Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Informatyka w klasach młodszych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1150 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mirosława Mansz- nauczycielka klas młodszych Szkoła Podstawowa w Szewnie

Wstęp
      Jednym z bardzo ważnych obecnie zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
      Nauczyciel musi stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia.
      Wdrożenie dzieci w jak najwcześniejszym wieku do posługiwania się komputerem spowoduje, że stanie się on nieodłącznym elementem ich życia.
      Program ten powstał z myślą o uczniach klas I-III szkoły podstawowej, ma on przybliżyć dziecku świat komputerów tak, by wiedziało jak można je wykorzystać w pracy, nauce, zabawie, i realizacji własnego hobby.

Dlaczego powstał ten program?

 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców
 • Realizowanie Planu Rozwoju Szkoły
 • Zdobyci e własnych, nowych doświadczeń w prowadzeniu zajęć z komputerem
Cele
 1. Przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem.
 2. Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
 3. Wykazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.
 4. Współorganizowanie nauczania zintegrowanego przez wspomaganie procesu nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia, wykonywania operacji arytmetycznych.
 5. Rozwijanie aktywności i ciekawości.
 6. Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 7. Wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputerów.
Plan działań edukacyjnych – (około 15-20 godzin)
 1. Podstawy obsługi komputera. – razem 1 godzina
  1.1 Poznanie podstawowych części komputera:
  • jednostka centralna
  • monitor
  • klawiatura
  • mysz
  Urządzenia współpracujące:
  • drukarka
  • skaner
  • modem
  Uczeń:
  • potrafi rozpoznać i wskazać podstawowe części komputera oraz urządzenia współpracujące
  • wie jak prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer.
  • umie bezpiecznie i higienicznie pracować przy komputerze.
  1.2 Komunikacja z komputerem.
  • wykorzystanie myszki do poruszania się w systemie operacyjnym, przesuwanie wskaźnika myszy, naciskanie jej przycisków
  • wykorzystanie klawiatury, znaczenie podstawowych klawiszy
  Uczeń:
  • potrafi posługiwać się myszką
  • zna podstawowe grupy klawiszy, ich znaczenie i zastosowanie
  1.3 Wyszukiwanie i uruchamianie programów różnymi sposobami.
  • skróty na pulpicie lub menu
  • skróty w paku menu Start
  Uczeń:
  • potrafi uruchomić i prawidłowo zakończyć program oraz rozpoznaje programy po ikonach skrótów
 2. Praktyczne zastosowanie komputera – razem 6 godzin
  2.1 Tworzenie rysunków z użyciem edytora grafiki np. PAINT – 2 godziny
  • rysowanie linii, figur geometrycznych, stosowanie palety kolorów
  Uczeń:
  • kreśli proste elementy graficzne
  • wypełnia kontury kolorem
  • stosuje gotowe figury geometryczne i stemple
  2.2 Zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy z komputerem. – 1 godzina
  • zapisywanie gotowego rysunku na dysku
  • otwieranie istniejących plików, aktualizacja i zapisywanie zmian
  Uczeń:
  • potrafi zapisać wyniki swojej pracy na dysku
  • potrafi znaleźć, otworzyć i zmodyfikować plik
  2.3 Pisanie za pomocą komputera (edytor MS Word). – 2 godziny
  • poznanie sposobu pisania małych, wielkich i polskich liter, formatowanie tekstu, rodzaj, styl, kolor i wielkość czcionki, wyrównanie tekstu
  Uczeń:
   • potrafi edytować tekst oraz zmienić jego wygląd
   2.4 Drukowanie efektów swojej pracy. – 1 godzina
   • poznanie podstaw obsługi drukarki, drukowanie wykonanych prac
   Uczeń:
   • potrafi samodzielnie wydrukować tekst lub grafikę
   • umie uruchomić podgląd wydruku
  • Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki– razem 9 godzin
   3.1 Gry komputerowe– 3 godziny
   • uruchomienie, poznanie scenariusza i zasad zabawy, skorzystanie z instrukcji
   Uczeń:
   • umie uruchomić wybraną grę komputerową i z niej skorzystać
   • rozumie wykorzystanie gier jako rozrywki, ale przede wszystkim jako źródła nabywanych umiejętności
   3.2 Programy edukacyjne. – 2 godziny
   • rodzaje, zastosowanie i obsługa
   Uczeń:
   • potrafi uruchomić oraz obsłużyć wybrany i poznany na zajęciach program edukacyjny
   3.3 Internet jako nieograniczone źródło wiedzy. – 4 godziny
   • uruchomienie przeglądarki, wpisywanie danych adresów stron WWW, wyszukiwanie określonych informacji,
   Uczeń:
   • potrafi uruchomić przeglądarkę, wpisać adres strony WWW, wyszukać interesujących go informacji
Umiejętności

Dziecko po zakończonym etapie kształcenia potrafi:
(w różnym oczywiście stopniu, co wynika m.in. z różnych możliwości intelektualnych i sprawnościowych dziecka)
 1. Przygotować komputer do pracy przez prawidłowe włączenie i wyłączenie.
 2. Korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki.
 3. Uruchomić program i zakończyć jego działanie.
 4. Operować prawidłową terminologią.
 5. Nazywać i rozróżniać części komputera.
 6. Przepisywać i samodzielnie pisać krótkie teksty z zachowaniem wymaganej formy (akapity, dobór kroju czcionki).
 7. Wykorzystać edytory graficzne do wykonywania rysunków.
 8. Wybrać oraz uruchomić wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzystać i zakończyć pracę z programem.
 9. Wyszukiwać informacje w Internecie.
Metody, formy i środki realizacji celów
     Zajęcia realizowane będą przede wszystkim na zajęciach dodatkowych ( po1 lub 2 godz. miesięcznie).
     Ze względu na fakt, iż na tym etapie mamy do czynienia z dziećmi siedmio - dziesięcioletnimi, które rozpoczynają dopiero edukację szkolną, należy przy realizacji programu zwrócić szczególną uwagę na:
 1. Odejście od metod słownych na rzecz maksymalnego upoglądowienia
 2. Rezygnację z przekazywania wiedzy teoretycznej, a położenie nacisku na nabywanie podstawowych umiejętności pracy z komputerem
 3. Zachęcanie do korzystania z komputerów przy założeniu, iż zabawa też jest nauką
 4. Stworzenie wszystkim dzieciom równych szans, bez względu na dostępność do komputera, przez indywidualizacje tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań
 5. Używanie prawidłowej terminologii informatycznej, ale zrozumiałej dla dzieci
Ocenianie
     Ze względu na to, że zajęcia komputerowe są zajęciami nadobowiązkowymi, ocenianie występuje wyłącznie w formie słownej. Wskazuje mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą.

Ewaluacja
 • Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w trakcie zajęć.
 • Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy
 • Ewaluacją będą również prace uczniów wykonane z pomocą komputera.
Bibliografia
  Bednarska E. Komputer w życiu dziecka, Życie Szkoły nr 7/2001r.
  J. Bukowski (tłum.)Microsoft Word 2000 Kompendium wiedzy, Warszawa, 1999r.
  Gługowski M. Informatyka 2000, program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum, Wydawnictwo Czarny Kruk, Bydgoszcz 1999
  Nievergelt J. Co to jest dydaktyka informatyki? „Komputer w Edukacji”, 1/1994
  Marciszewska A. Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera, Życie Szkoły nr8/2001
  Podstawa programowa kształcenia ogólnego. MEN, 15 luty 1999r.
  Sysło M.M. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej. Wrocław 1998.
  Sysło M.M. Informatyka w szkole Elementy informatyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993-1997.
  Rosenkranz M., Pierwsze spotkanie z informatyką, Życie Szkoły nr8/2001
  Stanecka B. Stanecki Cz. Informatyka w szkole podstawowej, Program nauczania kl.IV-VI

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie