Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aktywizacja uczniów, którzy niechętnie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2487 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum. Od paru lat w mojej pracy stykam się z problemem niechęci uczniów do wykonywania ćwiczeń podczas lekcji. Szczególnie taka postawę przejawiają dziewczęta. Nauka w gimnazjum to początek okresu dojrzewania płciowego. Chłopcy chętniej w tym okresie uprawiają sport, odczuwają potrzebę ruchu i ćwiczeń. Dziewczęta stają się powolniejsze ruchowo i zaczynają unikać wszelkiego wysiłku fizycznego. Przyczyn, dla których młodzież nie wykazuje zainteresowania aktywnością ruchowa jest wiele. W śród nich wymieniony wyżej okres dojrzewania - ma bardzo indywidualny przebieg dla każdego. Zachodzą w nim burzliwe zmiany: przyspieszone tempo wzrastania, następuje zwiększenie ciężaru ciała (zróżnicowanie sylwetki chłopca i dziewczyny). Dziewczęta przybierają kształty kobiece (odkładanie tkanki tłuszczowej na biodrach, udach i pośladkach), szybki rozwój narządów płciowych - wystąpienie miesiączkowania, rozwój drugorzędowych i trzeciorzędowych cech płciowych (szczególnie rozwój gruczołów piersiowych). Okres dojrzewania charakteryzuje się także szeregiem innych objawów rozwojowych. Zaburzeniu ulega ciśnienie krwi, szybkość tętna, perystaltyka jelit, wydalanie moczu. Zaburzenia krążenia przejawiają się w skłonnościach do omdleń. Na zaburzenia te dobrze działa hartowanie, ćwiczenia na świeżym powietrzu. Jest sprawą ważną, aby mimo skłonności do różnych zaburzeń nie zwalniać młodzieży z wychowania fizycznego, a nawet wskazane jest żeby te zajęcia były intensywne.

Inną przyczyną, z którą stykam się, na co dzień to otyłość. Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy odżywianiem a aktywnością fizyczną. Uczniowie z nadwagą mniej się angażują i nie chętnie ćwiczą.

Inne przyczyny to: zróżnicowanie młodzieży pod względem rozwoju umysłowego i fizycznego. Różnice te uzależnione są od czynników genetycznych, od postaw, stosunków społecznych i środowiska, w którym wzrasta dziecko.

Jak aktywizować młodzież, aby, chętniej ćwiczyła, brała aktywny udział w lekcji oraz uprawiała sporty, które są dla niej interesujące?

1. Właściwa motywacja - nie tylko przed lekcją, ale przez cały czas jej trwania. Ukazywanie uczniom, co dają im poszczególne ćwiczenia, na co wpływają, co rozwijają. Jak sami mogą zadbać o własny rozwój, wydolność i sprawność fizyczną?

2. Indywidualizacja pracy na lekcji - każde dziecko stanowi określoną indywidualność: z różnym poziomem cech motorycznych, sprawnością fizyczną, umiejętnościami ruchowymi, tempem pracy, potrzebami wynikającymi z zainteresowań, osobowością, cechami charakteru i temperamentem oraz stanem zdrowia. Zasada indywidualizacji promuje ucznia, sprawia, że uczeń ma świadomość bycia postrzeganym przez nauczyciela. Zapobieganie nudzeniu się na lekcji, da możliwość "wykazania się" wszystkim ćwiczącym w miarę swoich możliwości. Stosowanie odpowiednich reform i form prowadzenia lekcji dostosowanych do różnego poziomu sprawności klasy np. dwa tory przeszkód o różnym stopniu trudności do wyboru przez ucznia. Najlepiej sprawdza się stosowanie metod twórczych, które uwzględniają indywidualne możliwości i uzdolnienia. Metody, które spełniają role indywidualizacji to:
- Metoda Bezpośredniej Celowości Ruchu,
- Metoda zabawowa oraz zabawowo- naśladowcza (u młodszych dzieci)
- Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej
- Metoda problemowa
- Metoda K. Orffa

Aby aktywizować wychowanków przydatne są różne, ciekawe formy prowadzenia zajęć z użyciem typowych i nietypowych przyborów (kartony, kuliki z gazet, balony itp.)
- Praca w zespołach z zadaniami dodatkowymi
- Tory przeszkód
- Obwody stacyjne

3. Wprowadzanie nowych (niestosowanych wcześniej na lekcji i nieznanych uczniom) różnych form aktywności ruchowych np. dla dziewcząt: aerobik, streching, gimnastyka, elementy tańca; dla chłopców: atletyka terenowa, elementy techniki sztuk walki. Pozwoli to uczniom na sprawdzenie swoich możliwości w formach sportowo-rekreacyjnych tym samym da szanse znalezienia ulubionego sportu (w zależności od posiadanego zaplecza sportowego szkoły).

4. Postawa i zaangażowanie nauczyciela:
- Podczas prowadzenia zajęć nauczyciel czynnie uczestniczy w lekcji (osobiście uczestniczy w grach i zabawach, wykonuje pokazy ćwiczeń) angażując i zachęcając w ten sposób do większej aktywności
- Stosuje różne ciekawe formy prowadzenia lekcji (nie ciągle te same)
- Punktualnie rozpoczyna zajęcia
- Stosowanie takich gier i zabaw, w których każdy sobie poradzi bez względu na prezentowaną sprawność fizyczną
- Daje możliwości wykazania się uczniom mniej sprawnym np. przeprowadzenie "rozgrzewki", poprowadzenie zabawy, pomoc w rozstawianiu i sprzątaniu sprzętu sportowego.

5. Warunki prowadzenia zajęć:
- Stan czystości sali gimnastycznej i szatni
- Wyposażenie sali, dostępny sprzęt sportowy
- Ilość ćwiczących w grupie (nie za duża liczba ćwiczących)
- Wykorzystywanie różnych przyborów do ćwiczeń, szczególnie w części przygotowującej do zadań głównych

6. Systematyczna kontrola i ocena ucznia
- Kontrola na bieżąco obecności i przygotowania ucznia do zajęć.
- Okresowe sprawdzanie poziomu podstawowych cech motorycznych ucznia. Ocena powinna składać się z ocen: za faktyczny stan badanej cechy motorycznej oraz oceny za poprawę poprzedniego wyniku.
- Umożliwić poprawę przeprowadzanych sprawdzianów i testów. Nie należy stawiać ocen negatywnych, jeżeli uczeń podejmuje wykonywanie ćwiczeń zgodnie ze swoimi możliwościami.
- Stosowanie pochwał, ocen za aktywność na każdej lekcji.
- Zajęć z wychowania fizycznego nie należy traktować jak wyczyn. Niezwykle ważny jest wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności ruchowych.

7. Propozycje zajęć dla wszystkich uczniów bez względu na poziom sprawności organizmu.
- Pokaz i omówienie podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, w tym również do ćwiczeń gimnastycznych.
- Przeprowadzenie testów pisemnych ze znajomości zagadnień sportowo-rekreacyjnych oraz przepisów gry.
- Uczestnictwo w grach i zabawach integrujących grupę (wszyscy uczniowie biorą czynny udział).
- Przeprowadzenie ciekawych ćwiczeń przygotowujących organizm do zadań głównych lekcji (rozgrzewka).
- Udział w konkursach plastycznych oraz wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, wiedzy olimpijskiej, historii sportu w swoim regionie zamieszkania.

Walka o większą aktywność fizyczną naszej młodzieży musi rozegrać się na podłożu powszechności, a nie specjalizacji, uznania wyższości lekcji nad innymi formami zajęć kultury fizycznej w szkole.

Lekcja wychowania fizycznego nie może być tylko instruktażem ćwiczeń. Uczeń musi dowiedzieć się, dlaczego ćwiczy i jak może wykorzystać poznane ćwiczenia i gry do samodoskonalenia się. Warto poszerzać tradycyjne formy oddziaływania na ucznia, wykorzystując prelekcje (ze sławnymi sportowcami), pogadanki oraz projekcje filmów o tematyce sportowej. Formy te mogą stanowić propozycję zagospodarowania dodatkowych godzin wychowania fizycznego w szkołach dysponujących ubogą bazą sportową. Mogą stanowić sposób motywowania do samodzielnej dbałości o aktywność fizyczną, rozbudzać potrzebę ruchu oraz dawać wiedzę i niezbędne umiejętności jak żyć zdrowo, jak uczestniczyć w kulturze fizycznej przez całe dorosłe życie.

Bibliografia:

 • Janusz Bielski "Życie jest ruchem"
 • Red. M. Bronikowski " Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole".
 • K. Ostrowski " Drogowskazy wychowania fizycznego w gimnazjum".

  Dorota Sadowska
  Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie