Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13379 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć sportowych z elementami piłki siatkowej dla dziewcząt klas III szkoły podstawowej. Podczas realizacji zajęć najwięcej czasu poświęcone zostanie na przygotowanie sprawności ogólnej, która jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu i jego adaptacji do wysiłku fizycznego. Przez odpowiednie przygotowanie ogólnofizyczne wykształci się wszechstronność motoryczną, która pozwoli na intensywne ćwiczenia w kolejnym etapie szkolenia. Pierwszy etap wymaga wiele wytrwałości i cierpliwości, zarówno od ćwiczących jak i prowadzącego. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach większość czasu poświęcono grom i zabawom. Jest to doskonała okazja do kształtowania określonej sprawności, wyrabiania dyscypliny zbiorowej, współdziałania i współzawodnictwa.
 
Cele zajęć
 1. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
 4. Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej.
 5. Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 6. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
 7. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
 8. Kształtowanie charakteru i nawyków etycznego postępowania-postawa ,,fair-play”.
 9. Organizacja czasu wolnego-rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci.

Zadania zajęć

 1. Stymulowanie i umożliwianie dzieciom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć w zabawach, grach.
 2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami uprawiania wybranej przez dzieci dyscypliny sportowej.
 4. Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ogólnej i specjalnej uczestników zajęć.
 5. Wspieranie aktywności poznawczej i twórczej.
 6. Motywowanie do dbałości o zdrowie własne i innych.
 7. Zapewnienie atmosfery życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie.

Termin i miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu: środy i piątki x 1 godz. w okresach: marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2007 r.Sposób realizacji i formy działania


Podczas realizacji zajęć najwięcej czasu poświęcone zostanie na przygotowanie sprawności ogólnej, która jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu i jego adaptacji do wysiłku fizycznego. Przez odpowiednie przygotowanie ogólnofizyczne wykształci się wszechstronność motoryczną, która pozwoli na intensywne ćwiczenia w kolejnym etapie szkolenia. Pierwszy etap wymaga wiele wytrwałości i cierpliwości, zarówno od ćwiczących jak i prowadzącego. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach większość czasu poświęcono grom i zabawom. Jest to doskonała okazja do kształtowania określonej sprawności, wyrabiania dyscypliny zbiorowej, współdziałania i współzawodnictwa. Podczas organizowania zajęć specjalistycznych natomiast stosowane będą formy ścisłe i fragmenty gry, które dają gwarancję poprawnego wykonania danego elementu technicznego. Uczenie techniki poprzez zabawę nie gwarantuje prawidłowego opanowania ruchu, gdyż podczas zabawy w grę wchodzą emocje, a nie koncentracja nad poprawnością wykonania zadania. W początkowym okresie szkolenia wykorzystane zostaną małe gry 1x1, 2x2 w formie uproszczonej, podczas których dziewczęta nie tylko będą doskonaliły technikę, ale uczyły również zachowania się w trakcie rywalizacji sportowej. Dzięki zastosowaniu dużej ilości małych gier o wiele szybciej zrealizowane zostaną założone cele szkoleniowe.
Zajęcia przeznaczone są dla dziewcząt w wieku 9-10 lat (klasa III-IV)

Tematyka zajęć

1. Zabawy oswajające z piłką.

 • zabawy rzutne, skoczne
 • gry i zabawy szybkościowo - zwinnościowe.
2. Postawa siatkarska.

 • pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej
 • pokaz i objaśnienie poruszania się po boisku
 • gry i zabawy doskonalące
3. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 • układanie dłoni na piłce
 • szybkie odbicia piłki od podłoża, ściany
 • podrzuty i chwyty piłki
 • rzuty i odbicia piłki po koźle, od ściany
 • odbicia piłki w klęku, w siadzie
 • odbicia piłki nad sobą i do partnera
 • odbicia piłki w parach w miejscu i w ruchu
 • odbicia piłki w grach i zabawach ruchowych
4. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.

 • toczenie piłki w parach
 • odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w siadzie, w klęku
 • odbicia piłki w grach i zabawach
 • gry i zabawy doskonalące odbicia górne i dolne
5. Zagrywka .

 • pokaz i objaśnienie pozycji przy zagrywce
 • zagrywka przy ścianie i do partnera
 • zagrywka przez siatkę
 • zagrywka na pole przeciwnika
 • odbiór piłki z zagrywki
 • gry i zabawy doskonalące zagrywkę
6. Mini gry:1:1, 2:2 ; ,,rzucanka’’ 1:1, 2:2,


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIOWY DLA DRUŻYNY SIATKAREK

KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJPrzygotowanie sportowe
Procentowe rozłożenie czasu w poszczególnych miesiącach roku szkolnego

Średnia
%

III
IV
V
VI
IX
X
XI
XII
Gry i zabawy
Ćwiczenia kształtujące sprawność ogólną

60


60


55


55


45


40


35


30


47,5 %


Ćwiczenia ukierunkowane i nauczanie elementów gry
Sposoby przemieszczania się

20


20


15


10


10


10


5


5


11,9 %

Odbicia oburącz dolne i górne

-


-


10


10


15


15


15


20


10,6 %


Zagrywka


-


-


5


5


5


10


10


10


5,6 %


Zabawy przygotowujące do mini siatkówki i gry małe
Rzucanka siatkarska

20


20


10


5


5


-


-


-


7, 5 %


Gry małe 1x1


-


-


515


15


15


20


15


10,6 %


Gry małe 2x2

-


-


-


-


5


10


15


20


6,3 %Przewidywane efekty

Po tym etapie szkolenia dziewczęta powinny:
 • Poprawnie wykonywać elementy techniczne indywidualnie i zespołowo.
 • Cechować się systematyczną aktywnością ruchową.
 • Podnosić swoje umiejętności motoryczne.
 • Wykazywać aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej.
 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Udoskonalić swoje umiejętności techniczne i taktyczne.
 • Znać przepisy gry w mini piłkę siatkową.
 • Być inicjatorem wielu gier i zabaw sportowych.
 • Stosować zasady fair - play.
Opracowała:
Beata Grzybek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie