Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Metoda Dobrego Startu" - ułatwia pokonywanie trudno�ci i osišganie sukcesów na progu startu szkolnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1433 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Pracujšc z dziećmi w wieku przedszkolnym nauczyciel musi stale poszukiwać efektywnych metod usprawniajšcych funkcje percepcyjno - motoryczne odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesów czytania i pisania.

Jednš z ciekawszych metod skutecznie przygotowujšcš dzieci do podjęcia nauki szkolnej jest MDS - Metoda Dobrego Startu. Stosowanie tej metody trafnie uzupełnia inne metody. Moje do�wiadczenia w stosowaniu MDS w praktyce z dziećmi 6-letnimi wskazujš na dużš przydatno�ć w dostrzeganiu przypadków dzieci dyslektycznych i skuteczne eliminowanie powyższych zaburzeń.

W naszych przedszkolach mamy takich dzieci coraz więcej. Wiele sze�ciolatków majšcych za rok podjšć naukę szkolnš wykazuje istnienie fragmentarycznych opó�nień rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych. Je�li dzieci te nie zostanš objęte ćwiczeniami korekcyjnymi będš napotykały trudno�ci w zakresie przyswajania umiejętno�ci czytania i pisania.

MDS - M.Bogdanowicz wszechstronnie oddziałuje na rozwój funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne) i motorycznych. Chciałabym zachęcić nauczycieli do pracy z wykorzystaniem MDS - "Od piosenki do literki". Wykorzystujšc powyższš metodę uczymy dzieci liter poprzez wielozmysłowe uczenie się. Dziecko słucha, �piewa, dotyka, bada, wyobraża maluje, rysuje, lepi, modeluje własne ciało, pisze, wykonuje ćwiczenia ruchowe także relaksacyjne i ocenia.

Zajęcia prowadzone Metodš Dobrego Startu przebiegajš według następujšcego schematu:

I. Zajęcia wprowadzajšce:

 • ćwiczenia usprawniajšce orientację w schemacie ciała;
 • ćwiczenia orientacji w przestrzeni;
 • ćwiczenia rozwijajšce kompetencje językowe (poznawanie piosenki, która będzie towarzyszyła w dalszej czę�ci zajęć);

  II. Zajęcia wła�ciwe:

 • ćwiczenia ruchowe (usprawniajšce motorykę dużš i małš, prowadzone w formie zabawy ruchowej nawišzujšcej do tre�ci piosenki);
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo (dzieci �piewajšc piosenkę, wystukujš jej rytm dłońmi, pię�ciami, palcami, stopami z wykorzystaniem pomocy: woreczki, wstšżki, szarfy, balony, instrumenty muzyczne, itp.;
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe (dzieci uczš się kre�lić wzór litery zgodnie z rytmem �piewanej piosenki etapami:
 • Etap 1. Prezentacja i omówienie wzoru litery. Demonstracje sposobu kre�lenia wzoru najpierw bez �piewania piosenki, a następnie pisanie litery i �piewanie piosenki.
 • Etap 2. Uczenie się polisensoryczne - wyklejanie, uzupełnianie wzorców liter materiałami o zróżnicowanej fakturze, np. plastelinš, bibułš, sznurowadłami, materiałem, gazetš. Dzieci �piewajšc piosenkę wodzš palcem po wzorze. Tempo �piewania piosenki powinno być dostosowane do możliwo�ci ruchów ręki.
 • Etap 3. Odtwarzanie wzoru z uwzględnieniem zasady stopniowania trudno�ci. �piewanie piosenki i odtwarzanie wzoru rękš w powietrzu, wystukiwanie rytmu piosenki na woreczkach, pisanie palcem na stole, stopš na podłodze, palcem na tacy z kaszš, węglem, kredš mazakiem, ołówkiem na dużych powierzchniach, a potem stopniowo na coraz mniejszych, a na koniec w liniaturze. Ważnym momentem wzmacniajšcym chęć dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach powinno być wybranie najpiękniejszej literki poprzez jej zaznaczenie i eksponowanie prac w widocznym miejscu, aby pochwalić dzieci za wysiłek i pracę.
 • III. Zajęcia końcowe:

 • krótkie ćwiczenia relaksacyjne, wyciszajšce, uspokajajšce;
 • ćwiczenia logopedyczne;

  MDS - uczy skutecznie poprzez zabawę, która zmniejsza wysiłek i ułatwia proces nauczania - uczenia się. Sprawia, że dziecko kształtnie i chętnie kre�li swoje pierwsze litery, odczuwa wielkš rado�ć z wykonywanej pracy. Metoda oddziałuje na wszystkie funkcje psychomotoryczne dziecka, rozwija jednocze�nie kilka analizatorów. Pozwala trafić do wszystkich dzieci, przygotowujšc je skutecznie do podjęcia obowišzków szkolnych.

  Opracowano na podstawie:
  1. "Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat." M.Bogdanowicz
  2. "Metoda dobrego startu. Od piosenki do literki" M.Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka

  Anna Żaczek
  Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian
  w Podebłociu

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie