Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem Polakiem, mieszkam w Europie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1348 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Katarzyna Niedzielska
Beata Lisiak

AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

„Jestem Polakiem – mieszkam w Europie” realizowany na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego Koła Europejskiego w Szkole Filialnej w Oporówku.

WSTĘP:

     Edukacja europejska znalazła swoje znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w zreformowanej szkole, z uwagi na to również, że rok 2005 jest Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. W 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z powyższym wzrosła potrzeba rozwijania „świadomości europejskiej” u Polaków. Warto, aby ten proces rozpocząć już od najmłodszych dzieci. Dzieci z naszej szkoły rzadko mają kontakt z kulturą innych narodów. Chcemy poprzez działanie SzKE umożliwić młodemu pokoleniu poszerzanie wiedzy o krajach Unii, ich kulturze oraz przygotować do bycia świadomymi obywatelami Europy. Udział w zajęciach umożliwi uczniom przełamywanie zahamowań, radzenie sobie z sytuacją stresową, wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych oraz stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie. Jest też szansą dla całej społeczności szkolnej, a szczególnie dla uczniów, którzy nie mogą wykazać się umiejętnościami w nauce. Tu otwiera się przed nimi możliwość samorealizacji. Dzieci wiejskie nie mają możliwości obcowania z działalnością organizacji i stowarzyszeń propagujących szeroko pojętą kulturę europejską. Dotychczas wiedza na temat Europy przekazywana była zgodnie z programami nauczania podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także sporadycznie przy różnych okazjach. Te działania dostarczały informacji wybiórczych i nieusystematyzowanych. Obserwujemy duże zainteresowanie dzieci tematyką związaną z krajami Unii.

      Uważamy, że działalność Klubu Europejskiego umożliwi przekazywanie uporządkowanej wiedzy w ciekawy sposób.

ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klas I-IV

TERMIN: XI. 2005 – VI. 2006

CELE EDUKACYJNE:

CELE GŁÓWNE:
 • określenie miejsca Polski i Polaków w Europie
 • rozwijanie postawy szacunku do dziedzictwa kulturowego i do świadomego uczestnictwa w integracji europejskiej
 • aktywizowanie uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postawy wzajemnej tolerancji i szacunku
 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia, wzbudzanie motywacji do doskonalenia się
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • propagowanie i poszerzanie wśród dzieci wiedzy o krajach Unii Europejskiej
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej
 • poznanie genezy i idei integracji europejskiej
 • zachęcanie do pokonywania bariery językowej
 • stymulowanie kreatywności uczniów, ich intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

     Zajęcia będą odbywać się metodą projektu, co umożliwi aktywizację wszystkich klubowiczów w zależności od ich zainteresowań i umiejętności. Działania uczniów wspomagane będą przez nauczycieli koordynatorów. W roku szkolnym planowane jest zrealizowanie tematyki kilku wybranych państw Unii Europejskiej. Spotkania poświęcone będą w pierwszej kolejności podziałowi pracy i przydzieleniu zadań. Na- stępnie odbędzie się prezentacja. Uczniowie podzieleni na zespoły przygotowują materiały, a następnie nad nimi pracują. Będą funkcjonowały następujące zespoły:
 • „przewodnicy” – poszukujący informacji w książkach , czasopismach, internecie
 • „artyści” – zajmujący się muzyką, tańcem, tekstami literackimi
 • „kucharze” – wyszukujący charakterystycznych potraw i przygotowujący ich degustację
 • „plastycy” – zajmujący się przygotowaniem gazetek, wystaw, albumu
 • „architekci” – konstruktorzy makiet znanych budowli
 • „sprawozdawcy sportowi”
      Uczniowie będą poznawać kolejne państwa Unii Europejskiej zajmując się między innymi ich położeniem geograficznym, symbolami narodowymi, charakterystycznymi budowlami, ciekawymi miejscami, znanymi ludźmi, tradycyjnymi potrawami, muzyką, tańcem i sportem. Będą przygotowywać przedstawienia, budować makiety, przygotowywać potrawy, uczyć się tańca i demonstrować dyscypliny sportowe. Oprócz tego efekty swojej pracy prezentować będą na gazetkach szkolnych, wystawach i w prowadzonych albumach. W ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego zaplanowano współpracę z Urzędem Gminy w Krzemieniewie i rodzicami uczniów.

     Podsumowaniem działalności Szkolnego Klubu Europejskiego będzie prezentacja całorocznej pracy w formie ogólnoszkolnej wystawy pt. „Podróż po Europie”, konkursu wiedzy o Europie oraz zaprezentowanie przygotowanego przedstawienia.

     W procesie poznawania świata najważniejszą rolę odgrywa aktywność dziecka. Sprzyjają jej trafnie wybrane metody pracy. Spośród wielu najwartościowsze wydają się te, które wymagają efektywnego współdziałania w grupie, samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Wybrane metody:

BURZA MÓZGÓW – metoda pozwala na uzyskanie w krótkim czasie wielu pomysłów i rozwiązań, rozwija twórcze myślenie.

MAPA MENTALNA – opracowanie pojęć za pomocą rysunków, symboli, obrazków, krótkich tekstów.

KIERMASZ OFERT – przekonywanie innych do własnego pomysłu, prezentacja swojej oferty np. ”jak zorganizować Dzień Europejski?”

GRAFFITI – np. kończenie zdań: „Gdybym pojechał do Francji, to...
Gdyby do mojej miejscowości przyjechała wycieczka ze Szwecji, to...

FORMY PRACY:
 • zbiorowa
 • indywidualna
 • zespołowa
 • inscenizacje, quizy, gazetki, albumy
 • prace plastyczne
EWALUACJA:

     Realizacja programu zostanie podsumowana poprzez:
 • przygotowanie Dnia Europejskiego
 • przeprowadzenie szkolnego konkursu o tematyce europejskiej
 • przygotowanie gazetek ściennych, albumów
 • prezentacje
 • inscenizacje
LITERATURA:

Bieda H. „15 lekcji o Europie” Wokół nas
Fechner-Sędzińska I., Główczewska D., Nehring A. „Poznajemy kraje Unii Europejskiej” AKER 2003

Kuczewski M., Zawiślański S. „50 pytań om UE’ Warszawa 2003

Czachór Z. „Vademecum Europa od A do Z” www.ukie.gov.pl www.perspektywy.pl

Miesiąc Działania
Zakres treści – dział tematyczny
Przewidywane osiągnięcia U
LISTOPAD
Zapoznanie uczniów z propozycją założenia SzKE i formą jego działalności. Przedstawienie planu pracy i ogólnej tematyki.
I TEMAT: Unia Europejska – jak działa?
Polska – nasza Ojczyzna

Podział na zespoły i przydział zadań.

Prezentacja przygotowanych materiałów, wykonanie gazetki przedstawiającej ważne informacje na temat Unii.


U. zainteresowali się działalnością klubu i zaangażowali w pracę.

U. przypomnieli ważne informacje o symbolach narodowych Polski

U. poznali kraje członkowskie Unii i jej najważniejsze instytucje: dowiedzieli się co zapewnia członkostwo w Unii i gdzie jest jej siedziba.

Grupy zaprezentowały opracowane zadania – ekspozycja.
GRUDZIEŃ

STYCZEŃ


II TEMAT: Święta w Europie.
Przydział zadań dla zespołów.

Prezentacja przygotowanych zadań.

III TEMAT: Państwa niemieckojęzyczne: Niemcy, Austria. Przydział zadań dla grup.

Prezentacja poszczególnych grup, dyskusja, wymiana informacji, formułowanie wniosków.


U. wyszukali i wyselekcjonowali informacje, zdobyli materiały do przygotowania np. europejskiej choinki, przygotowali spotkanie przy choince.

U. poznali zwyczaje świąteczne kilku państw, potrafili opowiedzieć o zwyczajach wręczania prezentów i osobach, które je przynoszą.

U. potrafią pracować w grupie, podnoszą swoją samoocenę.

U. potrafili zdecydować, do której grupy chcą należeć biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i predyspozycje. U. zdobyli i wyselekcjonowali informacje, przeprowadzili wywiad i zaplanowali spotkanie z gośćmi.

U. wymieniają stolice państw, potrafią pracować w grupie, słuchać innych, dyskutować, bez lęku bronić swoich racji, wypowiadają swoje zdanie, odczuwają satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
LUTY

IV TEMAT: Kraje skandynawskie – Finlandia, Szwecja, Dania. Przydział zadań, przygotowanie przedstawienia.
Prezentacja dotychczasowych przygotowań, próba przedstawienia, praca nad scenografią.


U. wybrali odpowiednią dla siebie rolę, zaplanowali strój i dekoracje. Są kreatywni.

U. odegrali swoje role w sposób twórczy, z wyobraźnią przygotowali scenografię. Pracowali nad przygotowaniem „stołu szwedzkiego”.
MARZEC V TEMAT: Francja, Belgia, Holandia. Przydział zadań.

Prezentacja.


U. świadomie wybrali grupę, w której będą pracowali, dostrzegli zalety innych członków grupy, są odpowiedzialni za swoje działania.

U. udoskonalili umiejętność pracy z internetem, docenili wartość pracy innych klubowiczów: poznali charakterystyczne cechy wymienionych państw.
KWIECIEŃ

VI TEMAT: Wielka Brytania, Irlandia. Przydział zadań.

Prezentacja – gość „przy herbatce”.


U. przygotowali przyjęcie „u angielskiej królowej’, zaimprowizowali występ zespołu „THE BEATLES”, wyselekcjonowali najbardziej charakterystyczne elementy kultury omawianego kraju.

U. przygotowali stół do podwieczorku, przeprowadzili wywiad, stosowali poprawne formy grzecznościowe.
MAJ VII TEMAT: Włochy – kraj śródziemnomorskich smakołyków. Prezentacja – przygotowanie i degustacja potraw.

U. zdobyli, wyszukali odpowiednie informacje, przygotowali materiały na spotkanie.

U. samodzielnie przyrządzili wyszukane charakterystyczne potrawy, przygotowali makietę, wystawę, gazetkę.
CZERWIEC Przygotowanie końcowej prezentacji:
 • wystawa „Podróż po Europie”
 • konkurs wiedzy o krajach Unii
 • przedstawienie
PREZENTACJA KOŃCOWA
DZIEŃ EUROPEJSKI
U. przygotowali gazetkę, wyeksponowali makiety budowli, pięknie zagrali swoje role.

U. występowali bez zahamowań i lęku na scenie, z dumą prezentowali swoje dokonania, potrafili o nich opowiadać, zadbali o interesujący przebieg Dnia Europejskiego, czuli się za to odpowiedzialni, pomagali innym.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie