Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Echosonda

Echosonda

Tworzenie obrazu dna przez echosondę
Powstanie wielokrotnych ech przy badaniu złożonego dna
Zasada pomiaru w płaszczyźnie pionowej
• h - wartość mierzona przez sondę • T - zanurzenie • H - głębokość akwenu

Echosonda - urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych. Odległości te oblicza się mierząc czas powrotu dźwięku odbitego od dna, przeszkody, okrętu podwodnego, ławicy ryb itp. W praktyce morskiej, przez słowo sondowanie rozumie się mierzenie głębokości, dawniej wykonywane ręcznie za pomocą ołowianki . Natomiast słowo echosonda wskazuje na użycie fal dźwiękowych w celu określenia aktualnej głębokości.

Impuls sondujący (najczęściej ultradźwiękowy ) jest wytwarzany w przetworniku piezoelektrycznym . W wodzie rozchodzi się z prędkością ok. 1500 m/s (zmiany prędkości zależne od temperatury i zasolenia pomija się w żegludze, natomiast uwzględnia się w badaniach oceanograficznych i kartograficznych). Fala dźwiękowa odbita od dna lub innego przedmiotu ( ławica ryb , okręt podwodny, a czasami granica między warstwami wody o różnej temperaturze - termoklina lub różnym zasoleniu) wraca do statku, gdzie jest odbierana przez ten sam przetwornik i zamieniana na impuls elektryczny. Czas między wysłaniem i odebraniem impulsu daje informację o odległości do przedmiotu od którego impuls się odbił.

W pierwszych echosondach pomiar odbywał się mechanicznie. Sygnał był wysyłany, gdy specjalny rysik mijał brzeg papieru, odebrany sygnał był wzmacniany i podawany na rysik, który na papierze termoczułym wypalał ślad. Ponieważ rysik poruszał się ze stałą i znaną prędkością, odległość od brzegu (lub śladu po wysłaniu impulsu) do śladu po odebranym impulsie informowała o głębokości.

Po skonstruowaniu układów elektronicznych zdolnych zmierzyć czas z dokładnością do milisekund i pokazaniu wyniku w postaci cyfrowej pojawiły się wygodniejsze echosondy, pokazujące głębokość na wyświetlaczu. Echosondy używające papieru pozostały w użyciu na statkach rybackich i badawczych, ponieważ umożliwiały identyfikację ławic ryb i uzyskanie graficznego obrazu dna. Wraz z rozwojem technik komputerowych pojawiły się echosondy pokazujące profil dna na monitorze oraz przesyłające informacje do innych systemów.

Zobacz też

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Echosonda":

Echosonda wartość mierzona przez sondę • T - zanurzenie • H - głębokość akwenuEchosonda - urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Echosonda":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 15) ...

022. Przegląd systematyczny bezżuchwowców i ryb (plansza 20) ...

206. Sieć hydrograficzna. Jeziora (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie