Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 832-22-43
www:   http://www.zsgih.sandomierz.pl
e-mail:   marmolada@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14209 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(na podbudowie gimnazjum)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3-letnie na podbudowie gimnazjum)

- klasa podstawy wojskowości
- klasa ratownictwo medyczne
- klasa podstawy pożarnictwa
- klasa sportowa

- z rozszerzonym programem nauczania
  języka angielskiego od klasy pierwszej

- z rozszerzonym programem nauczania
  przedmiotów wybranych w klasie drugiej

- drugi język obcy: niemiecki lub rosyjski
 

TECHNIKUM HOTELARSKIE
(4-letnie na podbudowie gimnazjum)

- technik hotelarstwa
  (przedmioty rozszerzone: geografia, język
  angielski)


TECHNIKUM GASTRONOMICZNE
(4-letnie na podbudowie gimnazjum)

- technik żywienia i usług gastronomicznych
  (przedmioty rozszerzone: chemia,
  język angielski)

- kelner
  (przedmioty rozszerzone: chemia, język
  angielski)


TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
(4-letnie na podbudowie gimnazjum)

- technik obsługi turystycznej
  (przedmioty rozszerzone: geografia, język
  angielski)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu "wypuścił" w Polskę i świat przeszło ponad dziesięć tysięcy absolwentów, dostarczając przemysłowi spożywczemu i gastronomii wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Każdy z nich z dumą w głosie podkreśla, że ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest od wielu lat wysoko umieszczona, a zdobyty tytuł technika - to tytuł zaszczytny i zobowiązujący.

W każdej sytuacji wychowankowie z godnością i szacunkiem wspominają wartościową i potrzebną szkołę popularnie zwaną w środowisku i całym kraju "Marmoladą", "Przetwórczakiem" lub "Sorboną".

Wakacje dla uczniów naszej szkoły to nie tylko beztroski odpoczynek, to także czas odbywania praktyk zawodowych. Szkoła od lat stara się, aby uczniowie mieli możliwość wyjazdu do rożnych atrakcyjnych miejscowości Polski i zagranicy. Od kilku lat Marmolada z powodzeniem współpracuje z nadmorskim Wojskowym Ośrodkiem Wypoczynkowym w Unieściu.

Celem szkoły jest:
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości lub maturalnego
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uzyskania tytułu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, podejmowania pracy zawodowej lub działalności gospodarczej
 • wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, demokracji, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. W kształceniu i wychowaniu, szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka
 • przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie.

Akademia kompetencji kluczowych
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Akademia Kompetencji Kluczowych". Na terenie miasta tylko trzy szkoły zakwalifikowały się do tego projektu. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

Cele szczegółowe założone w projekcie to:
 • odniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych
 • wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego
 • wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie

OFERTA LICEUM

Klasa: Ratownictwo medyczne
W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie pozyskują wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących z programem rozszerzonym: biologii i chemii. W ramach zajęć „Podstawy ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia" uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: anatomii człowieka z elementami fizjologii i patologii, stanów zagrożenia życia, ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych. Dzięki tym wiadomościom uczniowie uzyskują przygotowanie do organizowania działań ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych:
 • podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy
 • możliwość działania jako wolontariusz w grupie ratownictwa PCK
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy (odpłatnie)
 • dodatkowe kursy doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na kierunkach związanych z medycyną, ratownictwem medycznym, stomatologią, farmacją, weterynarią, biotechnologią, ochroną środowiska.
Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.

Klasa: Podstawy wojskowości

Przedmioty z programem rozszerzonym: matematyka, fizyka.
Nauczane języki: język angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

W ramach zajęć „Podstawy wojskowości” uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: regulaminów wojskowych, szkolenia medycznego, strzeleckiego, inżynieryjno – saperskiego, taktycznego, profilaktyki ppoż., terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności i ochrony środowiska.
Zajęcia te mają na celu zapoznać uczniów ze specyfiką zawodowej służby wojskowej. Będą odbywać się one w Jednostce Wojskowej w Sandomierzu i w części wojskowej prowadzone będą przez żołnierzy zawodowych. Planowane są zajęcia poligonowe, wyjazdy do uczelni i jednostek wojskowych. W trakcie zajęć w Jednostce Wojskowej obowiązuje umundurowanie ćwiczebne.
Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.

Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne:
 • podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
 • kółko zainteresowań z zakresu podstaw żywienia i sporządzania potraw
 • zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowboardzie
 • letni obóz sportowy

Przykładowe kierunki studiów, na których można kontynuować naukę: kierunki techniczne, szkoły oficerskie i podoficerskie.

Klasa: Podstawy pożarnictwa

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie pozyskują wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących z programem rozszerzonym: matematyka i chemii. W ramach zajęć „Podstawy pożarnictwa" uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: organizacyjno-prawnych podstaw służby w państwowej straży pożarnej, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, wyposażenia technicznego w jednostkach straży pożarnej, bezpieczeństwa budynków, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. W ramach zajęć z wychowania fizycznego poznają sporty pożarnicze. Zajęcia z "Podstaw pożarnictwa" odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu i będą prowadzone przez zawodowych strażaków.

Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne:
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kurs pływania i zdobycie karty pływackiej
 • kurs płetwonurka
 • zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowbordzie
 • uczestniczenie w zawodach pożarniczych
 • letni obóz sportowy

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na: kierunkach technicznych, w szkołach oficerskich i podoficerskich. Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.

Klasa sportowa

W cyklu 3-letniej nauki szkoła oferuje współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego (wyjazdy sportowo-szkoleniowe), obóz letni – zielona szkoła, obóz zimowy – biała szkoła, obozy wędrowne i rajdy (piesze, rowerowe, kajakowe), udział w masowych imprezach sportowych, turniejach szkolnych i pozaszkolnych, zajęcia dodatkowe - sportowe z różnych dyscyplin sportu, „Strefę Kibica” – udział w mistrzowskich zawodach i imprezach sportowych różnych dyscyplin sportowych w kraju, przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na wyższe uczelnie (sportowe, mundurowe), stypendium dla najlepszego ucznia klasy sportowej, częściowe dofinansowanie do sprzętu sportowego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie