Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

fizjokratyzm

fizjokratyzm - szkoła ekonomiczna powstała we Francji (druga połowa XVIII wieku).

Jej hasła były związane z ideą porządku naturalnego. Fizjokraci akcentowali znaczenie pracy (decydowała o bogactwie społeczeństwa) i rolnictwa jako jedynego źródła bogactwa.

Podstawowe miejsce w teorii fizjokratów ma koncepcja pracy produkcyjnej i produktu dodatkowego. Uważali oni, że produkcyjną pracą (tj. tworzącą nową wartość) jest jedynie praca w rolnictwie, bo tam powstaje tzw. produkt dodatkowy, czyli nadwyżka wytworzonej wartości ponad koszty produkcji. Produkcyjne są jednak tylko gospodarstwa nowoczesne, typu kapitalistycznego, bo nastawione na rynek - stosują nowe metody produkcji.

Jednym z jego twórców był François Quesnay, który napisał "Maksymy ogólne ekonomicznego rządzenia krajem rolniczym" oraz wydał "Tablicę ekonomiczną" ("Tableau économique"), stanowiące podstawę fizjokratyzmu.

Zmierzał do gospodarczej przebudowy monarchii i do rekonstrukcji ustroju feudalnego. Podstawowym dobrem produkcyjnym była ziemia, a rolnictwo to siła w rozwoju społeczeństwa. Porządkiem natury była : własność, wolność, poszanowanie pracy.

Były trzy grupy:

  • klasa właścicieli ziemskich - świeccy i duchowni wydzierżawiają posiadaną ziemię rolnikom dzierżawcom za co otrzymują czynsz dzierżawny
  • klasa produkcyjna (rolnictwo) tylko ona pomnaża wartość produkcji, tworzy produkt czysty
  • klasa jałowa (przemysłowcy, rzemieślnicy, kupcy) nie wytwarza nowej wartości, przynosi jedynie równowartość zużytych środków konsumpcji.

Z modelu tablicy produkcyjnej czerpał później Karol Marks.

Wielką zasługą fizjokratów jest to, że przyczynili się do rozwoju oświaty, edukacji i szkolnictwa. Polscy fizjokraci z Antonim Popławskim na czele, stali się założycielami pierwszych szkół podstawowych na wsiach - tzw. elementarnych czy parafialnych. W swoich pracach krytykowali ustrój pańszczyźniany, wyzysk chłopów przez panów, ekonomów i karczmarzy. Przyczynili się do zniesienia poddaństwa chłopów (bezwzględnej zależności od pana) i podniesienia godności zawodu kmiecia.

Komisja Edukacji Narodowej pod kierownictwem Hugona Kołłątaja przeprowadziła w 1780r reformę programów nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku której wprowadzono m. in. nowy przedmiot - ekonomię pod nazwą "umiejętności polityczne".

Podstawowym hasłem fizjokratów było hasło leseferyzmu czyli wolnej konkurencji, swobody działalności gospodarczej, której istnienie warunkuje działanie praw natury.


Inne hasła zawierające informacje o "fizjokratyzm":

Historia myśli ekonomicznej ...

Europejski liberalizm przedstawicielami byli Douglass North , David Hume i Pierre Boisguillebert. Stanowiła element składowy fizjokratyzmu , poglądów klasycznej szkoły angielskiej i kierunku subiektywistycznego. Była realizowana w praktyce ...

Leseferyzm ...

Makroekonomia z akumulacją metali szlachetnych. Próby całościowego ujęcia gospodarki są widoczne również w fizjokratyzmie ( XVIII w. - tablica ekonomiczna ), a także w ekonomii klasycznej . Cechą ...

Stanisław Staszic się na włączenie miasta do Towarzystwa). Pod względem ideowym skłaniał się ku fizjokratyzmowi oraz panslawizmowi (szczególnie po 1815 ). Zwolennik gruntownych reform systemowych w I ...

Julian Marchlewski ...

Joachim Chreptowicz ...

Francja w XVIII wieku jezuita Augustin Barruel . Nauki ekonomiczne François Quesnay W XVIII naukę ekonomii we Francji zdominował fizjokratyzm będący francuskim odpowiednikiem wolnorynkowych teorii angielskich. Fizjokratami byli m.in.: François Quesnay ...

XVIII wiek Arkadyjska Ameryka Południowa i Środkowa w XVIII wieku Comédie-Française Concerto grosso Covent Garden Theatre Dania w XVIII wieku fizjokratyzm Francja w XVIII wieku Hiszpania Burbonów Imperium Habsburgów w XVIII wieku Indie w XVIII wieku Japonia ...

Pierre-Paul Lemercier de La Rivière 1719 w Saumur , zm. w 1792 w Paryżu ) - ekonomista francuski, zwolennik fizjokratyzmu .Doradca parlamentu Paryża od 1747 do 1758 , potem intendent wyspy Martynika ( 1759 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "fizjokratyzm":

124 Świat i Europa w XVIII w. Rewolucja przemysłowa w Anglii (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie