Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan zajęć z rytmiki w Przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 78961 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 25 min, dla grupy3-4 -latków 15-20min. Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne-czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną"

Emil Jaques-Dalcroze)

Ogólne założenia zajęć rytmicznych

     Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 25 min, dla grupy3-4 -latków 15-20min.
Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne-czas zajęć może być w każdej grupie wiekowej wydłużony.
    W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
     W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.
 • -dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
 • agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
 • artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych/;
    Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.
     Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

GRUPA DZIECI 5-6 LETNICH

     W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.
Miesiąc Zadania, ćwiczenia muzyczne

Wrzesień
 • Zabawa – "Jak masz na imię?"- zapoznanie z dziećmi,
 • wprowadzenie piosenki: "Witamy Przedszkole"
 • Zabawa z piosenką /ćwiczenia dykcyjne, oddechowe i artykulacyjne/
 • utrwalenie zabaw z ubiegłego roku – " Martwe figurki", "Malarz", "Wiatr i burza", "Samochody"
 • Zabawa :"Jaka to piosenka?" zgaduj – zgadula – utrwalenie piosenek poznanych w ubiegłym roku
 • "Już jesień" pogadanka muzyczna
Październik
 • Zabawa :"Odgadnij, gdzie się pomyliłem?" utrwalenie piosenki – "Witamy Przedszkole"
 • osłuchanie z piosenką –"Już październik" śpiewnik " Podajmy sobie ręce" U. Smoczyńska str. 59
 • Zabawa taneczna do piosenki str. 60
 • Zabawa "Tańczący sad" – śpiewnik str.61
 • wprowadzenie instrumentu do zabawy – metalowe talerze /zabawa na przerwę w muzyce/ wiersz "TALERZE"-Wandy Chotomskiej str.41 – prezentacja brzmienia i sposobu gry na instrumencie
Listopad
 • piosenka "Listopadzie" – rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wynikających z tekstu piosenki
 • rytmizacja tekstu – praca nad właściwą dykcją
 • Wyklaskiwanie "pauz"- we właściwych miejscach klaskanie lub granie na instrumentach /kołatki, bębenki/
 • Wprowadzenie wierszy na temat inst.. –"Kastaniety" str. 49 oraz bęben str. 33
 • zabawa –"Jesienne malowanie"- rozróżnianie rejestru wysokiego, średniego i niskiego. Dzieci naśladują malowanie liści wysoko na drzewie, na niższych gałązkach i nisko na ziemi.
 • Melobajka o literce A – ćwiczenia muzyczno-ruchowe
Miesiąc Zadania i ćwiczenia muzyczne

Grudzień
 • Piosenka: "Kochany panie Mikołaju"
 • Melobajka o literce O
 • Kolędy – zwyczaje i tradycje świąteczne – śpiewanie wybranych kolęd i pastorałek.
 • Rytmizowanie mowy /imion, nazw instrumentów/
 • Ćwiczenia inhibicyjno - incitacyjne
 • Jasełka- pomoc w przygotowaniu uroczystości
Styczeń
 • ćwiczenia na kształcenie poczucia metrum i tempa
 • Zabawa "Skacząca piłka" – wyklaskiwanie rytmicznych uderzeń piłki.
 • Nauka piosenek o tematyce zimowej
 • Zapoznanie z wierszem - "Tamburyn" str. 35 Ćwiczenia na określanie charakteru słyszanej muzyki /utwór smutny, poważny; wesoły i skoczny/
 • Improwizacja ruchowa oparta na tematyce karnawałowej /tańczące zabawki, zwierzęta/
 • Święto Babci i Dziadka – pomoc w przygotowaniu piosenek
Luty
 • Nauka stopniowania dynamiki przy mowie, śpiewie, klaskaniu, grze na instrumentach /zabawa w echo/
 • Nauka kaszubskiej zabawy tanecznej "Miotlarz"
 • Zagadki muzyczne: "Jaka to piosenka?" – zgaduj-zgadula – rozpoznawanie piosenek poznanych od początku roku szkolnego
 • Zapoznanie z wierszem: "Triangel" str. 45 /trójkat/
 • Pogadanka o F. Chopinie w związku z rocznicą urodzin kompozytora – słuchanie wybranych utworów: Preludium "Deszczowe"; etiuda "Rewolucyjna"
 • Piosenki o zimie – ćwiczenia oddechowe –
marzec
 • Próby określania dźwięków wysokich, średnich i niskich – zabawa wróbelki, zajączki- niedźwiadki
 • Wprowadzenie piosenki "Zimny marzec mokry marzec"
 • Gry i zabawy orientacyjno – sprawnościowe
 • Nauka fragmentów krakowiaka
 • Rytmizacja przysłowia:- "W marcu jak w garncu"
Miesiąc Zadania i ćwiczenia muzyczne
Kwiecień
 • Osłuchanie z piosenką "Kwiecień – Plecień "
 • Instrumentacja piosenki /wykorzystanie poznanych inst.. perk./bęben, tamburyn, triangel - trójkąt, kastaniety/
 • Układanie gotowych elementów w schematy – akcentowanie pierwszej nuty /wyklaskiwanie lub wytupywanie/
 • Zabawy wiosenne: "Bocian i żaby"; "Kolorowa wiosna"
Maj
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Matki – nauka piosenek
 • Spostrzeganie zjawisk akustycznych – zabawa słuchowa
 • Wprowadzenie niektórych figur poloneza – ćwiczenie podstawowego kroku
 • Wyrabianie wrażliwości na stopniowe zmiany dynamiki – reagowanie na zmiany rysunkiem Przy muzyce cichej małe przy głośnej większe rysunki piano forte
czerwiec
 • Powtórzenie wszystkich piosenek i zabaw
 • Przygotowanie uroczystości pożegnania przedszkola przez najstarsza grupę – nauka piosenek oraz przećwiczenie tańców /poloneza/
 • Utrwalenie wszystkich ćwiczeń
 • Konkurs muzyczny na najlepiej wykonaną piosenkę

GRUPA DZIECI 3-4 LETNICH
     W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.
Miesiąc Zadania i ćwiczenia muzyczne
Wrzesień
 • Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem, sala zabaw
 • zaprezentowanie nowego instrumentu i różnych sposobów gry na nim
 • poznanie stałego sygnału muzycznego, oznaczającego zbiórkę przy nauczycielu
 • pierwsze próby poruszania się przy muzyce – chodzenie i bieganie "w rozsypce" przy akompaniamencie ćwierćnut i ósemek
 • Zabawa "Piłki" –próby skakania obunóż w miejscu
Październik
 • Utrwalenie kontrastowych pojęć: cicho – głośno, wysoko – nisko, szybko – wolno oraz sygnału oznaczającego zbiórkę
 • Ustawienie w rzędzie – zabawa "POCIAG"
 • Nauka prostej piosenki "Krasnoludki"
 • Zabawy: "Deszczyk pada";" Kotek"
Listopad
 • Zapoznanie z bębenkiem prezentacja i sposób gry na tym instrumencie /rytmiczne uderzanie dłonią/
 • Nauka piosenki "Poszła Ola na spacerek"
 • Zabawa z piosenka /pokazywanie ruchem treści piosenki/
 • Akompaniament do piosenki "Marsz z bębenkiem"
 • formowanie koła wiązanego i marsz dookoła Sali
Grudzień
 • zagadki słuchowe "Co to za dźwięk?" – rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez różne przedmioty znane dzieciom
 • Nauka kolędy "Przybieżeli do Betlejem"
 • Zabawa na przerwę w muzyce "Martwe figurki"
 • Zabawa w samochody i samoloty z wykorzystaniem nagrania magnetofonowego
Miesiąc Zadania i ćwiczenia muzyczne
  Styczeń
 • odróżnianie trzech rodzajów muzyki, w określeniu dzieci: "do biegania", "do maszerowania", i "do spania"
 • Próby wykonania podskoków
 • marsz pojedynczo dookoła Sali ze zmiana kierunku na sygnał słowny lub muzyczny
 • Nauka piosenki: "Zima, zima, zima"
 • Zabawa w samochody, pociąg i małpki.
Luty
 • Nauka cwału bocznego w kole wiązanym (w wolnym tempie, bez odrywania nóg od podłogi)
 • Ćwiczenia stóp: chód na palcach i na pietach
 • Zabawa z piosenka : "KOTEK"
 • Zapoznanie z bębenkiem i kołatką – prezentacja gry na instrumencie
Marzec
 • Zabawa: "Żabki i bocian"
 • Powitanie wiosny – słuchanie muzycznego wiersza pt:"W marcu jak w garncu"
 • Nauka ładnego śpiewania – zwrócenie uwagi, aby dzieci nie śpiewały za głośno i wyraźnie wymawiały tekst
 • Zabawa samochody – czerwone światło – stój! zielone światło – idź!
Kwiecień
 • wyrabianie sprawności słuchowej przez systematyczne stosowanie krótkich zagadek melodycznych i dźwiękowych
 • Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem cwału bocznego i bardzo prostych figur
 • osłuchanie z piosenką :"Krakowiak wiosenny"
 • Rozróżnianie melodii smutnej i wesołej
Maj
 • Zagadka muzyczna: "Jaka to piosenka?"
 • Podskoki w rozsypce i w małych kółkach
 • Nauka łatwej piosenki na Dzień Matki
 • Ćwiczenia orientacyjne i organizacyjne połączone z wyrabianiem poczucia przestrzennego (pary, małe kółka, duże koło)
Miesiąc Zadania i ćwiczenia muzyczne
Czerwiec
 • Powtórzenie i utrwalenie materiału przerabianego z dziećmi w czasie całego roku szkolnego
 • Zagadki i ćwiczenia słuchowe
 • Powtórzenie wszystkich piosenek i zabaw ruchowych
 • Słuchanie piosenek o tematyce wakacyjnej
 • Nauka tańca śląskiego "GROZIK"
 • Koncert życzeń: dzieci decydują, jaką chcą powtórzyć piosenkę.

Beata Lichon-Fabrowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie