adamski
Biskup katowicki
1967 - 1985
Następca
Damian Zimoń


Inne hasła zawierające informacje o "Herbert Bednorz":

Linz ...

Nowa Anglia ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

1986 ...

Schronisko PTTK "Odrodzenie" na Przełęczy Karkonoskiej ...

1908 ...

Order Orła Białego ...

1932 ...

Paul Grice ...

Pokolenie "Współczesności" ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Herbert Bednorz":

Historia Ikara - inspiracją do rozważań o naturze ludzkiej (plansza 18) ...

Jak pisać o miłości? (plansza 4) ...

Jak pisać o miłości? (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie