Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opinia o programie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1970 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 5 lutego 2004 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów (...) konieczna jest pozytywna opinia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, aby program nauczania opracowany przez nauczyciela mógł zostać dopuszczony do użytku w danej szkole .

Opinia o programie nauczania języka polskiego w gimnazjum dla klasy z rozszerzonym językiem polskim ( elementy edukacji teatralnej i dziennikarstwa) autorstwa mgr … nauczycielki Gimna- zjum nr … w … .

     Omawiany program przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 trzeciego etapu kształcenia . Jego treści są zgodne z ogólnymi celami edukacyjnymi określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r. poz.625).
     Stanowi on uzupełnienie i wzbogacenie treści ujętych w programie nauczania języka polskiego DKW-4014-72/99 Świat w słowach i obrazach .
     Już na początku należy podkreślić , że podstawową wartością prezentowanej koncepcji programowej jest wprowadzenie obok treści literackich i językowych rozszerzonych elementów edukacji teatralnej , filmowej , kształcenia umiejętności dziennikarskich .W związku z tym jest to program kształcenia w zakresie rozszerzonym i przeznaczony dla klasy , w której język polski jest przedmiotem wiodącym .Jego atutem jest przejrzystość , jasność i klarowność . Realizuje nadrzędne cele edukacji polonistycznej: rozwijanie potrzeby rozumienia , przeżywania i komunikowania . Są im podporządkowane cele kształcenia , wychowania , treści nauczania i oczekiwane kompetencje . W programie nadrzędne miejsce zajmuje tekst literacki rozumiany przez autorkę programu bardzo szeroko .
     Nauczycielowi daje szansę rozwinięcia w uczniach umiejętności swobodnego poruszania się po świecie kultury dawnej i współczesnej , rozumienia , interpretowania i oceniania . Szczególnie cenną wydaje się przejrzystość układu : Treści nauczania .
Uporządkowane zostały w ośmiu działach :
  1. Kształcenie literackie
  2. Lektury i teksty kultury klas 1,2,3.
  3. Komunikacja językowa
  4. Nauka o języku
  5. Nowe treści programowe
  6. Ścieżki edukacyjne .
     Wyraźna jest tu spoistość koncepcji programowej , która integruje materiał literacki z edukacją filozoficzną , religią , etyką , sztuką , edukacją czytelniczą i medialną , historią oraz edukacją europejską .
     Zagadnieniom skupiającym problematykę poszczególnych klas przyporządkowane są lektury oraz inne teksty kultury z podstawy programowej oraz lektura rozszerzająca zaproponowana przez autorkę . Została ona dobrana tak , aby odzwierciedlała różne sposoby widzenia i przeżywania świata .
     Ciekawe teksty oraz inne dzieła towarzyszące ( plastyka , muzyka , film , teatr) ułatwią realizację zagadnień . Program uwzględnia także kształcenie językowe . Dzieli się ono na część dotyczącą wymaganych w gimnazjum umiejętności językowych , komunikacyjnych ucznia ( Komunikacja językowa) oraz Naukę o języku , na którą składa się wykaz wiadomości teoretycznych z podziałem na trzy klasy . Obie części są ze sobą skorelowane a całość pozostaje w związku z kształceniem literackim i kulturowym .
     W zapisie treści programowych widoczne jest nawiązanie do wiadomości i umiejętności już posiadanych wyniesionych przez ucznia ze szkoły podstawowej . Program realizuje więc zasadę stopniowania trudności i daje możliwość wielokrotnego powracania , nawiązywania do omawianych wcześniej zagadnień . Spiralny układ treści programowych umożliwia uczniom ciągłe pogłębianie i rozszerzanie wiedzy prezentowanej w różnych kontekstach .
     Na uwagę zasługuje logiczna i oryginalna koncepcja działu : Nowe treści programowe rozpisanego na kolejne trzy klasy , uwzględniającego : Formy wypowiedzi , Wiadomości , Działania twórcze uczniów , Działania wspomagające . Rozbudowują one podstawę programową , by rozwijać młodzież uzdolnioną humanistycznie . Program daje możliwość dostosowania go do potrzeb i możliwości zespołu klasowego . Rozdział : Przewidywane osiągnięcia uczniów zawiera omówienie pięciu głównych umiejętności ( słuchanie i mówienie , pisanie , czytanie , kultura-odbiór dzieł sztuki , samokształcenie ) , które precyzują się w zakresie :
  1. sprawności i umiejętności
  2. zachowań i postaw
  3. wiedzy .
     Program główny nacisk kładzie na umiejętności , nadrzędną rolę przypisuje celom kształcącym . Zasadne są propozycje programu wobec nauczyciela , np. : systematycznego kontrolowania osiągnięć ucznia , nakłaniania i wdrażania go do samodzielnej pracy , dostosowania poczynań dydaktycznych do możliwości intelektualnych , predyspozycji i potrzeb wychowanków .
     Ostatnia część omawianego programu : Procedury osiągania celów podkreśla i wyjaśnia jego charakter umiejętnościowy . Przedstawia nowatorskie metody i techniki nauczania , wykorzystywanie dziennikarskich form wypowiedzi , wprowadzenie na lekcje języka polskiego sztuk plastycznych , muzyki , filmu i teatru . Ich zastosowanie zagwarantuje że uczeń , traktowany podmiotowo , stanie się współuczestnikiem procesu nabywania umiejętności .

Opinię opracowała : mgr Izabella Paliwoda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie