Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

atom

Układ cząstek elementarnych złożony z centralnego, dodatnio naładowanego jądra, o małych wymiarach i stosunkowo dużej masie oraz z powłok elektronowych, które znajdują się poza jądrem i zajmują dużą przestrzeń. Jest to najmniejsza ilość pierwiastka zachowująca jeszcze jego właściwości.


Inne hasła zawierające informacje o "atom":

Białka złożone - związane z kwasem nukleinowym (podstawowa jednostka budująca DNA) metaloproteiny - związane z atomem / kationem metalu ...

Heptozy Heptozy - węglowodany , cukry proste zawierające siedem atomów węgla w cząsteczce . ...

Deoksyryboza deoksyrybozie w pozycji 2, zamiast grupy hydroksylowej obecnej w rybozie, znajduje się atom wodoru, w związku z czym nie podlega ona pod wzór ogólny ...

Aldozy cyklicznymi.Nazwy podgrup aldoz są tworzone przed dodanie przedrostka liczebnikowego związanego z liczbą atomów węgla występujących w cząsteczce cukru. Np. aldoheksoza zawiera sześć atomów węgla, ...

Układ scalony – warstwa maskująca; jej grubość wynosi mikrometr lub mniej, nawet kilka warstw atomów . Dwutlenek krzemu charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz chemiczną, a także ...

Chemia pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki ...

Johannes Rydberg fali w falowym ujęciu światła ) emitowanych przy przejściach elektronów , znajdujących się w atomie , między różnymi poziomami energetycznymi . Stała pojawiająca się w tym wzorze zwana ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) obejmującej dawne pieśni chóralne i marsze bojowe, np. Tyrtajosa - nie było natomiast wielu zajęć intelektualnych, uczono tylko czytania i pisania oraz prostych rachunków. ...

Cykl kwasu cytrynowego wody, ale tym razem grupą hydroksylową zostaje podstawiony 2., a nie 3. atom C. Powstałą sól hydroksykwasu nazywamy izocytrynianem .W probówce reakcja izomeryzacji przebiegałaby ...

Łańcuch oddechowy w błonie komórkowej . Transport elektronów z NADHElektrony są transportowane z NADH do atomów tlenu przez łańcuch transportu elektronów. NADH przenosi elektrony do dehydrogenazy NADH, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "atom":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) src="https://szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/2099/Model atomu bohra.svg.png" align=right hspace=10> Sytuacja gospodarcza i technika na świecie w latach 1919 ...

Aldehydy i ketony (plansza 32) OX– X=Cl, Br, J. Produktami reakcji są kwas karboksylowy krótszy o jeden atom węgla od substratu oraz haloform.(CHX3). ...

Aldehydy i ketony (plansza 2) e height=434 width=770 > Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa to grupa funkcyjna, w której atom tlenu połączony jest z atomem węgla podwójnym wiązaniem  Grupa karbonylowa jest pod ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie