Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Zarzecze 2, 42-400 Zawiercie
tel. (32) 672-27-52
www:   http://sp11zawiercie.pl
e-mail:   sekretariat@sp11zawiercie.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3228 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- oddział "0"
- wszechstronny rozwój ucznia
- bezpieczeństwo ucznia
- język angielski
- biblioteka, świetlica
- pedagog szkolny
- koła zinteresowań
- zajęcia wyrównawcze

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, tj.:
 • umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach kształcenia w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego prawidłowego rozwoju
 • kształci i wychowuje w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, wolności i demokracji
 • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • kształcenie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu patriotyzmu, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
 • szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki

Szkoła realizuje powyższe cele i zadania w następujący sposób:
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez obchody ważnych rocznic narodowych i świąt państwowych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej, organizowanie apeli i akademii rocznicowych
 • udziela uczniom z zaburzeniami rozwoju pomocy psychologicznej i pedagogicznej ściśle współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz nauczanie indywidualne
 • współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu, np. w zakresie umożliwienia potrzebującym dzieciom korzystania ze świetlicy środowiskowej lub korzystania z posiłków
 • szkoła zapewnia uczniom rozwój swoich zainteresowań poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań
 • uczniowie w szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, poprzez udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowania sportowe poprzez udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i na basenie
 • szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły
 • szkoła zapewnia swym uczniom możliwość wyrównywania braków programowych na zorganizowanych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek uczniów, nauczycieli, pedagoga szkolnego, rodziców (opiekunów prawnych)
 • szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie trwania wszystkich form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, odbywających się w obrębie szkoły oraz poza jej terenem, a także w czasie trwania przerw śródlekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami BHP

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie