Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak przygotować Kiermasz Bożonarodzeniowy?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12876 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propnuję zbiór wskazówek, w jaki sposób zaplanować i realizować czynności związane z przgotowaniem imprezy szkolnej pod tytułem "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Materiał zawiera też konspekt pierwszego dnia Kiermaszu.


     Opracowanie to powstało w celu usprawnienia moich działań w momencie, gdy zostałam koordynatorem ogólnoszkolnej imprezy pod hasłem Kiermasz Bożonarodzeniowy. Impreza przygotowywana jest przez dzieci i nauczycielki ze świetlicy. Co roku weryfikuję terminarz wykonywania poszczególnych czynności i dopasowuję go do kalendarza. Proponuję ten materiał wszystkim tym, którzy zamierzają organizować Kiermasz Bożonarodzeniowy i chcą skorzystać z moich doświadczeń. Szczególnie polecam nauczycielom świetlic.
     Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany jest przede wszystkim z myślą o uczniach i nauczycielach szkoły. Zapraszamy też rodziców i dzieci z naszego przedszkola oraz uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych świetlic.
     Celem Kiermaszu jest realizacja dwóch podstawowych zadań:
 1. Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 2. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
     Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach przygotowawczych do kiermaszu, tj. min. wykonywanie oryginalnych świątecznych ozdób czy zbieranie domowych przepisów na wigilijne potrawy, są okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.
     Udział dzieci w przygotowaniu świątecznych ozdób oraz wystawienie ich jako "oferty handlowej" sprzyja:
 • rozwijaniu dziecięcej, twórczej inwencji i pomysłowości
 • rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności manualnych
 • poznawaniu nowych technik plastycznych
 • nauce staranności w wykonywaniu oryginalnych ozdób
 • kultywowaniu tradycji i zwyczajów świątecznych
     Przed wykonywania każdej grupy świątecznych akcesoriów omawiane są egzemplarze wzorcowe po to, aby dać dzieciom pełne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać produkt końcowy. Dzieci wykonują prace zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Poszczególne pomysły mogą być realizowane indywidualnie lub w dowolnie dobranych zespołach. Dzieci będą korzystać z przedstawionych propozycji w postaci gotowych szablonów i egzemplarzy wzorcowych. Mogą także wprowadzać własne pomysły i sposób ich wykonania zachowując charakter i symbolikę związaną ze świętami Bożego Narodzenia.

Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia Kiermaszu Bożonarodzeniowego opracowane zostały następujące materiały pomocnicze:
 1. Etapy przygotowania i realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego
 2. Cele do realizacji w trakcie działań przygotowawczych i podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego
 3. Konspekt imprezy otwartej rozpoczynającej Kiermasz Bożonarodzeniowy
A. ETAPY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO

Faza organizacyjna
 1. Opracowanie materiału pt. "Założenia organizacyjne związane z przygotowaniem Kiermaszu Bożonarodzeniowego "– zał. nr 1
  Termin: październik
 2. Omówienie i zatwierdzenie materiału pt. "Założenia … "na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego Świetlicy, uzgodnienie daty rozpoczęcia Kiermaszu
  Termin: listopad
 3. Realizacja "Założeń … przez dzieci i nauczycielki w świetlicy"
  Termin: listopad – grudzień
 4. Przygotowanie części artystycznej pt. "Nasze kolędowanie" lub inscenizacji tematycznej
  Termin: listopad – grudzień
 5. Przygotowanie dekoracji świątecznej i stanowisk do sprzedaży, zaproszenie gości Termin: grudzień
Faza wykonawcza
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego – osoba koordynująca przygotowania
  • przedstawienie celów jakim służy organizowanie tej imprezy
  • zaprezentowanie twórców i wykonawców pomysłów
 2. Część artystyczna: "Nasze kolędowanie" – prezentacja kolęd lub inscenizacja tematyczna
 3. Uroczyste otwarcie Kiermaszu przez zaproszonych gości i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymentu
 4. Omówienie i podsumowanie pierwszego dnia Kiermaszu
Faza podsumowująca
 1. Sporządzenie protokołu o wielkości uzyskanych środków po zakończeniu sprzedaży
  Realizacja: koordynator razem z uczniami pomagającymi przy sprzedaży
  Termin: w ciągu 3 dni od zakończenia sprzedaży
 2. Uzgodnienie z dziećmi w grupach wiekowych na co zostanie przeznaczona uzyskana kwota.
 3. Omówienie Kiermaszu na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego Świetlicy. Zatwierdzenie Sprawozdania z realizacji założeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem Kiermaszu oraz z jego przebiegu.
  Termin: styczeń
/Załącznik nr /
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIE KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO
 1. Sporządzenie katalogu pomysłów:
  Proponuję wykonać z dziećmi następujące upominki i ozdoby świąteczne:
  • kartki świąteczne
  • przywieszki do prezentów
  • witraże
  • łańcuchy
  • stroiki
  • papier listowy
  • wiszące ozdoby na choinkę: gwiazdki, bombki, aniołki, mikołajki, bałwanki itp.
 2. Przygotowanie szablonów i egzemplarzy wzorcowych
 3. Sporządzenie zapotrzebowania na artykuły papiernicze. Proponuję zakupić poniższy asortyment w podanych ilościach, a ewentualne braki uzupełniać na bieżąco:
  • bloki techniczne z białymi kartkami: A3 – 5 szt. lub A4 – 10 szt.
  • bloki techniczne z kolorowymi kartkami: A3 – 5 szt. lub A4 – 10 szt.
  • bibułka gładka : różne kolory
  • klej uniwersalny: 2 butelki po 0,5 l.
  • klej z brokatem: ok. 20 szt. w różnych kolorach
  • klej roślinny: 20 szt.
  • papier kolorowy samoprzylepny : 10 szt.
 4. Zgromadzenie materiałów i przyborów.
  Artykuły wymienione w pkt. 3 należy zakupić do ok.10 listopada
  Do wykonania asortymentu świątecznego potrzebne też będą: nożyczki, farby plakatowe, pędzle, kredki, dziurkacz, linijki, flamastry, ołówki, gumki do mazania, zszywacz
 5. Przygotowanie i rozwieszenie plakatów informujących o Kiermaszu – grudzień .
 6. Przygotowanie i rozdanie zaproszeń wg ustalonej listy – grudzień.
 7. Ustalenie listy dzieci, które będą pomagały przy sprzedaży – grudzień.
 8. Ustalenie cennika na asortyment przeznaczony do sprzedaży – grudzień.
 9. Przygotowanie sali do Kiermaszu – w dniu poprzedzającym otwarcie Kiermaszu.
B. CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W TRAKCIE DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PODCZAS KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO

CELE OGÓLNE:
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
 • rozbudzanie twórczej inwencji i plastycznej pomysłowości dzieci
 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności, talentów i zainteresowań
CELE OPERACYJNE:
Edukacja polonistyczna
Uczeń:
 • potrafi płynnie przeczytać tekst
 • umie wygłaszać tekst z pamięci
Edukacja matematyczna
Uczeń:
 • umie wykonać działania arytmetyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
Edukacja plastyczna
Uczeń:
 • potrafi odrysować kształt od szablonu
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • potrafi ciąć wzdłuż linii
 • umie właściwie dobierać kolory
 • potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną
 • potrafi racjonalnie wykorzystać czas oraz materiał powierzony do wykonania zadania
 • rozumie i stosuje polecenia nauczyciela
Edukacja muzyczna
Uczeń:
 • umie śpiewać w wyznaczonym rytmie zachowując melodyczność utworu
 • potrafi zaśpiewać tekst kolędy z pamięci
Edukacja społeczna
Uczeń:
 • umie świadomie, planowo i efektywnie działać zmierzając do realizacji określonego celu
 • ma poczucie odpowiedzialności za powierzony materiał i za wykonanie zadania
 • rozumie, że należy mieć szacunek do wytworów własnej pracy i pracy innych
 • rozumie znaczenie i konieczność przestrzegania ładu i porządku na stanowisku pracy
 • potrafi współdziałać w grupie
C. KONSPEKT IMPREZY OTWARTEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Ośrodek tematyczny: Świąteczne tradycje i zwyczaje
Temat dnia: Pierwszy dzień Świetlicowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego
Czas realizacji: od godz. 10.00
Grupa: wszystkie grupy wiekowe ze świetlicy

Cele ogólne:
 • kształtowanie szacunku do polskiej tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia
 • promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • zna i umie zaśpiewać polskie kolędy z pamięci
 • umie w skupieniu wysłuchać prezentacji artystycznej
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w obecności gości w świetlicy
 • potrafi wykonywać działania matematyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
 • potrafi efektywnie współdziałać w grupie
Metody pracy:
 • słowna: rozmowa, prezentacja artystyczna
 • działania praktyczne
Formy pracy:
 • indywidualna
 • grupowa
Środki dydaktyczne:
Magnetofon, nagrania kolęd, kartki, ołówki, artykuły świąteczne do sprzedaży, dekoracja do prezentacji

Realizacja:
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego:
  • przywitanie gości, dzieci, i nauczycieli
  • omówienie, jakim celom służy organizowanie co roku Kiermaszu
  • prezentacja twórców i wykonawców pomysłów
 2. Część artystyczna:
  • prezentacja polskich kolęd w programie pt. "Nasze kolędowanie" w wykonaniu dziewczynek z teatrzyku "Złotopiórek" lub inscenizacji tematycznej.
 3. Zaproszenie wszystkich obecnych osób do "stoiska handlowego" i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymenty.
 4. Podsumowanie pierwszego dnia Kiermaszu.
mgr Beata Lorencik – Ilska
Szkoła Podstawowa nr 58 w ZSP nr 8
Wrocław

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie