Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki i techniki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1065 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1. 09.2002 – 31.05.2005). Przez okres stażu pracowałam w gimnazjum na stanowisku nauczyciela techniki oraz informatyki.
§ 5 ust.2 pkt.1
     Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej

Poznanie procedury awansu zawodowego
 • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego
 • Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wykorzystanie TI do prowadzenia zajęć oraz organizacji własnego warsztatu pracy
 • Włączenie TI do prowadzenia zajęć pozainformatycznych (zajęcia z techniki i zagadnień z Wychowania komunikacyjnego)
 • Wykorzystanie na zajęciach z informatyki dostępnego oprogramowania, zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
 • Wykorzystanie komputera w celu przygotowywania pomocy do zajęć
 • Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji przebiegu stażu
Biegłe opanowanie umiejętności pracy z komputerem
 • Kursy doskonalące
 • Opanowanie umiejętności tworzenia stron internetowych
 • Poznanie i wdrażanie wybranego oprogramowania
 • Analiza literatury informatycznej i materiałów zamieszczanych na stronach internetowych
Koordynowanie akcją Szkoła z klasą
 • Prowadzenie korespondencji e-mail z organizatorami akcji
 • Ścisła współpraca z szefami zespołów do realizacji zadań
 • Opracowanie komputerowe materiałów związanych z akcją
 • Pełnienie funkcji szefa zespołu do realizacji zadania Festiwal Nauki
Przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięcia Pogotowie Informatyczne
 • Opracowanie założeń przedsięwzięcia i planu działania
 • Pozyskanie nauczycieli informatyki do udziału w przedsięwzięciu
 • Opracowanie harmonogramu zajęć
 • Rozpropagowanie akcji wśród uczniów i nauczycieli
 • Założenie dziennika rejestru zajęć
 • Utworzenie biblioteczki programów multimedialnych
 • Wyszukiwanie i gromadzenie oprogramowania użytkowego i edukacyjnego
Działania mające na celu popularyzację technologii komputerowej i informacyjnej
 • Organizacja szkolnego konkursu informatycznego
 • Prowadzenie koła komputerowego
 • Włączenie uczniów do tworzenia szkolnej witryny internetowej
Opracowanie i wdrożenie programu Koła Komputerowego dla klas II
Prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi:
 • Metoda projektów
 • Metoda drzewka decyzyjnego
 • Metoda metaplanu
§ 5 ust.2 pkt.2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

     Współpraca z nauczycielami szkoły przy wykorzystywaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • Indywidualne konsultacje dla nauczycieli korzystających ze sprzętu i oprogramowania pracowni komputerowej
 • Wykonywanie dodatkowych zadań komputerowych obejmujących potrzeby szkoły i nauczycieli
 • Tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z nauczycielami w szkole
Udostępnianie nauczycielom własnych opracowań
 • Stworzenie własnej strony internetowej z opracowanymi materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i jej bieżąca aktualizacja
 • Opracowanie zbioru kart pracy z informatyki
 • Stworzenie banku testów z przepisów ruchu drogowego
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów na temat Komputer jako narzędzie pracy wychowawcy klasy
 • Przygotowanie oprogramowania do wykorzystania na warsztatach
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji szkolenia.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
 • Ewaluacja szkolenia
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów na temat Internet w dydaktyce
 • Przygotowanie oprogramowania do wykorzystania na warsztatach
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji szkolenia.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
 • Ewaluacja szkolenia
Zapoznanie nauczycieli z programem do komputerowego wypełniania świadectw
 • Uruchomienie programu
 • Wprowadzanie danych
 • Zapisywanie danych
 • Drukowanie świadectw
§ 5 ust.2 pkt. 3a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą

     Opracowanie i modyfikacja planów dydaktyczno-wychowawczych
 • Opracowanie planów wychowawczych do realizacji w kolejnych klasach objętych wychowawstwem
 • Modyfikacja planów dydaktycznych do nauczanych przedmiotów
Diagnozowanie środowiska klasowego
 • Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji klasy)
 • Prowadzenie dokumentacji
Opracowanie i wdrożenie programu - Festiwal Nauki
 • Opracowanie programu
 • Przydział zadań
 • Wdrożenie programu
 • Ewaluacja
§ 5 ust.2 pkt. 3b
Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

     Promowanie szkoły w środowisku
 • Przedstawianie pracy szkoły i osiągnięć w szkolnej witrynie internetowej
 • Zamieszczenie wizytówki szkoły na internetowej stronie Gazety Wyborczej
Opracowanie referatów i publikacji
 • Opracowanie i opublikowanie sprawozdania z organizacji i przebiegu Festiwalu Nauki
 • Opracowanie referatu na zebranie z rodzicami
 • Opracowanie Przewodnika po stronach Internetowych dla nauczycieli
 • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach wybranego portalu edukacyjnego
§ 5 ust.2 pkt. 3c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym

      Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych
 • Zajęcia otwarte dla nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem komputera
 • Prezentowanie opracowanych materiałów
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
 • Rady szkoleniowe
 • Kursy
 • Warsztaty
 • Korzystanie z dorobku innych nauczycieli i pedagogów- obserwacja zajęć
§ 5 ust.2 pkt. 3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji

Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi wspierającymi działalność dydaktyczno - wychowawczą szkoły
 • Współpraca z Radą Rodziców
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym
 • Współpraca z pielęgniarką
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie
 • Współpraca z Policją
 • Współpraca z samorządem lokalnym
§ 5 ust.2 pkt. 3h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

      Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
     Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
 • Stały kontakt z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Integrowanie zespołu klasowego
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań wychowanków
 • Inicjowanie akcji charytatywnych
 • Organizacja wycieczek klasowych: jednodniowych wycieczek integracyjnych,
 • Opieka nad młodzieżą w czasie wycieczek turystycznych, dyskotek itp.
Przygotowanie uczniów do uzyskania kary rowerowej i motorowej
 • Opracowanie cyklu zajęć z wychowania komunikacyjnego również z wykorzystaniem TI
 • Sprawdzenie znajomości tematyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Sprawdzenie umiejętności jazdy motorowerem
 • Wypełnienie arkuszy zaliczeń
Przygotowanie środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji działań

Opieka nad gablotami
Opieka nad klasopracownią
Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

§ 5 ust.2 pkt. 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków
 • Identyfikacja problemu
 • Geneza i dynamika zjawiska
 • Znaczenie problemu
 • Prognoza
 • Propozycje rozwiązań
 • Wdrożenie oddziaływań
 • Efekty oddziaływań
Opracowała G. Janczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie