Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Emisja gamma

Emisja gamma

Procesy jądrowe

Procesy rozpadu jądrowego


Procesy syntezy jądrowej

Emisja gamma jest to przemiana jądrowa , podczas której emitowane jest tylko promieniowanie gamma , a nie są emitowane inne cząstki. Przykładem takiej przemiany jest drugi etap opisanego niżej rozpadu kobaltu-60.

Najpierw 60Co przekształca się w 60Ni w wyniku przemiany beta :

{}^{60}\hbox{Co}\;\to\;^{60}\hbox{Ni*}\;+\;e^-\;+\;\overline{\nu}_e.

Powstałe jądro niklu jest wzbudzone, czyli ma energię większą od energii takiego jądra w stanie podstawowym. Po pewnym czasie jądro przechodzi do stanu podstawowego emitując dwa fotony o dużej energii (1,17 i 1,33 MeV ), będące kwantami promieniowania gamma:

{}^{60}\hbox{Ni*}\;\to\;^{60}\hbox{Ni}\;+\;{\gamma}_1+\;{\gamma}_2.

Do emisji gamma dochodzi jeżeli energia wzbudzenia jądra atomowego jest mniejsza od energii wiązania ostatniego nukleonu . W przypadku gdy energia wzbudzenia jądra jest znacznie większa od energii wiązania ostatniego nukleonu, większość rozpadów jądra następuje poprzez emisję nukleonu (lub nukleonów).

Promieniowanie gamma towarzyszy prawie każdej przemianie jądrowej, ale przemiany te nie są określane jako przemiany gamma.

Badając energie i kierunki (pędy) składników rozpadu można określić czy rozpad odbywa się jednoetapowo, czy jest to kilka następujących po sobie rozpadów.


Inne hasła zawierające informacje o "Emisja gamma":

Podróżnik ...

Globuliny ...

Akcja (prawo) ...

Kwartnik ...

1951 ...

1969 ...

Szczecińska Lista Przebojów ...

Lista Przebojów Programu Trzeciego ...

Towar ...

2006 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Emisja gamma":

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 26) ...

Budowa atomu (plansza 7) ...

39. Wybrane traktaty europejskie oraz instytucje UE (plansza 25) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie