Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

fosgen


Inne hasła zawierające informacje o "fosgen":

Spektrometria mas ...

Broń chemiczna żołnierzy, co skutecznie dezorganizuje zaplecze wroga.środki krztuszące – takie jak chlor czy fosgen , które silnie podrażniają górne drogi oddechowe, powodując krztuszenie i wymioty; same ...

Mocznik (100 °C) Temperatura topnienia 133 °C () Zasadowość (pKb)pKBH+0,18Budowa Moment dipolowy 4,56 D Niebezpieczeństwa MSDS Zewnętrzne dane MSDS NFPA 704 010 Podobne związkiPodobne związki fosgen , tiomocznik , acetamid , aceton , biuret Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków standardowych (25 ...

I wojna światowa zdobycia fortu Vaux 7 czerwca i przy użyciu nowego gazu o nazwie fosgen zbliżyli się znacznie do ostatniego wzgórza przed Verdun. Jednak 23 czerwca ...

Czterochlorek węgla wpływem wyładowań elektrycznych lub wysokiej temperatury, w obecności tlenu powstaje z niego fosgen . Opary są kilkakrotnie cięższe od powietrza, co wykorzystano w gaśnicach do ...

Tlenek węgla – formamid :CO + NaOH → HCOONaCO + NH3 → HCONH2Przyłącza chlor tworząc fosgen :CO + Cl2 → COCl2 SzkodliwośćToksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego ...

Broń chemiczna I wojny światowej J9 T A Akroleina B Brom Bromek benzylu Bromek ksylilu Bromoaceton Bromocyjan Bromocyjanek bezyluBromometyloetyloketonBromooctan etylu C Chlor Chlorek trichlorometylosulfonylu Chloroaceton Chlorocyjan Chloropikryna Chlorosiarczan etyluChlorosiarczan metylu Cyjanowodór D Difenylochloroarsyna Difenylocyjanoarsyna Difosgen EEter dibromometylowyEter dichlorometylowyEtylodichloroarsyna FFenylodichloroarsyna Fosgen I Iperyty JJodek benzyluJodooctan etylu TTiofosgen ...

Iperyt + 2H2OInnymi czynnikami chlorującymi używanymi do produkcji iperytu są chlorek tionylu i fosgen . Inne iperytyNiektóre rodzaje iperytówiperyty azotowe – chlorowcopochodne amin alifatycznych np. tris(2-chloroetylo)amina, ...

Zapalenie płuc lub ropnej plwociny .Inne postaci chemicznego zapalenie płuc:Związki takie jak chlor , kwas solny, fosgen , parakwat wywołują natychmiastowe podrażnienie prowadzące do rozwoju reakcji zapalnej .Aspiracja substancji o ...

Debaj mieszczą się najczęściej w przedziale 0-5 D.Przykłady:Nazwa związkuMoment dipolowy w DWzór sumaryczny tlenek węgla 0,112CO siarkowodór 0,97H2S chlorowodór 1,05HCl chloroform 1,08CHCl3 fosgen 1,17COCl2 amoniak 1,48NH3 alkohol etylowy 1,69C2H6O woda 1,85H20 hydrazyna 1,85N2H4 aceton 2,91C3H6O mocznik 4,56CH4N2O propan 0,083 C3H8 styren 0,13 C8H8 podtlenek azotu 0,166 N2O ozon 0.53 O3 hydroksyloamina 0,675 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "fosgen":

Fluorowcopochodne węglowodorów (plansza 20) tetrowe), ponieważ jednak w wyższych temperaturach tworzy z tlenem z powietrza trujący fosgen (COCl2) został wycofany z powszechnego użycia. Chloroform CHCl3, rozpuszczalnik, dość lotny, bardziej ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie