Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Miejsce Polski w Unii Europejskiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2185 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zespół Szkół Zawodowych
Janów Lubelski


AUTOR PROJEKTU: Wiesława Dyjach.
TEMAT: MIEJSCE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ .
Poziom kształcenia: KLASA II LICEM o profilu ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ.
Czas trwania projektu: 2 miesiące.
Termin prezentacji: 17. 06. 2005.

Projektem nazywamy zadanie, którego wykonanie jest rozłożone w czasie i kończy się prezentacją na szerszym forum (klasy, szkoły lub innym), realizowane samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów, a organizowane i koordynowane przez nauczyciela.

Cele ogólne:
- rozwijanie wiedzy na temat sytuacji społeczno – gospodarczej Polski na tle innych krajów Europy;
-
Cele szczegółowe:
uczeń:
- określa miejsce Polski w zjednoczonej Europie, uwzględniając wybrane wskaźniki;
- wskazuje mocne i słabe strony Polski na tle innych krajów europejskich;
- zauważa szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość;
- potrafi zbierać, gromadzić i selekcjonować informacje;
- doskonali umiejętność prezentowania wiedzy geograficznej w formie prezentacji multimedialnej;
- potrafi pracować w grupie.

Metody pracy: burza mózgów (w fazie planowania), projekt, analiza SWOT.
Formy pracy: grupowa.Etapy projektu:

I – Etap wstępny
· zapoznanie uczniów z metodą projektu, z tematem, celami projektu i planowanym efektem końcowym.
· Przedstawienie uczniom instrukcji do szczegółowych zadań.
II – Planowanie działań
· Podział klasy na grupy zadaniowe zgodnie z zainteresowaniami uczniów
· Opracowanie zasad pracy w grupie.
· Sporządzenie harmonogramu z uwzględnieniem terminów realizacji kolejnych etapów pracy.
· Zapoznanie grup z kryteriami oceny pracy.
· Ustalenie form prezentacji.

III – Zbieranie i opracowywanie materiałów
ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU:
A – miejsce Polski w instytucjach unijnych;
B – Polska pomostem między Europą Zachodnią i Wschodnią;
C – Polskie rolnictwo wobec wyzwań rolnictwa UE;
D – Stan polskiego przemysłu na tle pozostałych krajów UE;
E – Usługi w Polsce a usługi w innych krajach UE;
F – Struktura społeczno – demograficzna społeczeństwa polskiego w porównaniu z innymi społecznościami europejskimi;
G – Analiza SWOT dla Polski (na podstawie wniosków z zadań A – F).

IV Etap – prezentacja i ocena projektu.
· Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup w formie zajęć otwartych.
· Opinia i ocena nauczycieli.

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI – OBSERWATORÓW LEKCJI REALIZOWANEJ METODĄ PROJEKTU
NA TEMAT
„MIEJSCE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”


OCENA LEKCJI w skali 1 – 6

Zaangażowanie i samodzielność uczniów
Rozumienie celów zajęć przez uczniów
Dobór formy prezentacji do założonych celów
Kompozycja prezentacji, logiczna spójność
Przejrzystość i estetyka prezentacji multimedialnych
Stopień zrealizowania celów zajęć
Ogólna ocena projektu


OPINIA NA TEMAT OBSERWOWANEJ LEKCJI

1. Atmosfera na lekcji sprzyjała/nie sprzyjała pracy uczniów, inne uwagi na temat panującej atmosfery ....................................................................................
2. Formy pracy gwarantowały/nie gwarantowały najwyższej efektywności, inne uwagi dotyczące form pracy ..................................................................................
3. Kontrola i ocena pracy uczniów wystąpiła/nie wystąpiła, inne uwagi dotyczące oceny pracy uczniów .............................................................................


MOCNE STRONY LEKCJI SŁABE STRONY LEKCJI


Inne uwagi ..........................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
Opracowała: Wiesława Dyjach.

Zespół Szkół Zawodowych
Janów Lubelski

ANKIETA DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE NA TEMAT „MIEJSCE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”.

Proszę ocenić efektywność metody projektu stosując szkolną skalę ocen (1 – 6).
METODA PROJKTU: OCENA
rozwija samodzielność, umiejętność współpracy w grupie
integruje klasę, grupę
rozwija twórcze myślenie
uwzględnia indywidualne potrzeby i zainteresowania
umożliwia zaprezentowanie wyników własnej pracy
jest przydatna w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego

Czy chciałbyś w przyszłości brać udział w projekcie? Jeśli tak, to w jakim?
..........................................................................
Co chciałbyś powiedzieć o swoim udziale w projekcie?
..........................................................................
Co jest mocną stroną projektu?
..........................................................................
Co jest słabą stroną projektu?
..........................................................................
Dziękuję. Opracowała W. Dyjach.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie