Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

adwokat

adwokat - (łac. advocatus od advocare - wzywać na pomoc) – prawnik, który udziela porad prawnych i prowadzi sprawy klientów w sądzie. Może on pracować w zespołach adwokackich lub indywidualnie, a także w formie handlowych spółek osobowych. Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką - praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów. Organami adwokatury na szczeblu centralnym są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Wyższa Komisja Rewizyjna. Natomiast na poziomie regionalnym istnieją izby adwokackie, które skupiają adwokatów i aplikantów adwokackich. Organami izby są: zgromadzenie izby, okręgowa rada adwokacka, sąd dyscyplinarny, komisja rewizyjna. Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie posiadają osobowość prawną. Najwyższym organem samorządu jest Naczelna Rada Adwokacka, natomiast w rejonie okręgowa rada adwokacka. Do zadań Naczelnej Rady Adwokackiej należy m. in.: uchwalanie regulaminów dotyczących zasad odbywania aplikacji adwokackiej i składania egzaminu adwokackiego, regulaminu dotyczącego zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w określonych spółkach, regulaminu dotyczącego zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich. Z kolei Okręgowa rada adwokacka powołana jest m.in. do występowania z wnioskiem do organów rejestrowych lub ewidencyjnych o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze. Zawodem podobnym do adwokata jest zawód radcy prawnego. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym. Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych (do czego mają prawo adwokaci).


Inne hasła zawierające informacje o "adwokat":

Jan Dąbrowski generał Jan Dąbrowski (1810-1887) – duchowny katolicki, działacz narodowy, pedagog Jan Dąbrowski (1882-1940) — adwokat i publicysta; jako adwokat występował wyłącznie w procesach politycznych, m.in. był ...

Insurekcja kościuszkowska Boscamp-Lasopolski , szambelan Stefan Grabowski, instygator koronny Mateusz Roguski , szpieg rosyjski Marceli Piętka , adwokat Michał Wulfers , instygator sądów kryminalnych Józef Majewski. 30 czerwca 1794 korpus austriacki ...

1758 kwietnia – James Monroe , 5. prezydent USA (zm. 1831 ) 6 maja Maksymilian Robespierre , francuski adwokat, jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej (zm. 1794 ) André Masséna , książę Rivoli, ...

1870 wprowadzono powszechny obowiązek ukończenia szkoły podstawowej. Urodzili się 3 stycznia - Herman Lieberman , adwokat, działacz socjalistyczny i parlamentarny, publicysta, poseł PPS (zm. 1941 ) 8 stycznia - ...

2010 Bohdan Ejmont , polski aktor (ur. 1928 ) Marzec 2 marca – Leszek Piotrowski , polski adwokat, były wiceminister sprawiedliwości (ur. 1938 ) 6 marca – Endurance Idahor , nigeryjski piłkarz ...

Adam Mickiewicz młodośćDom Adama Mickiewicza w NowogródkuAdam Mickiewicz był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj , adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego oraz Barbary z Majewskich, córki ...

Valentín Paniagua Cuzco , zm. 16 października 2006 w Limie ) - peruwiański polityk Acción Popular, adwokat, prezydent Peru od 22 listopada 2000 roku do 28 lipca 2001 . ...

Żytomierz pedagog Aleksander Wicherski - polski kompozytor, krytyk muzyczny, malarz i poeta, z zawodu adwokat Apolinary Wnukowski - polski duchowny katolicki, arcybiskup, profesor a następnie rektor seminarium ...

Drohobycz broni Wojska Polskiego Kazimierz Wierzyński – polski poeta, prozaik, eseista. Stepan Wytwycki – ukraiński adwokat i polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1935-1939), prezydent URL na emigracji ...

1989 uciekło 27 marynarzy. 9 stycznia – przed Sądem Najwyższym zapadł wyrok zakazujący krakowskiemu adwokatowi Janowi Marii Rokicie wykonywania zawodu, ponieważ „jego osoba nie daje rękojmi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "adwokat":

017. Odmiana czasowników rozdzielnie złożonych - czas przeszły niedokonany. Imperfekt. (plansza 8) e height=380 width=770 > Wir stellten...vor - My przedstawialiśmy.... den Rechtsanwalt - adwokata den Ankläger - prokuratora ...

19. Organy władzy Rzeczypospolitej - sądy i trybunały (plansza 14) ...

010. Niemieckie nazwy zawodów (plansza 4) Berufe - Zawody męskie der Architekt – architekt der Anwalt - adwokat der Apotheker - aptekarz der Arzt - lekarz ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie