Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Etnologia

Etnologia

Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii , antropologii kulturowej i antropologii społecznej , wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze . Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych, oraz opisuje poszczególne kultury.

Etnologia w Polsce

Początki polskiej etnologii tkwią w myśli i praktyce działaczy oświecenia z przełomu XVIII i XIX w. ( H. Kołłątaj , J. Lelewel ) postulujących gromadzenie danych o kulturze ludowej jako podstawie rekonstrukcji dziejów narodu. Romantyczna idea głosząca, że w kulturze ludowej tkwią naturalne i bezcenne pierwiastki kultury narodowej, inspirowała zbieranie folkloru i dokumentowanie chłopskich obyczajów ( Zorian Dołęga-Chodakowski ). W połowie XIX wieku wyjątkowo cenne były prace Oskara Kolberga zmierzające do systematycznego etnograficznego opisu większości regionów kraju, a także teoretyczne refleksje Ryszarda Berwińskiego nad kulturą ludową oraz pierwsze uniwersyteckie wykłady z etnologii prowadzone przez Wincentego Pola w Krakowie . Od lat 70. XIX w., wraz z upowszechnieniem idei pozytywizmu , nastąpiła dalsza emancypacja etnologii. Powstały fachowe czasopisma ("Wisła", "Lud"), kolekcje, muzea i towarzystwa, ukazywały się publikacje, kształtował się regionalny ruch amatorskiego ludoznawstwa; obok wybitnych badaczy terenowych ( Zygmunt Gloger , Izydor Kopernicki , Seweryn Udziela ) swą obecność zaznaczyli teoretycy kultury ( Jan Karłowicz , Ludwik Krzywicki ). Nadal głównym przedmiotem etnologii była kultura ludowa, zwłaszcza folklor ludności ziem byłej Rzeczypospolitej . Istniało także zainteresowanie kulturą ludów pozaeuropejskich, przede wszystkim u podróżników, emigrantów i zesłańców ( Jan Kubary - Oceania , Bronisław Piłsudski i Wacław Sieroszewski - Azja Wschodnia , Ignacy Domeyko i Józef Siemiradzki - Ameryka Południowa , Stefan Szolc-Rogoziński - Afryka ).

Ośrodki naukowe

W Polsce działa kilka ośrodków badawczo-naukowych i akademickich zjmujących się szczegółoo etnologią, jako odrębną dziedziną wiedzy. Mimo to w kształceniu akademickim nauczanie etnologii prowadzone jest zazwyczaj w ścisłym powiązaniu z antropologią kulturową:

Linki zewnętrzne

Tematyczny portal naukowy dotyczący etnologii


Inne hasła zawierające informacje o "Etnologia":

Dziady (zwyczaj) czego potrzeba im do osiągnięcia zbawienia i aby posiliły się z żywymi. Etnologia przedstawia jednak święto "Dziadów" w trochę odmiennej postaci. Obrzędy z okazji ...

Archeologia ...

Religioznawstwo ...

Muzea Watykańskie ...

1964 ...

Antropologia kulturowa ...

1917 ...

Tragedia powinno być rozważane z punktu widzenia problematyki literackiej, której z natury rzeczy Etnologia nigdy nie będzie w stanie ująć. Nawet najwięksi krytycy podejścia etnologicznego ...

Historia religii Historyka, T. XXIX, 1999, s. 108 – 113. Zobacz też Religioznawstwo Inne działy religioznawstwa : Etnologia religii , fenomenologia religii , geografia religii , psychologia religii , socjologia religii , teoria religii Formy ...

Niemcy (naród) stwierdzającymi "pojedynczymi przodkami".↑ France ↑ Alsatians ↑ skutek m.in. zsyłek do Związku Radzieckiego. Zobacz: Etnologia ↑ Australijskie Biuro Statystyczne mówi o liczbie 742 212 ludzi posiadających niemieckich przodków ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Etnologia":

103. Zróżnicowanie językowe ludności świata (plansza 3) ...

103. Zróżnicowanie językowe ludności świata (plansza 2) Religie dominujące na danych obszarach Zróżnicowanie językowe ludności świata Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych. Opisuje poszczególne kultury, ...

103. Zróżnicowanie językowe ludności świata (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie