Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mały samorząd

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1076 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W każdej szkole działa samorząd uczniowski, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Jednak dopiero od klasy IV mają prawo kandydować do SU i brać udział w wyborach. Uczniowie klas młodszych najczęściej nie mają w szkole wpływu na to, jakie zadania będą realizowane, są tylko ich uczestnikami. Wkraczając w II etap edukacji ci sami uczniowie stają przed możliwością pełnego uczestnictwa w życiu szkoły – mogą już być inicjatorami, organizatorami imprez szkolnych, mogą wyrażać swoje opinie w istotnych sprawach dotyczących wszystkich uczniów swojej szkoły. Czy to uczestnictwo już od samego początku będzie pełne, świadome? Czy nie będzie polegało na przyglądaniu się starszym kolegom i ewentualnie nieśmiałym włączaniem się do ich poczynań?

„MAŁY SAMORZĄD” jako przygotowanie uczniów klas I – III do udziału w pracach Samorządu.

Będąc w roku szkolnym 2004/2005 wychowawcą klasy III zorganizowałam w naszej szkole Mały Samorząd, którego jednym z zadań jest przygotowanie uczniów klas I – III do udziału w pracach SU. Na podstawie „Regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Niemczu” i Statutu szkoły opracowałam regulamin działalności „Małego Samorządu”.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI „MAŁEGO SAMORZĄDU”
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W szkole działa „Mały Samorząd”.
2. „Mały Samorząd” jest częścią Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Niemczu.
3. „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I – III.
4. Do organów „Małego Samorządu” należą:
a) rada „Małego Samorządu”,
b) samorządy klas I – III.
§ 2

Struktura organizacyjna „Małego Samorządu”

1. Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2. Radę „Małego Samorządu” ( przewodniczącego i 2 zastępców ) wybierają uczniowie klas II i III w demokratycznym głosowaniu w połowie września.
3. Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
4. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, którym jest zawsze wychowawca klasy III, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.
5. Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach.
§ 3

Cele „Małego Samorządu”

1. Wdrażanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów w I etapie edukacji.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
3. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

§ 4

Zadania „Małego Samorządu”

1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w regulaminie ucznia SP w Niemczu.
2. Przedstawianie radzie samorządu uczniowskiego opinii i propozycji koleżanek i kolegów z klas I – III.
3. Udział w tworzeniu materiałów informacyjnych na tablicę SU.
4. Sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

§ 5

Kompetencje „Małego Samorządu”

1. „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.
2. „Mały Samorząd” ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności w pisemku szkolnym.
3. „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin „Małego Samorządu” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem szkoły.

Rada „Małego Samorządu”:
- przewodniczący: ......................................................
- zastępcy : .................................................................
Członkowie „Małego Samorządu”: .............................................................................................


Upłynął dopiero rok pracy MS w naszej szkole, ale już widać efekty. Uczniowie chętniej wypowiadali swoje opinie na temat realizowanych zadań z planu SU, podawali swoje propozycje, starali się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych funkcji. Członkowie MS zachęcali koleżanki i kolegów ze swoich klas do aktywnego uczestnictwa we wszystkich konkursach dla klas I – III zaplanowanych przez SU w rocznym planie pracy.
Chcąc pomóc uczniom przygotować się do pełnego i świadomego uczestnictwa w pracy SU już od początku klasy IV będę starała się dalej wspólnie z uczniami wypełniać wszystkie cele i zadania MS i SU w naszej szkole.

Violetta Frelichowska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Niemczu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie