Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy w klasie II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 883 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam program wychowawczy, który zrealizowałam w klasie II. Skupiłam go wokół kręgów wychowawczych: tworzymy siebie, zespół klasowy, jedną rodzinę, społeczność szkolną, społeczeństwo.


„KLASA II B ZGRANYM ZESPOŁEM BYĆ CHCE”


CELE WYCHOWANIA :
  • dziecko poznaje siebie,
  • działa w zespole zgodnie z normami dobrego zachowania,
  • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych;
METODY PRACY:

1. Gry i zabawy
2. Pogadanki
3. Dyskusje
4. Scenki rodzajowe i drama
5. Treningi umiejętności
6. Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
7. Zajęcia warsztatowe
8. Wycieczki turystyczno krajoznawcze

FORMY PRACY:
  • indywidualna,
  • grupowa,
  • zebrania
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

Uczeń prezentuje i dba o rozwój swoich zainteresowań
ma poczucie przynależności do klasy
jest odpowiedzialny za efekty pracy w grupie
wie, jak należy zachowywać się w kontaktach z rówieśnikami
stara się w pokojowy sposób rozwiązywać konflikty z rówieśnikami
rozumie, że w pewnych sprawach może podporządkować się rówieśnikom, a w niektórych powinien bronić swojego zdania zna i przestrzega przyjęte zasady dobrego zachowania na lekcjach, w czasie przerw, w miejscach publicznych, zna i przestrzega poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, podejmuje próby włączania się do organizowania życia kulturalnego klasy,
rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne, zna hymn polski oraz symbole narodowe
zna niektóre zabytki Gniezna, Krakowa i Warszawy oraz własnego regionu
wie, co to jest Unia Europejska

KRĘGI PRACY WYCHOWAWCZEJ
FORMY REALIZACJI
TWORZYMY SIEBIE
„To lubię”
Prezentowanie własnych marzeń i zainteresowań w formie ustnej, a także pisemnej, plastycznej, fotograficznej na łamach gazetki klasowej.
„Rozwijam zainteresowania”
Dbanie o swój rozwój poprzez udział w organizowanych zajęciach dodatkowych zgodnych z własnymi zainteresowaniami; (kółko informatyczne, sportowe, teatralne, łyżwy, basen)
Przygotowywanie się do udziału w konkursach.
„Mam swoje zdanie”
Wypowiadanie i uzasadnianie własnego zdania na dany temat. Asertywne odmawianie i odporność na namowy rówieśników– trening umiejętności.
„Żyję w zgodzie z innymi”
Wybaczanie w przypadku koleżeńskich nieporozumień –drama.
Sformułowanie zasad takiego zachowania się w miejscach publicznych, by nie wywoływało ono konfliktów.
„Umiem się uczyć”
Nauka technik samodzielnego uczenia się.
„Dbam o swoje bezpieczeństwo”
Praktyczne stosowanie poznanych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania w szkole.
Poznanie zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci ze strony innych ludzi i sposobów reagowania na nie.
Poznanie zagrożeń dla zdrowia, życia i uczenia się, wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
TWORZYMY ZESPÓŁ KLASOWY
„ Wiemy, jak należy się zachowywać w klasie”
Ustalenie zasad dotyczących zachowania się drugoklasistów wobec siebie (bez agresji i niechęci).
Odgrywanie scenek pokojowego rozwiązywania konfliktów.
„Staramy się sumiennie wywiązywać z obowiązków”
Powierzenie dyżurnym obowiązków z cotygodniową oceną ich zaangażowania.
Pomoc w utrzymaniu porządku przez dyżurnych w szatni.
Ustalenie zadań samorządu klasowego.
„Dbamy, aby wszyscy czuli się w naszej klasie miło”
Pamiętanie o imieninach – w podarunku „To dla Ciebie” wpisywanie miłych słów przez kolegów i koleżanki.
„Wspólnie spędzamy czas”
Zorganizowanie wycieczki klasowej do Brzozy Toruńskiej.
Wspólne wyjścia do kina, teatru.
Wspólne imprezy w klasie i na terenie szkoły:
ü Dziś dla Was nasi Koledzy
ü Kolędowanie
ü Karnawałowe szaleństwa
ü Dzień Dziewczyn
TWORZYMY JEDNĄ
RODZINĘ
„Rodzice naszymi przyjaciółmi”
Organizowanie wyjść z udziałem rodziców
Zabawy przy ognisku
Podchody
Organizowanie imprez z udziałem rodziców
Przepowiednie Andrzejkowe
Podarunki Mikołajkowe
Dzień Rodziny
Organizowanie zajęć z udziałem rodziców:
Cała Polska czyta dzieciom”
Rodzic –ekspert (przeprowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych przez uzdolnionych rodziców).
TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
„Nie jesteśmy w szkole sami”
Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć, przerw. (Stosowanie systemu punktowego za określone zachowania uczniów)
Realizowanie projektu „My się ciszy nie boimy”.

„Reprezentujemy klasę i szkołę”
Uczestniczenie w konkursach:
szkolnych (plastycznych, komputerowych, czytelniczych, matematycznych, ortograficznych)
międzyszkolnych
Przygotowanie wystawy „Portret mojego nauczyciela”.

„Wspólnie spędzamy czas”
Uczestniczenie w „Święcie pieczonego ziemniaka”
Udział w RAJDZIE ŚLADAMI PATRONKI SZKOŁY
Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Udział w imprezach szkolnych.
TWORZYMY SPOŁECZEŃSTWO

„Jesteśmy Polakami”
Godne zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, państwowych.
Wskazywanie położenia miejscowości na mapie Polski i Europy.
Poznanie nazw krajów sąsiadujących z Polską.
Poznanie legend związanych z przeszłością państwa polskiego.
Zabytki dawnych stolic Polski i obecnej.

Udział w konkursach:

„ Co wiesz o stolicach Polski- dawnych i obecnej?”,
„Sławni Toruńczcy”.
Poznanie informacji na temat Unii Europejskiej.
Poznanie tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w
wybranych państwach Europy.
Przygotowanie inscenizacji legendy toruńskiej.
Odwiedzenie pensjonariuszy z życzeniami w Domu Pomocy Społecznej.

Sabina Cyrklaff
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Zespół Szkół nr 9

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie