Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Antropologia kulturowa

Antropologia kulturowa

Antropologia kulturowa – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów antropologii , zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

Antropologia kulturowa akcentuje w badaniach różnorodność kultur i bada odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności. Ten dział nauki sięga korzeniami epoki wielkich odkryć geograficznych .

Spis treści

Działy

Antropologię kulturową jako dyscyplinę naukową możemy podzielić (co najmniej) na trzy tradycje.

1. Europejska (tutaj najsilniejszy wpływ ma antropologia francuska i niemiecka) W tradycji europejskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:

2. Anglosaska (brytyjska) W tradycji brytyjskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:

3. Amerykańska W tradycji amerykańskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:

Kwestia nazwy

Terminy " etnologia ", " etnografia " i "antropologia kulturowa" często używane są wymiennie. Przyjmuje się, że etnografia to czysty opis kultury, etnologia - ogólniejszy opis wraz z wnioskami, a antropologia kulturowa to nauka zajmująca się teoriami dotyczącymi kultury. Rozdział między nimi jest trudny do przeprowadzenia.

Jednocześnie istniały też różne tradycje odnośnie do tych nazw. Termin "etnografia" używany był na terenach będących pod wpływem myśli rosyjskiej, "etnologia" francuskiej, a "antropologia kulturowa" w kręgu anglosaskim. Wszystkie te terminy dotyczyły nauki o kulturach.

Antropologia w Polsce

W Polsce funkcjonuje kilka ośrodków zajmujących się tematyką antropologii kulturowej:

  • Ośrodek śląski (Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego) - Zakład Teorii i Historii Kultury - Ewa Kosowska studia magisterskie i doktoranckie w zakresie antropologii kulturowej.

Zobacz też

Bibliografia

  • Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Poznań 1987, PWN
  • Andrzej K. Paluch Mistrzowie antropologii społecznej. Rzecz o rozwoju teorii antropologicznej. Warszawa 1990, PWN ,
  • Ewa Nowicka Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 1991, PWN ,
  • Wojciech J. Burszta Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, Wyd. Zysk i s-ka ,
  • Alan Barnard Antropologia. Zarys teorii i historii, wstęp Joanna Tokarska-Bakir , Warszawa 2006, PIW , (History and Theory in Anthropolgy 2000 )
  • Janusz Gajda Antropologia kulturowa 2 tomy: Część I: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Część II: Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008, Oficyna Wydawnicza Impuls
  • Phillip Carl Salzmanm, Particia C. Rice, Myśleć jak antropolog, Sopot 2009, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ,

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Antropologia kulturowa":

Archeologia ...

Kulturkampf ...

Mikołajki ...

Narodowy socjalizm ...

Kanały mazurskie ...

Religioznawstwo ...

Instytucja ...

Tożsamość ...

Biologia ...

Człowiek ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Antropologia kulturowa":

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 12) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 9) dziedzinami nauk oraz nawiązywaniem do tych nich, jak np.: kryminalistyka, psychologia społeczna, Antropologia kulturowa i historyczna, socjologia i inne. ...

02. Człowiek jako istota społeczna (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie