Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

dolomit

Dolomit (CaCO3•MgCO3), pospolity minerał wapnia i magnezu. Krystalizuje w układzie trygonalnym. Kolor bezbarwny, biały lub szarawy. Połysk szklisty. Stanowi główny składnik skał osadowych zwanych dolomitami. Domieszkowo występują w nich bituminy, kalcyt, minerały ilaste. Struktura ziarnista, zbita. Występuje również w wapieniach, marglach i opokach.

Powstaje w wyniku dolomityzacji, tj. procesu przekształcania się skał wapiennych w dolomity. Proces dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu.

Dolomit ma liczne zastosowania w przemyśle, m.in. jako jeden z surowców do produkcji zapraw ceramicznych i wyrobu szkła, dodatek schładzający podczas wypalania materiałów ceramicznych, kamień drogowy i budowlany oraz topnik w procesach stalowniczych i nawóz.

W Polsce występuje na Dolnym Śląsku i Górach Świętokrzyskich.


Inne hasła zawierające informacje o "dolomit":

Zlepieniec które wkraczało morze permskie. Przeważają w nim: w okolicach Kielc – wapienie , dolomity dewońskie , rogowce ; w rejonie Łysogór – kwarcyty kambryjskie ; spoiwo jest wapnisto-detrytyczne." zlepieniec ...

Zieleńce albit ) i epidot , ponadto mogą występować: kwarc , aktynolit , serycyt , stilpnomelan , węglany ( kalcyt , dolomit , ankeryt ). Barwa : skały zieleńcowe odznaczają się charakterystyczną ciemnozielonkawą barwą z odcieniem niebieskawym. ...

Amfibolit hornblendowo-hornfelsowa. ParaamfibolityPowstają głównie w wyniku progresywnego lub kontaktowego metamorfizmu skał marglistych i dolomitycznych . Amfibolity metasomatyczneWystępują zazwyczaj lokalnie, i charakteryzują się małym rozprzestrzenieniem. Metamorfizm metasomatyczny ...

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego łyszczykowe , amfibolity , łupki amfibolowe, zieleńce i łupki zieleńcowe , fyllity , marmury kalcytowe i dolomitowe , łupki serycytowe , łupki chlorytowe . Skały wschodniej osłony granitu karkonoskiego pocięte są ...

Formacja skalna związane są z rodzajem skał , z których są zbudowane ( piaskowcowe , zlepieńcowe , wapienne , dolomitowe , granitowe , bazaltowe , porfirowe , melafirowe , gnejsowe , amfibolitowe , zieleńcowe , kwarcytowe i in.), a ...

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie na skrzyżowaniu oraz prostokątne (krótkie) prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą . FasadaDwukondygnacyjna fasada z dolomitu przypomina rzymski kościół Santa Susana Carla Maderny , ale są w niej ...

Ziemia oliwiny [90]. Powszechne minerały z grupy węglanów to kalcyt (budulec wapienia ), aragonit oraz dolomit [91]. Pedosfera to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której zachodzą procesy glebotwórcze . Gleba ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu było bardzo trudne. Potrzeba było do tego kilku tysięcy ton piasku, boru , dolomitu , gliny i ołowiu zrzucanych ze śmigłowców (głównie Mi-8 ). Zrzucane materiały pod ...

Minerał wewnętrznej. na kontaktach intruzji magmowych ze skałami otaczającymi, np. węglanowymi wapieniami lub dolomitami powstają skały bogate w krzem Si jak i węglan wapnia CaCO3 ...

Węgiel (pierwiastek) nawet z tlenem . Największe ilości nieorganicznego węgla występują w postaci skał wapiennych , dolomitów oraz dwutlenku węgla , natomiast znaczne ilości węgla organicznego znajdują się w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "dolomit":

010. Dzieje Ziemi (plansza 8) ...

241. Charakterystyka regionów geograficznych. Tatry i Bieszczady (plansza 2) ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie