Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O postawach rodzicielskich nieco inaczej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1090 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pracę napisałam, aby wykorzystać ją na szkoleniu rodziców swoich wychowanków Nieco inne podejście do tematu (mniej teoretyczne) pozwoliło w bardzo przejrzysty sposób ukazać rodzicom jak ogromne znaczenie ma to, co mówimy do swoich dzieci i w jaki sposób się wobec nic zachowujemy na ich postępowanie, zachowanie, postrzeganie samego siebie i innych Pracę tę publikuję w celu podzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi, spełniając tym samym jedno z zadań, które postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego (awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego)
OPRACOWAŁA: BOGUMIŁA ZYGIER
(na podstawie notatek ze studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz własnej pracy magisterskiej na temat Uwarunkowania rodzinne dojrzałości szkolnej dziecka)

PO SZKOLENIU RODZICE BĘDĄ WIEDZIELI:
 • Jakie są postawy rodzicielskie.
 • Jaki wpływ wywierają postawy rodzicielskie na kształtowanie osobowości dziecka.
     Jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój dziecka, przebiegający w spokojnej i pogodnej atmosferze wychowawczej są postawy rodziców wobec dziecka.

     Prawidłowe postawy rodzicielskie cechuje: akceptacja, rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania.

     Akceptacja polega na więzi emocjonalnej istniejącej między rodzicami i dzieckiem. Nie oznacza to zgody rodziców na wybryki dziecka, lecz przejawia się w życzliwym dążeniu do ich eliminacji. Równocześnie rodzice akceptują defekty i ułomności dziecka spowodowane przez wrodzone wady organiczne, choroby bądź nieszczęśliwy wypadek.

     Składnikiem prawidłowej postawy rodzicielskiej jest rozwijanie samodzielności dziecka – zachęcanie go do wykonywania czynności wchodzących początkowo w zakres samoobsługi, następnie zaś związanych z pomocą rodzicom w wykonywaniu różnych prac domowych. A ich zakres powinien być dostosowany do możliwości dziecka i rozszerzać się wraz z wiekiem. Rozwijaniu samodzielności sprzyja pozwolenie na nawiązanie kontaktów koleżeńskich oraz uczestniczenie w różnych imprezach poza domem rodzinnym. Wyrażając na to zgodę rodzice powinni zachować dyskretną kontrolę nad zachowaniem swych dzieci, a w razie potrzeby ingerować w nawiązywane przez nie kontakty społeczne.

     Możemy wyróżnić kilka rodzajów postępowań rodziców wobec dzieci

Rodzic zaniedbujący

Sposób postępowania rodzica Typowe wypowiedzi, jakie kieruje do dziecka Reakcje dzieci, które mają zaniedbujących rodziców
 • zazwyczaj nie daje dziecku miłości i wsparcia, ani nie kieruje się miłością
 • najczęściej wyręcza się opiekunkami pogrążeny w swoich sprawach
 • od czasu do czasu budzi się w nim „potrzeba bycia rodzicem” (najczęściej, gdy dziecko sprawia kłopoty) i dość chaotycznie wychowuje je za pomocą różnych restrykcji.
 • nie jest dostępny uczuciowo dla dzieci
 • zrób to sam, przecież widzisz, że jestem zajęty
 • daj mi spokój mam tyle spraw na głowie
 • nie, nie mogę ci pomóc muszę teraz załatwić swoje ważne sprawy
 • przestań mi tyle gadać, przecież widzisz, że mam sprzątanie
 • daj mi spokój – jestem zmęczony
 • surowość i zaniedbywanie zazwyczaj ranią dziecko, co prowadzi do buntu
 • dziecku zaczyna brakować poczucia bezpieczeństwa, ponieważ rodzice są nieobliczalni
 • dziecko nie może ukształtować sobie szacunku do siebie, ponieważ ani jemu nie okazuję się szacunku, ani nie uczy się go panowania nad sobą
 • niedotrzymywanie obietnic uczy dziecko, że słowa dorosłych można traktować byle jak a ono same jest mało ważne
 • dziecko zazwyczaj mam trudności w nauce, ponieważ jest słabo zmotywowane


Rodzic pozwalający na wszystko

Sposób postępowania rodzica Typowe wypowiedzi, jakie kieruje do dziecka Reakcje dzieci, które mają pozwalających na wszystko rodziców
 • miły i wspierający, ale słaby w ustalaniu zasad
 • nieświadomie naraża dziecko na wiele trudności i kłopotów
 • okazuje dużo ciepła i miłości, jest ofiarny, ale też chroniąco toleruje również czyny i zachowania niedopuszczalne
 • w porządku tym razem możesz pójść później spać, ja wiem kochanie jak bardzo lubisz ten program
 • jesteś zmęczony, nie sprzątaj po kolacji ja to zrobię
 • straszna jest ta twoja szkoła, wiesz, co odpocznij, nie idź jutro do szkoły ja napiszę ci usprawiedliwienie
 • no już nie złość się na mnie. Dobrze, dobrze możesz już iść do kina
 • dziecko wyczuwa, że jest u steru i może dowolnie kierować rodzicami (uczy się manipulacji)
 • dziecko traci poczucie bezpieczeństwa
 • dziecko może darzyć siebie niewielkim szacunkiem
 • dziecko uczy się, że zasady nie są sztywne można nimi manipulować


Rodzic wychowujący w sposób demokratyczny, kochający i stanowczy

Sposób postępowania rodzica Typowe wypowiedzi, jakie kieruje do dziecka Reakcje dzieci, które mają demokratycznych rodziców
 • ma określone zasady, wartości, normy życia i ograniczenia
 • udziela jasnych komunikatów (ostrzeżeń), gdy dziecko przekracza ustalone granice
 • okazuje dziecku wsparcie (gesty miłości, spędza z nim czas, słucha)
 • jest elastyczny
 • stawia wymagania, ale tak że dziecko wie, że jest kochane
 • słyszę, że mówisz, że chciałbyś później pójść spać, umówiliśmy się jednak, że kładziesz się o 22.00. Obawiam się, że nie wyśpisz się i jutro będziesz miał zły dzień a ja zły humor budząc cię kilka razy do szkoły
 • możesz pójść do kolegów, ale najpierw zrobisz to co do ciebie należy
 • takie dzieci mają na ogół: duży szacunek do siebie, łatwość uznawania władzy (w szkole, ) zdecydowanie mniejszą skłonność do przyłączania się do grup ryzykownych (sekty, subkultury)
 • większe zainteresowanie wiarą rodziców


Rodzic dominujący

Sposób postępowania rodzica Typowe wypowiedzi, jakie kieruje do dziecka Reakcje dzieci, które mają dominujących rodziców
 • ma wysokie wymagania oczekiwania i zasady
 • rzadko okazuje ciepło i troskliwe wsparcie
 • jest przekonany, że pewne rzeczy są złe nieugięty, domaga się aby dzieci trzymały się od nich z daleka
 • nie musisz wiedzieć wszystkiego, rób to, co ja ci mówię
 • ile razy mówiłem ci nie rób tego idź do pokoju dostaniesz lanie
 • zasady są zasadami, spóźniłeś się – nie obchodzi mnie, że idziesz do łóżka bez kolacji
 • darzą siebie niewielkim szacunkiem
 • mają niewielką zdolność do podporządkowania się zasadom, normom i władzy
 • surowość rodziców łamie ducha dziecka, co prowadzi do przeciwstawiania się, milczenia i buntu
 • dziecko może poddawać się wpływom innych dzieci, które buntują się przeciw innym dzieciom i ogólnym zasadom społeczeństwa
 • dziecko może używać środków psychotropowych lub angażować się w inne wychowawcze działania subkultury
 • dziecko poza domem może agresywnie domagać się swoich spraw np.- w szkole sprawia kłopoty wychowawcze


     Często spotyka się wadliwe postawy rodzicielskie (odrzucenie zanik akceptacji, niestałość uczuciową, postawę nadmiernie opiekuńczą, postawę mentorską, postawę autokratyczną), które wywierają szkodliwy wpływ na rozwój osobowości dziecka. Stanowią zazwyczaj przyczynę zaburzeń w jego zachowaniu nerwic. Jeśli nawet do tego nie dochodzi mogą być przyczyną uległości, braku samodzielności, uzależnienia od matki, braku wiary w siebie, lękliwości. Mogą powodować niestałość uczuć, kapryśność, hamować rozwój uczuć wyższych, wywoływać agresywność i agresywność negatywizm. Konsekwencją takich postaw bywa też władczość dziecka, egoizm, zarozumiałość, niechęć do nawiązywania kontaktów z innymi, uleganie zazdrości i kłamliwość.

     Właściwe postawy rodzicielskie mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka a tym samym dla kształtowania się jego osobowości. Rozbudzają ufność do otoczenia, wiarę dziecka we własne siły, potrzebę współdziałania z innymi i okazywanie im uczuć. Wywierają także korzystny wpływ na rozwój jego samodzielności i inicjatywy w dążeniu do poznawania otaczającego świata.

OPRACOWAłA BOGUMIłA ZYGIER

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie