Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5002 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt do klasy II LO z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie budują własne wypowiedzi na temat przyczyn upadku Rzeczypospolitej.
Temat : Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

I . Główne zagadnienia lekcji :
 1. Przyczyny wybuchu Powstania kościuszkowskiego
 2. Przebieg działań w 1794 roku
 3. Skutki powstania
 4. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej
II. Cele :

Uczeń po lekcji :
 • zna przyczyny wybuchu powstania
 • zna przebieg powstania, miejsca głównych bitew i wskazuje je na mapie
 • zna nazwiska głównych dowódców i uczestników walk o zachowanie państwa polskiego
 • ocenia znaczenie reform społecznych przeprowadzonych przez Kościuszkę w 1794 roku
 • zna daty i fakty z nimi związane : 24 III 1794, 4 IV 1794, 17 IV 1794 , 22 IV 1794, 7 V 1794 , 6 VI 1794, 8 VI 1794, 15 VI 1794 , 12 VIII 1794, 10 X 1794 , 1795
 • rozumie znaczenie udziału chłopów w powstaniu
 • wskazuje na mapie III rozbiór Polski.
III. Metody :
 • pogadanka
 • wykład
 • praca pod kierunkiem
 • praca z tekstem źródłowym, mapą
 • dyskusja
IV. Środki dydaktyczne :
 • podręcznik
 • reprodukcje obrazów : Michała Stachowicza: Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim , akwarele przedstawiające wojsko powstania Kościuszkowskiego;
  Wojciecha Kossaka i Jana Styki : Panorama racławicka ;
  Jana Matejko : Kościuszko pod Racławicami ;
  autor nieznany : Wieszanie zdrajców ;
  Aleksander Orłowski : Rzeż Pragi ;
  Zdjęcia : Wejście na kopiec Tadeusza Kościuszki, Pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu, Sarkofag Tadeusza Kościuszki na Wawelu.
 • tekst źródłowy : Uniwersał połaniecki z 7 maja 1794
 • tekst przysięgi T. Kościuszki
 • mapa ścienna : Rzeczpospolita w okresie rozbiorów ( 1772 - 1795 )
 • mapki konturowe: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski oraz Rzeczpospolita w okresie rozbiorów (1772- 1795 )
V. Literatura
A. Zahorski, Powstanie kościuszkowskie 1794 , Warszawa 1992.

VI Standardy egzaminacyjne

I. Wiadomości i rozumienie
Zdający zna faktografię i terminologię historyczną w stopniu umożliwiającym rozumienie przeszłości w odniesieniu do :
1) państw - ich organizacji, struktury władzy, terytorium
5 ) wydarzeń politycznych i militarnych

II. Korzystanie z informacji
Zdający stosuje faktografię i terminologię historyczną do wyjaśnienia procesu historycznego :
1) umieszcza opisywane wydarzenia w czasie i przestrzeni
2 ) wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń
7 ) korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycznych - wyszukuje informacje z tekstu pisanego, ilustracji mapy.

VII. Struktura i opis lekcji
 1. Zapisujemy temat zajęć na tablicy i określamy jego cele.
 2. Nauczyciel nawiązuje do lekcji wcześniejszych ( uczniowie przypominają okoliczności utraty ziem polskich w 1793 roku ).Następnie prosi uczniów o zastanowienie się nad przyczynami wybuchu powstania kościuszkowskiego. Uczniowie wymieniają te przyczyny . Następnie jeden z uczniów przypomina , co dotychczas dowiedzieliśmy się o T. Kościuszko.
 3. Nauczyciel w krótkim wykładzie porządkuje wymienione przez uczniów przyczyny wybuchu powstania Następnie prosi ich o odszukanie w podręczniku fragmentów dotyczących przebiegu powstania. Uczniowie nanoszą na mapkę konturową miejsca związane z przebiegiem powstania kościuszkowskiego. Następnie wybrani uczniowie rozpoczynają omawianie przebiegu powstania kościuszkowskiego.

  Przy wymienianiu poszczególnych etapów działań, nauczyciel wykorzystuje środki dydaktyczne przygotowane do lekcji :
  Kolejno :
  • uczeń czyta tekst przysięgi T. Kościuszki , a nauczyciel prezentuje reprodukcję Michała Stachowicza- Przysięga Tadeusza Kościuszki ;
  • przy omawianiu przebiegu bitwy pod Racławicami, nauczyciel prezentuje reprodukcję obrazu Panorama Racławicka - Jana Styki i Wojciecha Kossaka oraz Jana Matejki : Kościuszko pod Racławicami;
  • przy omawianiu powstania w Warszawie - reprodukcję obrazu : Wieszanie zdrajców;
  • przy omawianiu okoliczności kapitulacji Warszawy nauczyciel prezentuje reprodukcję - Rzeź mieszkańców Pragi - Aleksandra Orłowskiego;
 4. Kwestia chłopska w powstaniu jest omawiana przy analizie tekstu źródłowego : Uniwersał połaniecki z 7 V 1794 roku. Uczniowie odpowiadają na pytania do tekstu.
 5. Uczniowie wymieniają skutki powstania, po czym odczytują z mapy podręcznikowej ziemie, które utraciliśmy na rzecz poszczególnych zaborców w III rozbiorze.
 6. Uczniowie wymieniają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej.
 7. Podsumowanie.
  Polecenia dla uczniów:
  • Jak doszło do III rozbioru Polski ?
  • Czy twoim zdaniem powstanie kościuszkowskie mogło zakończyć się sukcesem ? Uzasadnij swój sąd. (Próba wywołania przez nauczyciela dyskusji w klasie )
  • Wskaż na mapie ściennej ziemie, które utraciliśmy na rzecz poszczególnych zaborców w III rozbiorze.
 8. Praca domowa:
  Polecenie dla uczniów do przygotowanej przez nauczyciela mapki konturowej:
  Wpisz na mapce we właściwym miejscu numery wszystkich rozbiorów Polski z podaniem nazwy państwa, które przejęło zaznaczone ziemie. Polecenie wykonaj kodem np.: I - A , II- R, III- P.
opracowała: Agnieszka Skiba

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie