Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów
tel. (81) 855-22-14, fax.(81) 855-29-82
www:   http://www.rcez.lubartow.pl
e-mail:   e-mail@rcez.lubartow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14260 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata)

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 lata)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

- w formie stacjonarnej
- w formie zaocznej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zawodach:

- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik elektronik
- technik mechanik
- technik handlowiec
- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

- murarz- tynkarz
- sprzedawca
- elektromechanik
- ślusarz

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie jest zespołem szkół, wielofunkcyjnym ośrodkiem szkoleniowym, kształcącym na różnych poziomach i o różnych cyklach. Specyfiką szkoły, oprócz kształcenia ogólnego, jest wyposażenie ucznia w zasób wiedzy i umiejętności zawodowych tak, aby po ukończeniu nauki był dobrze przygotowany do pracy w określonej specjalności. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest placówką kształcącą na potrzeby coraz bardziej zmiennego rynku pracy. Z tego względu wprowadza się nowe kierunki kształcenia, adekwatne do aktualnego zapotrzebowania.

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki w nauczanym zawodzie, które są dla nich pierwszym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w rzeczywistych warunkach funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw oraz pozwalają na oswojenie się ze zmieniającym się rynkiem pracy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkie kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Pracownie szkolne
Nasza szkoła posiada świetnie wyposażoną pracownię komputerową ze specjalistycznym oprogramowaniem. Kształcenie w tej pracowni będzie zbliżone do warunków panujących w prawdziwym przedsiębiorstwie. Pracownia pozwoli na wprowadzenie specjalizacji komputerowe wspomaganie projektowania w kształceniu techników mechaników. Szkoła została zaopatrzona w kolejne pracownie komputerowe zakupione za środki unijne. Pracownię dla elektromechaników wyposażono zgodnie ze standardami pozwalającymi prowadzić część praktyczną zewnętrznych egzaminów zawodowych.

W ostatnim czasie baza dydaktyczna naszej szkoły poszerzyła się o cenne pomoce dydaktyczne. Rynek pracy potrzebuje min. wyszkolonych i kompetentnych operatorów i programistów maszyn sterowanych numerycznie, pracujących na rozwiązaniach technologicznych wykorzystywanych obecnie w przemyśle. Stąd też nasz zakup plotera frezującego DIGIMA VIC VR-900 wraz z oprogramowaniem. Jest to obrabiarka CNC (Computer Numerical Control komputerowe sterowanie numeryczne/cyfrowe), urządzenie służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. w drewnie, materiałach drewnopodobnych i drewnopochodnych, tworzywach sztucznych i metalach kolorowych. Od nowego semestru pracować i doskonalić się na tym urządzeniu będą uczniowie kilku klas zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie technikum mechanicznego.

W szkole jest też nowa pracownia układów sterowania ze sterownikami PLC, wyposażona w nowoczesne generatory funkcyjne, multimetry cyfrowe, oscyloskopy cyfrowe, systemy mikroprocesorowe z wyposażeniem. Warsztaty szkolne pozyskały w ostatnim czasie nowe rusztowanie przejezdne Krause Pro Tec wys. rob. 6,3 m. Hala sportowa RCEZ została wyposażona w elektroniczną tablicę pomiarową wyników rozgrywek.
Szkolne pracownie otrzymały również kolejne nowoczesne zestawy multimedialne.

CHARAKTERYSTYKA KLAS

KLASY TECHNIKUM ZAWODOWEGO
Młodzież uczęszczając do klas technikum zawodowego w szkole uczy się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W czasie trwania nauki odbywa praktyki zawodowe w zakładach pracy odpowiednich dla danego zawodu. Po ukończeniu nauki młodzież otrzymuje świadectwo ukończenia technikum i może zdawać egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Są to egzaminy zewnętrzne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lecz zdawane na miejscu w szkole.

KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w zawodach: murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (wcześniej technolog robót wykończeniowych w budownictwie), elektromechanik.
Młodzież uczęszczająca do klas ZSZ uczy się w szkole zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych. Po zakończeniu nauki młodzież otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczniowie zdają przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Ośrodkach Egzaminacyjnych.

Szkoła posiada ośrodki egzaminacyjne w zawodach:
  • sprzedawca
  • elektromechanik
  • murarz
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Po zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony.

ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE
Młodzież uczęszczając do klasy wielozawodowej w szkole uczy się przedmiotów ogólnokształcących. Przedmiotów teoretycznych zawodowych odpowiednich dla swojego zawodu w klasie I, II i III młodzież uczy się na kursach dokształcających, które trwają po 4 tygodnie w każdej klasie. Na kursy dokształcające młodzież jest kierowana, w zależności od zawodu do różnych miast, w których są ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego są to m.in. Puławy, Trawniki, Świdnik, Lublin, Ostrów Lubelski, Ryki, Chełm.

Po ukończeniu nauki młodzież ucząca się w zawodach nie zaliczanych do rzemieślniczych przystępuje do egzaminu zewnętrznego (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony.

Młodzież ucząca się zawodów rzemieślniczych, przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika, przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, który jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, uzyskując tytuł czeladnika w zawodzie.

Wszyscy posiadacze dyplomu otrzymują do niego suplementy w języku polskim i angielskim.

BIBLIOTEKA SZKOLNA, MCI

Biblioteka szkolna posiada ponad 11 tys. książek oraz zbiory specjalne. 70% wszystkich zbiorów stanowi literatura techniczna, naukowa i popularnonaukowa. Pozostała część to literatura piękna, w tym lektury oraz literatura pedagogiczna. Pokaźny zbiór stanowią czasopisma: fachowe, metodyczne, o tematyce społeczno-kulturalnej, sportowej i motoryzacyjnej oraz prasa codzienna. Łącznie ponad 50 tytułów. W bibliotece wydzielona jest czytelnia z bogatym księgozbiorem podręcznym.

W 2006 roku biblioteka została wyposażona w Multimedialne Centrum Informacyjne. Jest to osobne pomieszczenie w szkole. Centrum powstało w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. MCI posiada kilka stanowisk komputerowych. Młodzież szkolna może tu skorzystać z Internetu w celach edukacyjnych.


Serdecznie Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie