Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Rozszerzenie horyzontów geograficznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2213 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jednym ze źródeł zdobywania wiedzy geograficznej są napisane pod adresem młodzieży książki geograficzne. Dostarczają one uczniom ogromnej porcji wiadomości na temat kultury, zwyczajów, historii, fauny i flory, elementów środowiska geograficznego, które pozytywnie oddziałują na ich świadomość edukacyjną. Napisane są w konwencji przygodowej, umożliwiając czytelnikowi przemieszczenie się w czasie i przestrzeni w różne nieraz orientalne miejsca naszej planety, dając jednocześnie możliwość głębokiego przeżywania następujących po sobie zdarzeń.Innowacja pedagogiczna: Rozszzerzanie horyzontów geograficznych uczniów poprzez czytelnictwo książek Alfreda Szklarskiego.

Autor: mgr D. Kalla – staż pracy 20 lat – nauczyciel historii; geografii; KOSS-u; wychowania fizycznego; dyrektor Publicznego Gimnazjum w ..... .

Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2006 r.

Miejsce: Publiczne Gimnazjum w ...... .

Recenzent: mgr .......... – nauczyciel mianowany ze stażem 6 lat pracy – biologii i geografii

Zatwierdzono: uchwałą numer .... 2005/2006/N Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w ....... i pozytywną opinią Rady Rodziców z dnia ..... .

I Wstęp

     Geografia jako nauka matematyczno – przyrodnicza dostarcza uczniom bardzo dużej wiedzy i umiejętności na temat świata, zarówno pod względem poznawczym jak i kulturowym. Podstawa programowa nauczania geografii zakłada "budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (.), "korzystanie przez uczniów z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej (.)" i kształtowanie w ten sposób "poszanowania innych narodów, systemów wartości i sposobów życia". Cele te można poszerzyć, wyjść poza ich ramy, rozbudzając w uczniu dążenie do podświadomego ich ukształtowania poprzez szeroko rozumiane czytelnictwo.
     Jednym ze źródeł zdobywania wiedzy geograficznej są napisane pod adresem młodzieży książki geograficzne. Dostarczają one uczniom ogromnej porcji wiadomości na temat kultury, zwyczajów, historii, fauny i flory, elementów środowiska geograficznego, które pozytywnie oddziałują na ich świadomość edukacyjną. Napisane są w konwencji przygodowej, umożliwiając czytelnikowi przemieszczenie się w czasie i przestrzeni w różne nieraz orientalne miejsca naszej planety, dając jednocześnie możliwość głębokiego przeżywania następujących po sobie zdarzeń. Świetnie zapadają w pamięci, pozostawiając w niej trwały ślad, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, jako swoiste panaceum na podkreślenie swej wartości humanistycznej.
     Takimi właśnie książkami geograficznymi są pozycje z serii "Tomek .." autorstwa Alfreda Szklarskiego. Przenoszą one czytelnika w niezapomniany świat przygód, przeżyć i doznań, które dostarczają jednocześnie niezapomnianych informacji geograficznych. Pozycje te były czytane przez wszystkie pokolenia Polaków, zarówno przez moich rodziców jak i przeze mnie samego. Żyjąc w świecie zdominowanym przez mass media i świat gier komputerowych postanowiłem rozbudzić wśród uczniów zainteresowania czytelnicze, sprowadzając je do przemyślanego systemu jego wprowadzenia, sprawdzenia i ocenienia oraz zewaluowania. Dostarczając uczniom uzasadnionej motywacji do jego przystąpienia i satysfakcji z jego zrealizowania. Postanowiłem wprowadzić je do swojego przedmiotowego systemu oceniania, jako warunku uzyskania przez ucznia lepszej oceny z geografii.
     Mam nadzieję, że uda mi się tym sposobem nie tylko zwiększyć zakres wiedzy geograficznej moich uczniów, ale i podniosę świadomość czytelniczą młodego pokolenia. Moja innowacja pedagogiczna przysłuży się również do podniesienia w naszej szkole stanu czytelnictwa, zachęci uczniów do pożytecznego spędzenia czasu z książką i dostarczy niezapomnianych wrażeń oraz dodatkowej wiedzy geografii na całe dalsze życie.

II Założenia programowe:

 • Rozbudzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się po niej
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów
 • Stworzenie możliwości korzystania z literatury, jako źródła informacji geograficznej
 • Dostarczanie uczniom niezbędnej wiedzy geograficznej poszerzających horyzonty posiadanej wiedzy
 • Rozszerzenie horyzontów poznawczych o wiadomości zawarte w czytanych książkach
 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i udzielania odpowiedzi na otrzymane zestawy pytań
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy czytanego tekstu na podstawie posiadanych przez ucznia zestawów pytań
 • Kształcenie postaw patriotyzmu i postaw internacjonalistycznych poprzez analizę losów głównych bohaterów
 • Stworzenie systemu wiarygodnej motywacji, polegającego na określeniu czytelnych podstaw jej wprowadzenia, sprawdzenia i docenienia
III Cele kształcenia i wychowania:
 • uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
 • wzbudzanie zainteresowania literaturą geograficzną
 • wywoływanie u uczniów przeżyć emocjonalnych
 • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • kształcenie orientacji czasowo – przestrzennej na podstawie czytanych książek
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej z książką
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych (zestawy 10 pytań)
 • kształtowanie u ucznia poczucia interdyscyplinarności czytanego tekstu, w korelacji z innymi przedmiotami: biologią i historią
 • rozwijanie wyobraźni i przeżywania
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie postaw patriotycznych i wzbogacanie osobowości dziecka
 • kształtowanie postaw internacjonalizmu, przyjaźni między narodami i tolerancji dla odmienności kulturowej innych narodów
IV Uczestnicy : wszyscy uczniowie PG w ...... uczeni przeze mnie.

V Zasady wprowadzenia innowacji:
 1. dokonuję zakupu przewidzianych do czytania książek do biblioteki szkolnej (minimum trzech) z danej serii (zał. nr 1 – kopia faktury na zakup książek)
 2. czytam te książki układając do nich zestaw około 300 pytań (załącznik nr 2 – zestawy pytań dla uczniów z poszczególnych książek) i udzielając na nie kierunkowe odpowiedzi (załącznik nr 3 – kopie kierunkowych odpowiedzi sporządzonych odręcznie)
 3. wchodzę w porozumienie z lokalnymi gminnymi bibliotekami i uzyskuje od nich informacje na temat posiadanego księgozbioru, do wykorzystania przez uczniów (zał. nr 4 – Wykaz książek A. Szklarskiego z serii "Tomek ." z gminnych bibliotek)
 4. z nauczycielami bibliotekarzami ustalam reguły wypożyczeń książek, tak aby każdy uczeń miał szansę przeczytania wybranej pozycji
 5. na początku roku szkolnego podaję uczniom zestaw książek do wyboru: "Tomek na tropach Yeti", "Tomek w krainie kangurów", "Tomek na wojennej ścieżce" – do przeczytania
 6. na lekcji organizacyjnej z geografii ustalam z uczniami zasady i kryteria oceny udzielonych przez uczniów odpowiedzi z przeczytanej wybranej książki (załącznik nr 5 – przedmiotowy system oceny z geografii)
 7. do 15. 09. danego roku szkolnego uczniowie dokonują wyboru swojej książki, podając mi jej tytuł, co potwierdzają stosownym wpisem w dzienniczku nauczyciela (przy skrótach – Yeti, Indianie, Kangury) – (załącznik nr 6 – ksero wyboru książek przez uczniów - później)
 8. do końca miesiąca września wręczam uczniom indywidualnie opracowane zestawy 10 pytań dotyczących wybranych przez uczniów książek (patrz załącznik nr 2)
 9. określam termin oddania odpowiedzi na uzyskane pytania – 20. 12. danego roku szkolnego
 10. dokonuję oceny odpowiedzi uczniowskich a oceny wpisuję do dziennika lekcyjnego i przyznaję punkty dodatnie za inwencję czytelniczą, zgodnie z punktowym systemem oceny zachowania.
Załącznik nr 2

TOMEK NA TROPACH YETI – I
 1. Ja był ubrany tybetański przewodnik górski ? – miękkie, filcowe odzienie, kurtki bez rekawów, skóry jaka odwrócone włosem do wewnątrz, skóry osłaniające plecy i piersi, jedwabny pas, filcowe czapki i buty.
 2. Jakie miasto w Azji nazywano "wrotami Indii" ?
 3. Co stało się z Abbasem po kradzieży woreczka ze złotem i czym były Wieże Milczenia?
 4. Co zrobił Pan Wilmowski, aby dostać się przez straże do rezydencji łowieckiej maharadży Alwaru ? (57)
 5. Jakie "budziki" rankiem zbudziły śpiących w pawilonie myśliwskim 3 przyjaciół ? (71)
 6. jakie historyczne wydarzenie spowodowało, że zdecydowano się nie wykorzystywać więcej słoni bojowo w wojnach ? (94)
 7. Co to było takiego "sati" ? (108)
 8. Jakie zwierzę w Indiach ludziom chaty z wszelkich owadów (much i komarów) ? (124)
 9. Dlaczego w podróży z Ganderbalu do kotliny Kaszmirskiej bosman Nowicki miał "pietra" ? (167)
 10. Jak lama klasztoru pomógł oślepionemu przez śnieg Tomkowi ? (370)
TOMEK NA TROPACH YETI – II
 1. Skąd i dokąd przewodnicy tybetańscy prowadzili białego podróżnika (Michała Smudę) ? (2)
 2. Dlaczego położenie geograficzne Indii tworzyło z nich kraj kontrastów ? (35) – południowym krańcem sięgały równika, centralnie leżały w strefie umiarkowanej, a na północy dotykały najwyższych gór ziemi skutych lodem i śniegiem.
 3. Kim były hulmany ? (65)
 4. Co mieli 3 Polacy zrobić podczas polowania na tygrysy, a o co ich prosiła maharini ? (89)
 5. Co zrobił zakapturzony włamywacz, żeby Tomkowi odebrać otrzymany od maharini pierścień ? (125)
 6. Jakie podróże w swoim życiu odbył Pandit Davasarman ? (155) – 3 razy był w Tybecie, 2 x w Pamirze, w Turkiestanie Chińskim, , nad J. Bajkał, i w Afganistanie.
 7. Jacy pundyci szczególnie wsławili się badaniami geograficznymi w Tybecie ? (190)
 8. Jak nazywał się najwyższy szczyt Karakorum i ile liczył sobie wysokości ? (225)
 9. Pod jakim pretekstem Pandit Davasarman otrzymał od Namib Nazara zgodę na opuszczenie wesela i udanie się do Chińskiego Turkiestanu? (272)
 10. Na jaką próbę wystawił porwanego i oślepionego Tomka opat klasztoru ? (369)
TOMEK NA TROPACH YETI – III
 1. Do jakiej miejscowości kazał się prowadzić tybetańskim przewodnikom biały człowiek ? (3)
 2. Kim była Sally i jak na nią mówił bosman Nowicki ? (39) – była Angielką koleżanką Tomka (sikorką)
 3. Jakie zwierzę w Indiach nazywa się "królem dżungli" ? (76)
 4. Dlaczego Anglik Burton nie lubił księżnej Alwaru ? (110)
 5. Jakie ludy w historii Indii nękały ten kraj najazdami ? (140)
 6. Jak wyglądało pozdrowienie tybetańskiego lamy wobec przechodzących obok niego podróżników ? (175 )
 7. Po co Smuga i Pandit Davasarman udali się do Bombaju ? (220)
 8. Co uratowało Tomka przed stoczeniem się w przepaść ? (258)
 9. Jaką decyzję podjęli wędrowcy, gdy przed burzą śnieżną schronili się do domku ? (302)
 10. Kto i dlaczego porwał ślepego Tomka podczas jego nocnego próbnego wyjścia z namiotu ? (368)
TOMEK NA TROPACH YETI – IV
 1. O co prosił człowieka z blizną i lamów leżący w Hemis biały podróżnik ? (15)
 2. Co musiał zrobić Tomek, aby przejść nad bagnem ścieżką zatarasowaną przez krokodyla ? (75)
 3. Do kogo należał posiadany przez złodzieja sztylet i co o nim powiedziała maharani ? (131)
 4. Dokąd po 11 dniach podróży po tybetańskich urwiskach dotarli podróżnicy ? (177)
 5. Jaką miejscową nazwą określa się Mount Everest i jaką ma wysokość ? (226)
 6. Skąd Namib Nazar znał Pandit Davasarmana ? (270)
 7. Jakie nazwy w Azji Środkowej przyjmuje "dziki człowiek", o którym opowiada się legendy ? (301)
 8. Co powiedział swoim kolegom Pandit Davasarman, podczas spożywania obiadu u Sun – Li ? (306)
 9. Kogo podróżnicy spotkali na swojej drodze, po opuszczeniu gorących źródeł ? (327) Pasterzy
 10. Co przytrafiło się Tomkowi, gdy będąc ślepy w nocy opuścił namiot, aby przekonać się czy widzi? (367)
TOMEK NA TROPACH YETI – V
 1. Na co natknęli się 4 podróżnicy nad przełęczą ? (4)
 2. Jak nazywali się Polacy, którzy na statku przybyli z HAMBURGA do Bombaju ? (23)
 3. Kto z uczestników polowania znalazł się w niebezpieczeństwie, zaatakowany przez tygrysa ? (101)
 4. Dlaczego polscy podróżnicy mieli przy sobie również paszporty rosyjskie ? (184)
 5. Dlaczego Smuga, mimo obaw przyjaciół, nalegał na zorganizowanie wyprawy do gór Ałtyn – Tag ? (223)
 6. Za kogo mieli się podawać przy przeprawie przez Pamir, polscy podróżnicy ? (239)
 7. Kogo Namib Nazar zaprosił na wesele, a kogo obawiali się Polacy? (271)
 8. Dlaczego szwedzki podróżnik Sven Hemin 4 krotnie wspinał się na Muztag Ata ? (300)
 9. Dlaczego ówczesny system karny i sądowy Chin mógł wprowadzić Europejczyka w osłupienie ? (312)
 10. Jaki był wynik spotkania z dzikimi jakami nad gorącymi źródłami Tybetu ? (325) TOMEK NA
TROPACH YETI – VI
 1. Jaki wg wierzeń tubylców był efekt spotkania z Yeti ? (6)
 2. Z czego w Indiach słynie miasto Benares (od 1956 Waranasi) ? (40) – święte miasto hindusów, muzułmanów i buddystów z 1 500 świątyniami i klasztorami.
 3. Przed jaką próbą stanął Tomek na audiencji u maharadży Alwaru ? (87)
 4. Kim w Indiach byli THAGOWIE ? (132)
 5. Kto kibicował drużynom grającym w polo na rynku w Leh ? (180)
 6. Dlaczego Abdul Mahmud tak gorliwie opiekował się umierającym w Hemis Michałem Smugą ? (217)
 7. Po jakim znaku rozpoznawczym karawana Tomka dołączyła do orszaku weselnego przy Wzgórzu Kupców ? (267)
 8. Co stało się z Namib – Nazarem podczas oblężenia znajdujących się w wąwozie obrońców ? (276)
 9. Jakie cechy zachowania Polaków do głębi wzruszyły Pandit Davasarmana, po odprawieniu ścigających ich pastuchów? (322)
 10. Kogo Tomek zobaczył, a potem gonił, gdy okazało się, że droga którą idą jest bez przejścia ? (333)
TOMEK NA TROPACH YETI – VII
 1. Jak nazywał się statek, który przywiózł Tomka do Bombaju ? (18)
 2. Jakimi futrami upolowanych zwierząt wysłane były miejsca na których siedział witający 3 Polaków maharadża Manibharda z jego małżonką ? (81)
 3. Do jakiego niebezpiecznego zajścia doszło w czasie polowania na tygrysy ? (100)
 4. Dokąd i na czym ruszyli 4 podróżnicy z Rawalpindi ? (152)
 5. Który z podróżników w dolinie Astor rozpoznał uciekiniera i kim się on okazała ? (231)
 6. Kto niespodziewanie dołączył do karawany Tomka i nowożeńców ? (269)
 7. Gdzie w Azji Środkowej geograf rosyjski Przewolski odkrył konia nazwanego jego imieniem i wielbłąda ? (297)
 8. Dlaczego w międzyrzeczu rzeki TARYM podróżnicy musieli zachować szczególną czujność ? (303)
 9. Dlaczego podczas wędrówki przez Tybet chude i wygłodzone konie zaczęły nagle objawiać przypływ energii ? (323)
 10. Co spowodowało, że Tomek zachorował na czasową ślepotę
TOMEK NA TROPACH YETI – VIII
 1. Jak tybetańscy przewodnicy nazywali swego białego podróżnika ? (7)
 2. Jaka kara w Indiach grozi za znieważenie świętej krowy ? (53) – Indus musi odbyć pielgrzymkę do jednego z świętych miast, niosąc tyke z krowim ogonem, ostatnie 10 mil przemieszcz się długością własnego ciała, po przybyciu musi jeść i pić 5 ofiarnych darów krowy – może stracić życie lub być skazanym na męczarnie.
 3. W jaki sposób Pan Wilmowski uratował maharinię od śmierci z łap tygrysa ? (103)
 4. Dlaczego w Indiach shikowie i ich religia są prześladowane przez muzułmanów i hindusów ? (148) – głosili wiarę w jednego Boga, równouprawnili kobiety, zarzucili kastowość, palenie wdów (sati), bałwochwalstwo i używanie tytoniu oraz wina.
 5. Dlaczego pandit Davaserman przebrał się za babu (tłumacza) ? (165)
 6. O co przyrodni brat Smugi prosił na łożu śmierci ? (219)
 7. Na jakie zwierzęta ostatecznie rozpoczął polowanie Sadyr Chodża, w czasie postoju karawany ? (264)
 8. Jakie "smakołyki" na uczcie u Sun – Li podsuwał Tomek bosmanowi ? (307)
 9. Na czym polegało śledztwo "przy pomocy chrząszcza" ? (313)
 10. W jaki sposób podróżnicy wykorzystali cuchnącą siarkę, gorące źródła i nawóz jaków? (326)
TOMEK NA TROPACH YETI – IX
 1. Do jakiego portu morskiego w XV w. dopłynął Vasco da Gama, odkrywając drogę morską do Azji ? (19)
 2. Dlaczego kobra w Indiach otoczona jest czcią ? (69)
 3. Co podarowała Tomkowi na przyjęciu maharani ? (112)
 4. Dlaczego Szingar nazwany jest "azjatycką Wenecją" ? (162)
 5. Dlaczego Brytyjczycy popierali polską wyprawę w góry Ałtyn – Tag ? (221)
 6. Dlaczego przepowiedzenie Sadyr Chodży, że upadający przed Tomkiem orzeł przyniesie mu pecha, była słuszna ? (257)
 7. Jak zakończyło się spotkanie podróżników z oddziałem napotkanych chińskich żołnierzy ? (293)
 8. Z kim w Ilcza – Chotamie miał spotkać się Pandit Davasarman ? (304)
 9. Gdzie brat Smugi ukrył swoje złoto ? (315)
 10. Do jakiego zwierzęcia, zdaniem Pana Wilmowskiego podobny był Yeti ? (334)
TOMEK NA TROPACH YETI – X
 1. Co było powodem osłabienia i okropnego bólu leżącego w Hemis białego podróżnika ? (16)
 2. Jak wyglądał obrządek pogrzebowy u Parsów w Wieżach Milczenia ? (33) – w powietrzu kołowały żarłoczne ptaki, rodziny przed wieżami przekazywały zwłoki tzw przewoźnikom śmierci, oni najniżej składali dzieci, w środku kobiety, najwyżej mężczyzn. Ptaki rozszarpywały zmarłych. Kości strącano do studni robiąc miejsce dla następnych.
 3. Jakie odmiany słoni są w Indiach a które były u maharadży Alwaru ? (78)
 4. Dlaczego Pan Wilmowski kazał Tomkowi iść do domku myśliwskiego z uczty u maharadży ? (122)
 5. Dlaczego Tybet do połowy XIX w. był obcym prawie w ogóle nie znany ? (187)
 6. Jakie były cechy charakterystyczne ubioru Ladakhów, Tybetańczyków i Kaszmirczyków ? (200) – Ladakhowie i Tybetańczycy nosili czapki z klapami na uszy, Kaszmirczycy wyróżniali się turbanami i czerwonymi fezami.
 7. Jaką różnicę podróżnicy zauważyli podczas przejścia przez Karakorum i przełęcz Chorwat a doliną rzeki Szajok ? (227)
 8. Co odkrył Tomek wiszący na linie, gdy patrzył przez lornetkę w dół przepaści ? (260)
 9. Jaki sposób zwycięstwa wymyślił Pandit Davasarman, gdy podróżnicy byli otoczeni przez rozbójników w wąwozie ? (274)
 10. W czasie rozmowy z Sun – Li – kto wydał Rosjanom cel wizyty podróżników co Chińskiego Turkiestanu ? (305)
TOMEK NA TROPACH YETI – XI
 1. Co zrobił biały podróżnik, aby przestraszyć widzianego na ścieżce dziwnego rudawego stwora? (11)
 2. Dlaczego położenie geograficzne Indii tworzyło z nich kraj kontrastów ? (35)
 3. W jaki sposób Tomek poskromił geparda maharani Alwaru ? (88) – Tomek wpatrując się w ślepia geparda krok po kroku do niego podchodził, aż gładząc go przemawiał do niego, zabierając mu spod łap chusteczke maharani.
 4. Kim w Indiach byli CRIMOWIE ? (126)
 5. Dlaczego koń z bosmanem Nowickim podczas podróży szedł blisko urwiska (przepaści) ? (168)
 6. Jacy Rosjanie mieli duży wpływ na badanie Azji Środkowej (wymień co najmniej 3) ? (196)
 7. Jaką karę zadał Pandit Davasarman Abdulowi Mehmedowi ? (232)
 8. Co zrobili, Tomek i Smuga, z zapakowanymi w dywany karabinami ? (273)
 9. Co zaskoczyło podróżników podczas przemieszczania się przez pustynię Takla Makan ? (298)
 10. Jaki punkt wyznaczał bezpośrednią bliskość do ukrytego przez Michała Smugę skarbu ? (317)
TOMEK NA TROPACH YETI – XII
 1. Jaka była treść depeszy Smugi do Andrzeja, odczytanej na statku ? (22)
 2. Dlaczego Indie są krajem nędzy i głodu ? (36) – mimo wielkiej produkcji ryżu, prosa, kukurydzy i jęczmienia Indie nękane są suszami oraz brakiem transportu, co uniemożliwia przewóz jedzenia w rejony klęsk.
 3. W jakim celu zbudowano na terenie rezydencji łowieckiej maharadży pawilon myśliwski ? (60)
 4. W co zaopatrzyli swoją lektykę na słoniu 3 Polacy, ruszając na polowanie ? (91)
 5. Co widział Tomek przy żywopłocie oddzielającym posiadłość maharadży od wiejskich chatek ? (134)
 6. Co w podróżnikach przybywających do LEH wzbudziło zainteresowanie i strach ? (178)
 7. Do czego w dolinie Indu polskim podróżnikom przydały się GUSPARY ? (228)
 8. W jakiej kategorii rywalizowali z sobą Sadyr Chodża i bosman Nowicki ? (255)
 9. Kto przybył osaczonym w wąwozie przez rozbójników Polakom z pomocą ? (277)
 10. Co spowodowało załamanie się wśród wędrowców znajdujących się w parowie nadziei na znalezienie złota ? (318)
TOMEK NA TROPACH YETI – XIII
 1. Jaki Europejczyk, zdaniem Tomka, przybył do Indii przed Vasco da Gamą ? (20)
 2. Jaka reakcja mogła wystąpić u ludzi jedzących owoce mango ? (63)
 3. Co zrobił maharadża następnego dnia po polowaniu na tygrysy ? (105)
 4. Jaki prezent ofiarował Tomkowi nieobecny na pożegnaniu maharadża Alwaru ? (137)
 5. Jak nazywał się człowiek, który przekazał Tomkowi informację, że Pan Smuga przebywa w klasztorze w Hemis ? (182)
 6. Co zrobił Tomek w Hemis, aby spotkać się ze swym przyjacielem Smugą ? (203)
 7. Dlaczego miejsce zsyłki Abdula Mahmada nazywane było Syberią Kaszmiru ? (233)
 8. Dlaczego karawana znajdująca się w pobliżu wzgórza kupców zachowywała wzmożoną czujność ? (266)
 9. Co w obliczu zbliżającej się burzy śnieżnej postanowił zrobić Pandit Davasarman ? (297)
 10. Na jaki pomysł rozprawienia się ze ścigającymi podróżników pasterzom wpadł Smuga ? (320)
TOMEK NA TROPACH YETI – XIV
 1. Kto uratował od śmierci zmrożone w namiocie ciało białego podróżnika ? (14)
 2. Dlaczego maharadża Alwaru mieszkał w pałacu na skraju dżungli ? (46) – bo akurat przygotowywał się do polowania na tygrysy
 3. Jakimi zdolnościami wobec zwierząt obdarzony był Tomek Wilmowski ? (85)
 4. Dlaczego maharadża i maharani nie mogli osobiście pożegnać goszczonych u siebie Polaków ? (136)
 5. Jak nazywały się dwie świętości SIKHÓW znajdujące się w Armitsarze ? (150)
 6. Jak nazywali się pierwsi podróżnicy, którzy dokonali przejścia przez Pamir ? (192)
 7. Co sprawiło, że przyrodni brat Smugi w górach Karakorum stracił jaka i odmroził sobie nogi ? (214)
 8. Dlaczego kirgizki zwyczaj ślubny był bezpieczny do przemycenia Polaków przez rosyjską granicę ? (236)
 9. Jakimi kulinarnym specjałami kobiety TOGLIKÓW podjęły u siebie wędrowców ? (279)
 10. Jaki błąd popełnił przewodnik prowadząc grupę Tomka na skróty do klasztoru Hemis ? (332)
TOMEK NA TROPACH YETI – XV
 1. Co zrobił Vasco da Gama, gdy po przybyciu do Indii tubylcy odmówili mu przychylności ? (21)
 2. Kim był Wisznu i jakie miał wcielenia ? (67) – jeden z głównych bóstw Indii, ma wcielenia ryby, żółwia, niedźwiedzia, półlwem, półczłowiekiem, pięknym Ramą, bohaterskim Kriszną, Buddą a nawet Gandhim.
 3. Jaki był udział Tomka w złapaniu żywego tygrysa ? (104)
 4. Kiedy Tomek się zorientował, że złodziejem pierścienia księżniczki jest maharadża, przebrany za złodzieja ? (138)
 5. W co przebierali się lamowie podczas uroczystości religijnych w klasztorze w Hemis ? (185)
 6. Kim dla Smugi był leżący w Hemis człowiek z amputowanymi nogami ? (205)
 7. Dlaczego Tomkowi nie podobało się, że Anglicy zaopatrują Namib Nazara w broń ? (261)
 8. W jakim języku rozmawiali ze sobą podróżnicy, gdy rozbroili chiński patrol ? (294)
 9. Czego dowiedział się Pandit Davasarman od Sun – Li po uczcie u niego ? (311)
 10. Dlaczego w czasie zbliżania się karawany do gór Karakorum Tomek i bosman Nowicki szybko się męczyli i narzekali na silne bicie serca ? (330)
TOMEK NA TROPACH YETI – XVI
 1. Dlaczego bosman Nowicki nie zdołał w domu Abbasa, podczas szamotaniny z człowiekiem z blizną, powstrzymać go od kradzieży i ucieczki ? (31)
 2. Dlaczego Hindusi przed swoimi wiejskimi chatkami obowiązkowo sadzą bananowce ? (47)
 3. Na co w Indiach skazywani byli ludzie, którzy popełnili morderstwo ? (74)
 4. Jakie zwierzęta udało się Tomkowi zaobserwować podczas pochodu słoni w czasie polowania na tygrysy ? (97)
 5. Gdy Tomek gonił złodzieja pierścienia, okazał się bardzo wspaniałomyślny – przed czyją śmiercią uratował on złodzieja ? (130)
 6. Jaki urząd sprawował, witający w Ladakhu Polaków sir Francis Younghausband ? (186)
 7. Jaki wpływ na Smugę miało surowe, tybetańskie, górskie powietrze ? (206)
 8. Co zdaniem Wilkowskiego miało zagwarantować bezpieczną wyprawę do gór Ałtyn – Tag ? (222)
 9. Kto i w jaki sposób uratował Tomka od niebezpieczeństwa śmierci po kamiennej lawinie, która spadła na podróżników ? (259)
 10. O czym marzył bosman Nowicki, w przypadku znalezienia skarbu ze złotem ? (314)
TOMEK NA TROPACH YETI – XVII
 1. Dlaczego tybetańscy przewodnicy opuścili swego pana ? (8)
 2. Kto i czego szukał w domu urzednika Abbasa ? (28)
 3. Jaka przygoda przytrafiła sieTomkowi, jego tacie i bosmanowi, gdy byli wiezieni do pałacu maharadży na skraju dżungli ? (48)
 4. Na czym polegał w Indiach zwyczaj PURDACH ? (86)
 5. Kim wg Burtona był Jog ? (113)
 6. Jakie ludy zamieszkują zachodnie pasmo Himalajów ? (170)
 7. Jak nazywał się odkrywca, który jako pierwszy przeszedł w poprzek Azje Środkową ? (191)
 8. W jaki sposób polscy podróżnicy zamierzali przekroczyć granicę rosyjskiego Pamiru ? (235)
 9. Co sprawiło, że Nazim Chan polubił Polaków ? (254)
 10. Jaką grę zaproponował podczas obiadu Sun – Li Nowickiemu ? (308)
TOMEK NA TROPACH YETI – XVIII
 1. Jakie nieszczęście przytrafiło się białemu podróżnikowi, gdy rozstał się ze swymi przewodnikami ? (12)
 2. Co nakazuje Hindusowi hinduizm ? (50) – zachowanie ustroju kastowego, wiarę w świętość braminów, wiarę w świętość krowy i wędrówkę dusz.
 3. Dlaczego słoń maharadży uważany był za świętego ? (79)
 4. Co zrobił zakapturzony włamywacz, żeby odebrać Tomkowi pierścień ? (125)
 5. Którędy w Indiach biegł szlak komunikacyjny w głąb Azji ? (153)
 6. Co przyrodni brat Smugi ukrył w górach Ałtyn – Tag ? (218)
 7. Co wedle miejscowych wierzeń oznaczał upadek przed Tomkiem zestrzelonego przez Nowickiego orła ? (256)
 8. Jakie góry otaczają ze trzech stron kotlinę Tarym, zwanej też Turkiestanem Wschodnim ? (290)
 9. W jaki sposób zdołał Smuga i Pandit Davasarman przekonać ścigających ich pasterzy, że nie warto ich ścigać ? (321)
 10. Na jaką próbę wystawiony był oślepiony Tomek przez opata klasztoru ? (369)
TOMEK NA TROPACH YETI – XIX
 1. Na jakich warunkach przewodnicy tybetańscy opuścili swego podróżnika ? (9)
 2. Dlaczego Hindusi czczą krowy jako święte ? (51) – starożytnym Ariom krowa dostarczała pożywienia, skór, nawozu na opał; wszystko co pochodzi od krowy posiada symboliczne religijne znaczenie.Jest 5 darów krowy, a ogon ma znaczenie jako amulet.
 3. W jakich historycznych wydarzeniach używane były słonie bojowe ? (81) – za królowej Asyrii Semiramidy były w armii, Dariusz walczył z Aleksandrem wykorzystując słonie, król egipski Pyrrus użył ich przeciwko Rzymianom, Hannibal w wojnach punickich,
 4. Czego dowiedział się Tomek od bosmana Nowickiego, gdy ten wrócił z przyjęcia u maharadży ? (133)
 5. Jakie paszporty mieli polscy podróżnicy, a jakich sir Francis Younghausband od nich zażądał ? (183)
 6. Co postanowił zrobić przyrodni brat Smugi, aby uniknąć schwytania przez Rosjan ? (212)
 7. Dlaczego większość władców Nagarów i Hunzów nie umierała śmiercią naturalną ? (252)
 8. Dlaczego chiński patrol wojskowy zatrzymał właśnie polskich podróżników ? (295)
 9. Jak zakończyła się ceremonia obdarowywania Się kanarkiem na uczcie u Sun – Li ? (310)
 10. kto i dlaczego porwał oślepionego Tomka z obozowiska ? (368)
TOMEK NA TROPACH YETI – XX
 1. W jaki sposób biały podróżnik po stracie jaka przetrwał burzę śnieżną ? (13)
 2. Co to są kasty i na czym polega społeczeństwo kastowe ? (52) – ściśle od siebie oddzielone zwyczajami i prawami warstwy społeczne: są 4 kasty: braminów, kszatrijów (wojowników), wajsjów (kupców), śudrów (służących).Poza systemem są pariasi (niedotykalni). O przynależności do kast decyduje urodzenie.
 3. Dlaczego słonie były niezastąpione do polowania na tygrysy ? (99)
 4. Określ geograficznie opis położenia Dehli, użytego przez autora książki ? (139)
 5. Dlaczego Anglicy byli przeciwni rosyjskim ekspedycjom geograficznym w Azji Środkowej ? (199)
 6. Co postanowił zrobić brat Smugi, gdy zakończył w 1890 r. badania na północnym pograniczu Tybetu ? (210)
 7. Dlaczego Anglicy ofiarowali Namib Nazarowi prezent weselny ? (238)
 8. Jak nazywają się 3 największe pustynie Azji ? (291)
 9. Przed kim musieli uciekać podróżnicy z parowu, w którym nie znaleźli złota ? (319)
 10. Dlaczego w klasztorze żółtych lamów opat zasłabł z wrażenia ? (335)
TOMEK NA TROPACH YETI – XXI
 1. Jakie atrakcje przykuły uwagę Tomka, gdy przejeżdżał przez dzielnicę nędzy w Bombaju ? (27) – stary Indus przygrywał kobrze, fanatyk religijny stał na głowie, trędowaci żebracy, bezkarne krowy.
 2. Wymień 5 zwierząt (oprócz krowy), które Hindusi uważają za święte ? (53) – węże, szczury, papugi, małpy, słonie, tygrysy, gęsi, byki etc
 3. Dlaczego maharani Alwaru tak ciepło przywitała Tomka ? (82)
 4. Kim wg Burtona był fakir ? (114)
 5. Dlaczego sipaje rozpoczęli bunt przeciwko Anglikom ? (142) – Brytyjczycy zastosowali represje wobec sipajów, którzy odmówli wyciągania zębami przybitek ładunków przy nabijaniu broni, które natarte były wołowym iświńskim tłuszczem.
 6. W jaki sposób uwiecznione zostały odkrycia Rosjanina Przewalskiego w Tybecie ? (197)
 7. Który z podróżników w dolinie Astor zatrzymał uciekiniera na koniu i jak tego dokonał ? (231)
 8. W jakim miejscu karawana Tomka połączyła się z karawaną nowożeńców ? (268)
 9. Jak w Azji Środkowej nazywa się "dzikiego człowieka", o którym mówi się legendy ? (301)
 10. Do jakiego zwierzęcia zdaniem Pana Wilmowskiego, podobny był Yeti ? (334)
TOMEK NA TROPACH YETI – XXII
 1. Co wydarzyło się w domu Abbasa, gdy ten przekazywał Polakom list i woreczek Smugi ? (30)
 2. W jaki sposób Hindusi kłócili się (konfliktowali się) religijnie z muzułmanami ? (54) – podczas procesji hinduiści nakazywali w pobliżu meczetów głośno grać, czego zabraniał Allach, muzułmanie dl odmiany szlachtowali krowy.
 3. Jakiego boga i dlaczego czczą w Indiach uczeni i kupcy ? (70) – syna bozka Siwy i bogini Parwati czyli Ganesia – bo Siwa odrąbał synowi głowę, a potem kazał słudze odrąbać głowę jakiegoś zwierzęcia, którym był słoń; aby nie smucić bogini wyglądem syna dał mu Siwa niezwykłe zdolności i rozum.
 4. W jakim miejscu doszło do polowania na tygrysy ? (98)
 5. Kto w świątyni powstrzymał walczących Tomka i złodzieja ? (131)
 6. Jaką rolę odgrywa w geografii zachodnie pasmo Himalajów ? (169) – jest granicą m roślinnością Kaszmiru i Ladakhu a pomiędzy Indiami i W. Tybetańską. Dzieli Kaszmir na 2 części: na Pd mieszkają Ariowie (hindusi i mahometanie) , na północ Mongołowie – buddyści.
 7. Jacy podróżnicy już w XIV w. dostarczali do Europy wiadomości o krajach Azji Środkowej ? (188)
 8. Z jakiej miejscowości napisał Tomek drugi list do Sally ? (240)
 9. Co Smuga i Tomek zrobili z zapakowanymi w dywany karabinami ? (273)
 10. Dlaczego ówczesny system karny i sądowy Chin mógł wprowadzić Europejczyków w osłupienie ? (312)
TOMEK NA TROPACH YETI – XXIII
 1. Co to była TIKA GHARI ? (
 2. Przed czym ostrzegał bosmana Pan Wilkowski, gdy jedli posiłek w pawilonie myśliwskim ? (62)
 3. Na czym polega ewentualna walka pomiędzy słoniem a tygrysem ? (96 )
 4. Co zrobił zaklinacz węży kobrze na przyjęciu u maharadży ? (118)
 5. Do czego służyły podróżnikom w drodze do Tybetu rośliny Boontsa i Eurotia ? (173)
 6. Jacy polscy badacze zasłużyli się w badaniach Azji Środkowej ? (198)
 7. Jaką karę Pandit Davasarman zastosował wobec Abdula Mehmeda ? (232)
 8. Jak był ubrany Nazim Chan podczas powitania białych sahibów ?
 9. W którym roku dzieje się akcja przygód Tomka na tropach Yeti ? 1907
 10. Jakie "smakołyki" podsuwał Tomek bosmanowi Nowickiemu na uczcie u Sun – Li ? (307) TOMEK
NA TROPACH YETI – XXIV
 1. Do jakiej miejscowości kazał przewodnikom prowadzić się biały podróżnik ? (7)
 2. Jak nazywał się środek transportu i ludzie go obsługujący, umożliwiający szybki transport po Bombaju ? (26)
 3. Co zbudziło Tomka śpiącego w pawilonie myśliwskim maharadży Alwaru ? (64)
 4. W jaki sposób na przyjęciu maharadża przekonał gości, że kobra miała prawdziwe zęby jadowe ? (119)
 5. Jakie podróże odbył w swoim życiu Pandit Davasarman ? (155)
 6. Jak nazywał się człowiek, który przekazał Tomkowi informację, że pan Smuga przebywa w klasztorze w Hemis ? (182)
 7. Dlaczego Tomek Wilmowski legitymował się również rosyjskim paszportem ?
 8. Co przemytnicy próbowali przemycić przez granicę Pamiru ? (237)
 9. Co uratowało Tomka po zejsci kamiennej lawiny, od stoczenia się w przepaść ? (258)
 10. Czym Smuga "dowartościował" u Tolgików wymianę 5 jucznych koni ? (280)
"TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE"
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – I
 1. Jak nazywał się typ konia, na którym 16 letni chłopak jeździł po stepie ? (1)
 2. Dlaczego Tomek nie mógł niezauważony prześliznąć się do swego pokoju na ranczo szeryfa Allana ? (29)
 3. O co prosił szeryfa Allana bosman, po zakończeniu opowieści geograficzno – historycznych (o Camp Grant) ? (60)
 4. Jak Tomek i Czerwony Orzeł, podczas spotkania na prerii, przekonywali siebie do swoich racji na temat walki o niepodległość ? (94)
 5. W jakim miejscu bracia Tomek i Czerwony Orzeł postanowili zapolować na orły ? (122)
 6. W jakich okolicznościach wojownikowi pozwalano mocować do piór końskie włosy i skalp wroga ? (160)
 7. Czym była tortilla ? (190)
 8. Co zdecydowano zrobić po naradzie wojennej w namiocie Czarnej Błyskawicy ? (222)
 9. Co poprzysiągł bosmanowi Nowickiemu Palący Promień, gdy został on uwolniony przez Skalny Kwiat ? (259)
 10. Jaką rolę wyznaczył sobie Tomek, a jaką bosmanowi, podczas próby porwania wodza Indian Zuni ? (310)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – II
 1. Dlaczego pogranicze amerykańsko – meksykańskie nazywano "wiecznie płonącą granicą" ? (2)
 2. Co obiecała Tomkowi Sally widząca go okrwawionego i poszarpanego po bitwie z Czerwonym Orłem ? (35)
 3. Co powiedział Tomek czarnej Błyskawicy, gdy zbliżył się do niego po odejściu strażników ? (70)
 4. Jakie szczepy Indian zamieszkiwały Arizonę i Nowy Meksyk ? (105) kto oprócz orła miał apetyt na zastawioną przez chłopców podczas polowania wątrobę ? (144)
 5. Ilu jeźdźców wystawił do 10 milowego biegu Don Pedro ? (173)
 6. Kogo Indianie nazywali Długie Noże ? (210)
 7. Co powiedział Tomek wodzowi Czrna błyskawica – i co on odpowiedział – po skończonej naradzie sądowej nad bosmanem Nowickim ? (250)
 8. Określ na jakich terenach w latach 1872 do 1874, można było spotkać bizony ? (281)
 9. Co postanowili zrobić przyjaciele, po szczęśliwym odnalezieniu się Dinga ? (303)
 10. Co, zdaniem Tomka, wyróżniało stolicę Meksyk, spośród wszystkich stolic świata ? (326)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – III
 1. W jakim celu Meksykanie i Indianie meksykańscy przemykali przez granicę amerykańsko – meksykańską ? (3)
 2. W jaki sposób bosman uratował Tomka przed "wpadką" z powodu skutków walki z Czerwonym Orłem ? (39)
 3. Jak szeryf Allan tłumaczył sobie ucieczkę Czarnej Błyskawicy ? (76)
 4. Jaką wiadomość ustami Długich Oczu przekazał Tokowi wódz Czarna Błyskawica ? (120)
 5. W jaki sposób Tomek zamierzał zaprezentować się w 10 milowym wyścigu koni na rodeo ? (158)
 6. Jak zakończyło się nocne spotkanie porwanej przez Indian Sally ze swoim psem Dingo ? (194)
 7. Dlaczego bosman Nowicki po wydanej nań wyroku Rady Starszych o poślubieniu żony Przedrzeźniacza, omówił, woląc śmierć ? (230)
 8. Co postanowił zrobić wódz Czrna Błyskawica, po wysłuchania sprawozdania Indian z pobytu w pobliżu rancza Don Pedro ? (265)
 9. Jak Indianie dawniej (zanim Hiszpanie przywieźli do Ameryki konie) polowali na bizony ? (292)
 10. Kto nagle zaatakował przyjaciół odjeżdżających z Puebla Zuni z odzyskaną Sally ? (317)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE - IV
 1. Na czym polegał wojna podjazdowa toczona między Meksykanami a Amerykanami ? (4)
 2. Dlaczego Nowicki nazwał Tomka i Sally "pędrakami", gdy spotkał Tomka w krzakach przed werandą ? (38)
 3. Jaką sytuację zastał szeryf Allan, ścigający Czarną Błyskawicę, w domu Wiele Grzyw ? (80)
 4. Co wódz Długie Oczy zaproponował Tomkowi w sprawie otrzymania 5 orlich piór ? (119)
 5. Co chłopcy zabrali z sobą, aby pochwalić się zdobytymi w czasie polowania trofeami myśliwskimi ? (157)
 6. Kto odnalazł w nocy leżącą w kanionie i porwaną przez Indian meksykańskich Sally ? (193)
 7. Co przytrafiło się bosmanowi Nowickiemu podczas wypadu ku meksykańskiej granicy ? (224)
 8. Jakie imię Apacze nadali bosmanowi po wypaleniu z nim fajki pokoju ? (260)
 9. Jaką nieznaną historię o T. Kościuszce płynącemu do Ameryki, opowiedział bosmanowi Nowickiemu Tomek, gdy przeczesywali okolice Pueblo Zuni ? (293)
 10. Kogo żegnali Tomek, bosman i Sally przed wyjazdem do Vera Cruz ? (325)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – V
 1. Dlaczego Tomek nie był w pełni sił gdy jechał na mustangu przez step ? (5)
 2. Z kim na ranczo wrócił szeryf Allan ? (40)
 3. Dokąd prowadziły ślady Czarnej Błyskawicy, po zamordowaniu Wiele Grzyw ? (81)
 4. Jakie wydarzenie umożliwiło Tomkowi i Czerwonemu Orłowi udanie się samotnie (bez bosmana Nowickiego) na polowanie na orły ? (123)
 5. na czym polegało przygotowanie indiańskiego pióropuszu dla Tomka z orlich piór ? (159)
 6. co zdradziło porywaczy Sally i spowodowało, że dziewczyna zrozumiała, kto ja porwał ? (188)
 7. Gdzie i po co postanowił się udać wódz Czarna Błyskawica, po spotkaniu na Górze Znaków ? (212)
 8. Dokąd udali się Indianie z łupami i jeńcami, po dokonaniu ataku na dom Don Pedra ? (271)
 9. W jakich bitwach T. Kościuszko zwrócił na siebie uwagę samego J. Waszyngtona ? (294)
 10. Czego dowiedział się Palący Promień od bosmana, gdy ten odjeżdżał z krainy Indian ? (324)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – VI
 1. Czym na co dzień trudnili się przyjaciele Tomka: bosman Nowicki, Smuga ? (6)
 2. Czym był Taniec Ducha ? (42)
 3. W jakim celu szeryf Allan dokonywał wypadów na swoje pastwisko ? (87)
 4. Czym zaimponował Tomek Sally, tuż przed udaniem się na polowanie na orły ? (124)
 5. Jakimi dodatkowymi wyróżnieniami wódz Długie Oczy potraktował Tomka ? (161)
 6. Kogo kpt Morton oskarżył o dokonanie napadu na ranczo szeryfa Allana ? (196)
 7. Jaka decyzją wodza Czarna Błyskawica zakończył się sąd nad bosmanem Nowickim ? (240)
 8. Jakie wydarzenia spowodowały masowe tępienie bizonów ? (282)
 9. Jak wyglądało Pueblo Indian Zuni ? (299)
 10. Co przeszkodziło Tomkowi i jego przyjaciołom w przeprowadzeniu sprawnej akcji pojmania wodza Pueblosów ? (312)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – VII
 1. Jaka propozycje od Hagenbecka otrzymał Tomek ? (7)
 2. Jaki efekt wśród Indian przyniosły nawoływania Wyvoki ? (44)
 3. Jak biali określali Apaczów ? (82)
 4. Dlaczego wieczorem przy ognisku, w czasie wyprawy na orły, młody Nawaj nie chciał rozmawiać z Tomkiem o orłach ? (126)
 5. W jaki sposób bosman Nowicki zbierał podziękowanie za uratowanie życia kowbojowi, od rogów byka ? (171)
 6. po czym Tomek poznał, że Czarna Błyskawica nie jest sprawcą porwania koni i Sally ? (199)
 7. Jaką karą Palący promień postanowił ukarać bosmana Nowickiego za zabicie Indianina Przedrzeźniacza ? (225)
 8. Jakie środki ostrożności podjął Czarna Błyskawica podczas zbliżania się do osad ludzkich ? (266)
 9. Czym w osadzie Zuni zajmowały się kobiety ? (304)
 10. Co postanowił Chytry Lis, gdy niektórzy ranczerzy zaczęli domagać się wyjaśnienia przebiegu wydarzeń na granicy meksykańsko-amerykańskiej ? (323)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – VIII
 1. Jacy wodzowie Indian byli sławni w Europie ? (8)
 2. O czym na werandzie rancza szeryfa Allana pan Nowicki rozmawiał z Sally ? (30)
 3. Co szeryfa Allana wyrwało w nocy ze snu, po złapaniu Czarnej Błyskawicy ? (75)
 4. W jaki sposób Rada Starszych w tipi wodza Długie Oczy przypieczętowała wręczenie Tomkowi 5 orlich piór ? (114)
 5. Gdzie miały się odbyć doroczne wyścigi rodeo ? (162)
 6. Jak zakończyły się zawody rodeo w biegu na 10 mil ? (184)
 7. W jaki sposób wódz Czarna Błyskawica, po pojmaniu bosmana przez Palący Promień, chciał wybronić Nowickiego od niechybnej kary ? (228)
 8. O co poprosił Tomek wodza Czarna Błyskawica, po przesłuchaniu jeńców Don Pedra ? (273)
 9. Za jakie bohaterstwo T. Kościuszko otrzymał stopień generała brygady i order Cyncynata ? (295)
 10. Co zmusiło Polaków do przyśpieszonego opuszczenia rancza szeryfa Allana ? (323)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – IX
 1. Dlaczego zorganizowanie w Europie obozu indiańskiego wzbudziłoby duże zainteresowanie ? (9)
 2. Kim był Siedzący Byk i czego dokonał ? (46)
 3. Co spowodowało, że kpt Morton wyjechał z rancza Allana rozgniewany ? (86)
 4. Co wprawiło Tomka w zachwyt, gdy wszedł na teren rezerwatu Apaczów ? (98)
 5. Jak wyglądał – opisem autora – przebieg granicy meksykańsko – amerykańskiej ? (121) – na Pd-wsch wzdłuż kapryśnej Rio Grande, od miasta El Paso w kierunku zachodnim granica jest linearna, w Pd- Zach części N. Meksyku linia ta 2 x się załamuje pod kątem prostym – tutaj rozciąga się płaskowyż Sierra Madre, obramowany na wschodzie przełomem Rio Grande, na PN-zach wyżyną Kolorado, na Zach górami peloncillo i pasmem Guadelupe zbiegającymi się z meksykańskimi górami Sierra Madre.
 6. dlaczego tak wielu ranczerów pragnęło wziąć udział w wyścigu na 10 mil ? (163)
 7. W jakiej sile ruszył pościg za porywaczami Sally i koni z rancza Allana ? (197)
 8. Jakie wydarzenie miało miejsce w siedzibie czarnej Błyskawicy, gdy Tomek własnie kończył pisanie listu do bosmana ? (226)
 9. W jakiej sile ludzi ruszył czarna Błyskawica na poszukiwanie Sally ? (262)
 10. Kogo Tomek i Czarna Błyskawica zobaczyli podczas obserwacji Pueblo Zuni spacerującego po tarasie domku ? (301)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – X
 1. Kto pojechał z Tomkiem do Ameryki w postaci "niańki" ? (10)
 2. Jaki był związek między złapaniem przez szeryfa Allana Czarnej Błyskawicy, a Tańcem Ducha ? (48)
 3. Co podczas spotkania na prerii Tomka i Czerwonego Orła młody indianin zaproponował Tomkowi ? (95)
 4. W jaki sposób Czerwony Orzeł i Tomek pokonali niedźwiedzia Grizzly ? (155)
 5. Trofea jakich zwierząt zdobiły strój Tomka, podczas biegu na 10 mil ? (174)
 6. Co stało się z szeryfem Allanem podczas napadu Indian meksykańskich na ranczo szeryfa ? (195)
 7. W jaki sposób Indianie grzebali swoich zmarłych ? (253)
 8. Czym różni się amerykański bizon od polskiego żubra ? (283)
 9. Jakie rośliny po odkryciach geograficznych, dzieki Indianom, zaczęto przywozić i uprawiać w Europie ? (307)
 10. Jakimi słowami umierający wódz Czarna Błyskawica żegnał się z Tomkiem ? (322)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XI
 1. Kto zamieszkiwał na ranczo szeryfa Allana ? (11)
 2. Kogo i gdzie ujął szeryf Allan ? (49)
 3. W jakiej formie rodeo miał wziąć udział Tomek i jak się do tego przygotowywała ? (90)
 4. W jaki sposób młody Nawaj zamierzał podziękować orłowi, za ściągnięcie na polowanie również niedźwiedzia ? (156)
 5. Co przytrafiło się Sally, gdy na wzgórzu wraz z Dingo oczekiwała na powrót Tomka i bosmana z rezerwatu Apaczów ? (187)
 6. Co o Dingu wiedział wódz Czarna Błyskawica ? (211)
 7. Co zrobiła córka wodza, Skalny Kwiat, podczas gdy Tomek zasłonił własnym ciałem przywiązanego do pala męczarni bosmana ? (257)
 8. Jaka rolę w życiu codziennym Indian odgrywały tańce ? (291)
 9. Kto wraz z Tomkiem opuścił się na linie na dach Puebla wodza Indian Zuni ? (311)
 10. Jacy indiańscy bracia Tomka zginęli w czasie walki z meksykanami, na terenie Puebla Zuni ?
(321) TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XII
 1. Co zauważył Tomek na drodze w czasie jazdy na mustangu ? (12)
 2. Co zamierzał zrobić szeryf Allan ze złapanym Indianinem Czarna Błyskawica ? (50)
 3. Co organizowali ranczerzy po zakończeniu cechowania (wypalania) swoich znaków na bydle ? (88)
 4. Dlaczego podczas polowania na orły Indianin nie spał w noc poprzedzającą polowanie ? (130)
 5. Jaką ważną informację przed wyścigiem na 10 mil, przekazał Tomkowi Czerwony Orzeł ? (175)
 6. Dokąd po porwaniu Sally postanowili jechać Tomek i Czerwony Orzeł ? (202)
 7. Jak zareagował Tomek, gdy zobaczył mierzącego z łuku Palącego Płomienia do przewiązanego do pala bosmana Nowickiego ? 256)
 8. W jakich okolicznościach Don Pedro stracił życie ? (270)
 9. Jakie fakty z historii USA na temat Kazimierza Pułaskiego przypomniał bosmanowi Tomek ? (296)
 10. Kto uratował Apaczów i bosmana od totalnej zagłady ze strony meksykańców ? (320)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XIII
 1. W jaki sposób Indianie kierowali koniem w czasie jazdy na nim ? (13)
 2. Dlaczego szeryf Allan uważał, że niewielu Indian powróci do domów z pobytu w Fort Marion na Florydzie ? (51)
 3. Kogo spotkał Tomek w czasie treningu biegowego ze swym koniem ? (91)
 4. Kogo Tomkowi przypomniały widziane rankiem na niebie krążące orły ? (127)
 5. kto i w jaki sposób uratował leżącego na arenie kowboja przed rozniesieniem przez rogi byka ? (170)
 6. Jaką potrawą częstowali Indianie meksykańscy porwaną Sally ? (189)
 7. Jakie rozkazy wydał Czarna Błyskawica Palącemu Promieniowi, po wejściu na ścieżkę wojenną z wrogami Tomka ? (221)
 8. Jakich informacji dostarczył Czarnej Błyskawicy indiański zwiad spod rancza Don Pedro ? (264)
 9. Jak zachowywały się bizony, gdy podczas polowania na nie, ustrzelano je z łuku lub strzelby ? (286)
 10. Kto namówił Indian Zuni do zorganizowania napadu na ranczo szeryfa Allana i jaka była czynu tego cena ? (316)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XIV
 1. Na kogo natknął się Tomek podczas jazdy treningowej na mustangu ? (14)
 2. Dlaczego ojciec Tomka i bosman Nowicki musieli uciekać ze swego kraju ? (52)
 3. Jak zakończyło się spotkanie Tomka i Czerwonego Orła na prerii podczas treningu klaczy Allana ? (96)
 4. Skąd zjeżdżali się ranczerzy na rodeo w Douglas ? (164)
 5. Do jakiego wniosku na temat Dinga doszli Tomek i bosman Nowicki, gdy wrócili z nieudanego pościgu ? (198)
 6. W jaki sposób Indianie znajdujący się w namiocie wodza Czarnej Błyskawicy potwierdzili wykopanie toporu wojennego wszystkim wrogom Tomka ? (220)
 7. kto i w jaki sposób miał uśmiercić przywiązanego do pala męczarni bosmana Nowickiego ? (255)
 8. W jaki sposób w czasie wieczornej uczty Chytry Lis uświetnił spożywany z bizona posiłek ? (290)
 9. Jak wpadający przez dach Puebla wodza Zuni bosman Nowicki odkupił swoją wściekłość ? (313)
 10. Co, zdaniem Tomka, wyróżniało stolicę meksyk, spośród innych stolic na świecie ? (326)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XV
 1. Co robił młody Indianin, którego na swoim szlaku spotkał Tomek ? (15)
 2. Który z polskich badaczy był szanowany przez wodza SEMINOLÓW Osceole ? (54)
 3. Co odkryli w korralu policjanci, tuż po ucieczce czrnej Błyskawicy ? (77)
 4. Jak wyglądała ceremonia palenia fajki pokoju ? (115)
 5. Dlaczego po przybyciu do Douglas, wszyscy uczestnicy wyścigu na 10 mil bardzo mocno czuwali nad swymi wierzchowcami ? (165)
 6. Dlaczego Tomek nie chciał się zgodzić, aby bosman jechał z nim następnego dnia na Górę Zamkową ? (200)
 7. Jak wyglądała ceremonia przywiązania bosmana do pala męczarni ? (254)
 8. jakie akcesoria myśliwego zabrał ze sobą Chytry Lis, udając się na polowanie na bizona / (280)
 9. Do jakich wniosków doszli czarna Błyskawica i Przecieta Twarz, gdy obserwowali Pueblo Zuni ? (300)
 10. Czego dowiedział się Palący Promień od bosmana, gdy ten odjeżdżał z krainy Indian ? (324)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XVI
 1. Jak nazwał Tomka młody Indianin i jak się wobec niego zachowywał ? (16)
 2. Wśród jakich indiańskich plemion swoje badania prowadził Paweł Strzelecki ? (56)
 3. Jak wznosi się wigwam ? (101)
 4. czym dla Indian był KINIKINNICK ? (116)
 5. W jaki sposób rozpoczęło się rodeo w Douglas ? (166)
 6. Dlaczego Tomek dwa razy smagnął batem Don Pedro ? (183)
 7. W jaki sposób będący na Górze Znaków czerwony Orzeł zamierzał wezwać na pomoc czarną Błyskawicę ? (203)
 8. Co postanowił zrobić bosman Nowicki, trzeciego dnia od wyjazdu Tomka na spotkanie z Indianami ? (223)
 9. Dlaczego Tomek tak uparcie prosił Czarną Błyskawicę o darowanie życia jeńcom od Don Pedra ? (274)
 10. na jaki pomysł bezkrwawego odzyskania Sally wpadł Tomek ? (309)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XVII
 1. Jak potraktował Tomka napotkany po drodze Indianin ? (17)
 2. Co zaproponowała Tomkowi Sally, gdy szli zobaczyć czrną Błyskawicę ? (61)
 3. Przed jakim meksykańskim ranczerem, chcącym wziąć udział w biegu na 10 mil, przestrzegał Tomka Czerwony Orzeł ? (92)
 4. jak wyglądała pułapka zastawiona przez Czerwonego Orła i Tomka na orła ? (129)
 5. Jakie zaklęcia wobec klaczy "Wiatr" miał uzyć Tomek w czasie 10 milowego biegu, aby dodać jej większego "gazu" ? (176)
 6. które zwierzę amerykańskiej prerii przypominało po części skrzyżowanie jarząbka z kuropatwą ? (204)
 7. Jaki werdykt sądowy Rada Starszych wydała wobec bosmana Nowickiego ? (229)
 8. W jaki sposób Tomek zbliżył się do klaczy Wiatr i wyciagnła go ze stajni ? (268)
 9. Kim wg Tomka był Jan z Kolna ? (297)
 10. Kogo spotkał na drodze swej ucieczki z Puebla Zuni z Sally Tomek ? (319) TOMEK NA
WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XVIII
 1. Jakie cechy Indianina zaskoczyły Tomka w czasie walki z nim ? (18)
 2. Na czym polegał spisek Sally ? (62)
 3. Z kim w historii musieli walczyć Apacze i Nawajowie ? (106)
 4. W jaki sposób Czerwony Orzeł pochwycił orła ? (133)
 5. Jakiej wskazówki w czasie biegu na 10 mil udzielił Tomkowi jeden z Indian ? (178)
 6. W jaki sposób Tomek i Czerwony Orzeł , udający się na Górę Znaków, zaopatrzyli się w jedzenia ? (205)
 7. Jakie zadanie do wykonania powierzył Czarna Błyskawica, Tomkowi, Chytremu Lisowi, Palącemu Promieniowi i Przeciętej Twarzy ? (267)
 8. W jaki sposób Indianie zamierzali przetransportować upolowanego przez Chytrego Lisa bizona ? (289)
 9. Co stało się z Alaską, która należała do Rosji ? (308)
 10. Jakimi słowami umierający wódz Czarna Błyskawica żegnał się z Tomkiem ? (322)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XIX
 1. czym Tomek powstrzymał impet Indianina, z którym walczył, po napotkaniu go na swojej przejażdżce ? (19)
 2. Kim dla Sally był szeryf Allan ? (36)
 3. czym wg czerwonego Orła, różnili się Indianie między sobą ? (102)
 4. W jaki sposób Tomek i Czerwony Orzeł, zamierzali zwabić orła do pułapki ? (132)
 5. Jakie zwierzątko napotkała Sally na wzgórzu, oczekując z Dingiem na przyjazd bosmana i Tomka z rezerwatu Apaczów ? (185)
 6. Na czym polegał system znaków informacyjnych wysyłany przez Czerwonego orła noca lub za dnia ? (206)
 7. Do czego nakłonił Tomek bosmana, po narzuceniu mu chustki na głowę przez Skalny Kwiat ? (258)
 8. Jakie postacie z historii przywoływał Tomek, aby przekonać Indian, że oni występowali w obronie innych ludzi i dlatego jeńców Don Pedra powinni puścić wolno ? (275)
 9. czym w osadzie Zuni zajmowali się mężczyźni ? (305)
 10. Jak nazywał się pojmany wódz Pueblosów ? (314)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XX
 1. Jakich uszkodzeń po walce wręcz nabawili się Tomek i Indianin Czerwony Orzeł ? (21)
 2. Kto dostrzegł chowającego się w krzakach przed werandą domku Allana Tomka ? (33)
 3. Za co Czerwony Orzeł był wdzięczny Tomkowi, podczas spotkania na stepie, gdy Tomek trenował swoją klacz ? (93)
 4. Jakie atrakcje oglądali widzowie w Douglas pierwszego dnia rodeo ? (167)
 5. Jaki był skutek nocnego palenia ogniska przez Czerwonego Orła na Górze Znaków ? (207)
 6. Co wydarzyło się w 1903 roku, a co bardzo zainteresowało Tomka ? (216)
 7. Jak wyglądał zwyczaj obdarowywania Indianina cudzym koniem ? (263)
 8. Jak Czarna Błyskawica postąpił z jeńcami po wysłuchaniu argumentów Tomka na temat szlachetności ? (277)
 9. Co to było takiego: PINOLE i TEQUILA ? (304)
 10. Co poradził bosman Nowicki Tomkowi, gdy zobaczył atak pastuchów bydła na swoich indiańskich przyjaciół w Pueblo Zuni ? (318)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XXI
 1. Dlaczego Tomek w czasie jazdy na mustangu nie był w pełni sił ? (5)
 2. Jak postąpił Tomek wobec pokonanego w walce indianna ? (22)
 3. Jakiego zwrotu uzywał autor książki dla określenia koloru skóry Indian ? (63)
 4. Jak zakończyło się spotkanie Tomka i Czerwonego Orła na prerii podczas treningu klaczy Allana ? (96)
 5. Jakie atrakcje czekały widzów w Douglas podczas drugiego dnia rodeo ? (168)
 6. O co porosił na Górze Znaków Tomek Czarną Błyskawicę ? (213)
 7. Co zdecydowano na naradzie wojennej, odbytej po ataku na dom Don Pedro i puszczeniu jeńców wolno ? (278)
 8. Iloma strzałami wypuszczonymi z łuku Chytry Lis zdołał pokonać bizona ? (287)
 9. Kogo spotkali koło Puebla Zuni, wysłani przez Czarną Błyskawicę, na zwiady Indianie ? (298)
 10. Kogo żegnali Tomek, bosman i Sally przed wyjazdem do Vera Cruz ? (325)
TOMEK NA WOJENNEJ ŚCIEŻCE – XXII
 1. O co porosił Indianin Tomka, po udzieleniu mu , po bójce pierwszej pomocy ? (23)
 2. Jakie poglądy głosił wielki szaman Wovoka ? (43)
 3. Co zrobił bosman Nowicki, aby uśpić czujność pilnujących Czarną Błyskawicę policjantów ? (64)
 4. Czym były w rezerwacie widziane przez Tomka hogany i jak wyglądały ? (107)
 5. o co w dniu przed polowaniem na orły, Czerwony Orzeł prosił Wielkiego Manitu ? (131)
 6. W jaki sposób biegnący w biegu na 10 mil Indianin rozerwał szczelny blok "ochrony" najlepszego jeźdźca Don Pedro ? (179)
 7. W jaki sposób Czarna Błyskawica przywitał na Górze Znaków Tomka ? (209)
 8. Kto wlał w serce Tomka nadzieję, tuż przed udaniem się na spoczynek, że może bosman Nowicki nie zginie na palu męczarni ? (252)
 9. W jaki sposób atakujący dom Don Pedro, a potem się wycofujący Indianie maskowali swoje ślady ? (272)
 10. Jakimi stratami dla przyjaciół Tomka zakończyło się uwolnienie Sally z rąk Pueblosów, po ataku Meksykanów ? (321)
"TOMEK W KRAINIE KANGURÓW"

TOMEK W KRAINIE KANGURÓW – I
 1. Kogo uczniowie w szkole Tomka nazywali "piłą" ? (1)
 2. Dlaczego wpływy Pana Smugi u rosyjskich nauczycieli były wielkie ? (26)
 3. Kogo po rozmowie we swojej kajucie z bosmanem Nowickim, postanowił Tomek w przyszłości naśladować ? (49)
 4. Jakie gwiazdy na półkuli południowej Ziemi, odgrywają taką samą rolę, jak Gwiazda Polarna na półkuli północnej ? (72)
 5. Dlaczego, znajdujące się na mapie jeziora, obok których Tomek zaproponował odbycie polowań na zwierzęta, nie spełniały oczekiwań dostarczenia wody do picia ? (104)
 6. Dlaczego Pan Clark ogradzał płotem z drucianej siatki najlepsze pastwiska dla owiec ? (132)
 7. Na co zapraszał Pan Wilkowski Tomka, Bentleya i bosmana w liście posłanym do nich z farmy Clarka ? (171)
 8. Kogo łowcy kangurów szarych spotkali w buszu i co człowiek ten im zaproponował ? (215)
 9. W jaki sposób zakończyła się rozmowa zbója Thomsona z młodym O’Donellem ? (266)
 10. Jakie plany miał Tomek wobec znalezionej na statku bryłki złota ? (303)
TOMEK W KRAINIE KANGURÓW – II
 1. W jaki sposób Tomek zemścił się na lizusie Pawluku, który wydał go na lekcji geografii Krasawcewowi ? (10)
 2. Jakim środkiem lokomocji udał się Tomek i Pan Smuga do Triestu i przez jakie większe miasta biegła trasa ? (28)
 3. Jaki port w Afryce nosił nazwę najgorętszego punktu na kuli ziemskiej ? (58)
 4. W jaki sposób tygrys przeniesiony po burzy do innego pomieszczenia, wyrwał się z klatki ? (86)
 5. Z jakich powodów wyprawy Leickhardta i Kennedy’jego kończyły tragicznie ? (114)
 6. W jakiej grupie myśliwych naganiających kangury do pułapki znalazł się Tomek ? (147)
 7. Jaki warunek podstawowy musiał być spełniony, aby polowanie na strusie było uwieńczone sukcesem ? (172)
 8. Po jakim wydarzeniu Smuga i Wilkowski rozpoczęli poszukiwania zaginionych Tomka i bosmana ? (200)
 9. Jakie rośliny zobaczył Tomek w buszu, gdy Bentley powiódł ekspedycję w kierunku południowo – wschodnim ku górom ? (248)
 10. Co zawierała kula gliny darowanej na pożegnanie Tomkowi przez starego O’Donella ? (302)
TOMEK W KRAINIE KANGURÓW – III
 1. Na czym polegała rusyfikacja polskiej młodzieży, stosowana przez Mielnikowa wobec polskiej młodzieży ? (3)
 2. Jak nazywali się kapitan statku "Aligator" i kierownik ogrodu zoologicznego w Melbourne ? (36)
 3. Jakimi nazwami przyjęło się określać wyspę Ceylon ? (63)
 4. Z ilu łowców zwierząt z "Aligatora" miała się składać wyprawa w głąb Australii ? (103)
 5. Na co dziela się plemiona australijskich tubylców i jakie nazwy przybierają ? (139)
 6. Dlaczego w Australii polowano na strusie ? (173)
 7. Kiedy, zdaniem australijskiego czarownika, łowy na strusie mogły być udane ? (201)
 8. Co było przyczyną dłuższego pobytu Sally w zaroślach ? (231)
 9. Co wydarzyło się, gdy poszukiwacze złota przywiązali Tomka do pala i zamierzali się oddalić ? (265)
 10. Które ze zwierząt złapanych do zoo w Europie, nie wytrzymały trudów podróży ? (301) TOMEK
W KRAINIE KANGURÓW – IV
 1. Czym czwartoklasiści przykuli uwagę Mielnikowa ? (4)
 2. Dlaczego polscy podróżnicy zabrali do Australii wielbłądy ? (37)
 3. Jak nazywały się powozy, którymi Tomek i przyjaciele przemieszczali się po Kolombo ? (64)
 4. Dlaczego Tomek w Port Augusta niepotrzebnie się martwił o los zabranych przez konduktora podręcznych bagaży ? (105)
 5. Dlaczego Tomek z przyjaciółmi musiał cierpliwie czekać przed wioską tubylców, gdy do niej się zbliżyli ? (140)
 6. Na jaki pomysł wpadł Tomek i bosman Nowicki, gdy Bentley bez nich ruszył na łowy strusi emu ? (184)
 7. W jakim kierunku i jak długo jechał Tomek z przyjaciółmi koleją , po opuszczeniu Wilcanii ? (210)
 8. Które z papug cieszą się złą sławą mięsożernych ? (246)
 9. Co za warunki, zdaniem Smugi, w przyszłości miał spełnić Tomek, aby jechać w następnym roku do Afryki ? (280)
 10. Jaka pamiątke na pożegnanie wręczył Tomkowi Pan Bentley ? (300)
TOMEK W KRAINIE KANGURÓW – V
 1. O kogo i dlaczego, przed ostatnią w roku szkolnym lekcją geografii, martwił się Tomek ? (5)
 2. Jakie sny towarzyszyły Tomkowi w noc przed wyruszeniem na wyprawę morską do Australii ? (39)
 3. W jaki sposób załadowano słonia i tygrysa na statek i jak je rozlokowano ? (71)
 4. Na jakie inne, poza kangurami, zwierzętami zamierzali urządzić łowy Polacy z Bentleyem ? (101)
 5. Co musiał zrobić Tomek, aby gnające przed siebie kangury, zawrócić na właściwy kierunek ? (155)
 6. Co, czekający przed wioską tubylców Tomek i bosman, w kolejności otrzymywali od kobiety ? (193)
 7. Jaką nagrodę za znalezienie Sally, zaproponował Tomkowi Smuga ? (233)
 8. Jakiego uszczerbku w pojedynku rewolwerowym doznał młody O’Donell ? (267)
 9. Jakie 4 wielkie czyny Tomka, podczas pobytu w Australii, zjednały mu sympatię u jego starszych przyjaciół ? (281)
 10. Jakie miejsca w Melbourne zwiedzili przebywający tam polscy podróżnicy ? (299) TOMEK W
KRAINIE KANGURÓW – VI
 1. Dlaczego rodzina Karskich wzięła Tomka na wychowanie ? (11)
 2. W jakim porcie morskim, po opuszczeniu Triestu, załoga Tomka zatrzymała się na kilka godzin ? (50)
 3. W jaki sposób Smuga odwdzięczył się Tomkowi za uratowanie mu życia na strzelnicy ? (89)
 4. W jaki sposób Tomek, po wczesnym wyjściu z domu Pana Clarka, nawiązał kontakt z młodymi krajowcami ? (128)
 5. Co wiedział Tomek o małych kangurkach, gdy zbliżał się do kangurzycy z małymi ? (159)
 6. Jakie plany wobec złapanego dingo miał Tomek ? (185)
 7. Dlaczego Pan Allan uważał kangury szary za szkodniki, które trzeba tępić ? (216)
 8. Dlaczego eu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie